Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Används som startbild. Används för Citat, fråga, inledning eller liknande Kompetensbehov Ostlänken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Används som startbild. Används för Citat, fråga, inledning eller liknande Kompetensbehov Ostlänken."— Presentationens avskrift:

1 Används som startbild

2 Används för Citat, fråga, inledning eller liknande Kompetensbehov Ostlänken

3 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Ostlänken Fakta: •Kostnad: ca 30 miljarder kronor •Längd: 15 mil dubbelspår + 2 mil enkelspår bibana Nyköping •Nya resecentra i Linköping, Norrköping, Nyköping, Skavsta och Vagnhärad •Antal järnvägsbroar: 126 stycken •Total brolängd: 10 km, varav den längsta 1000 meter och den kortaste 5 meter •Antal vägbroar: 29 stycken •Antal tunnlar enkelspår: 12 stycken, längd: 19480 meter (total längd) •Antal tunnlar dubbelspår: 15 stycken, längd 4767 meter •Längsta tunnel: 6070 meter, varav 250 meter betongtunnel •Kortaste tunnel: 107 meter •Antal stationer: 5 stycken

4 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Arbetsmetodik Totalkostnad 30 miljarder KalkylpostKostnad (kr) Projektledning 3 000 000 000 Projektering 3 000 000 000 Bro 7 500 000 000 Tunnel 7 500 000 000 Mark 6 000 000 000 BEST 3 000 000 000 Totalt 30 000 000 000 Timkostnad och årsarbetstid

5 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” En radig rubrik, två spalt brödtext, punktlista. Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Identifiering av yrkesgrupper 5 Projektledning Byggledning Projektledning Administratörer Projektering Markprojektör Vägprojektör Geotekniker Anläggningskonstruktörer BEST projektörer Bro Armerare Snickare Betongarbetare Anläggningsmaskinförare Anläggningsarbetare Platsledning Tunnel Borrare/Sprängare Anläggningsmaskinförare Anläggningsarbetare Snickare Betongarbetare Armerare Platsledning Mark Anläggningsmaskinförare Anläggningsarbetare Snickare Betongarbetare Armerare Platsledning BEST Ban Spårtekniker Svetsare Platsledning EL - KTL Eltekniker Elskydd Platsledning El - Kraft, Lågsp Eltekniker Elskydd Platsledning Signal Signaltekniker SISÄ Ibruktagning Platsledning Tele Teletekniker Platsledning

6 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Befintlig statistik YrkesbenämningSSYK-kod Civilingenjör bygg o anläggn.2142 Civilingenjör elkraft2143 Byggingenjör och byggtekn.3112 Elingenjör och eltekn.3113 Betongarbetare7122 Byggnadsträarb.7123 Anläggningsarbetare7124 Svetsare och gasskärare7212 Elmontörer. o elreperation7241 Anläggning. maskinförare8332

7 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Koppling mellan yrkesgrupper och befintlig statistik Exempel på YrkeskategorierSSYK-koder (svensk standard för yrkesklassificering) Projektledning - Byggledning214231127124 - Projektledning214231127124 - Administratörer Ej definieratStor variation av olika yrkeskategorier Projektering - Markprojektör214231127124 - Vägprojektör214231127124 - Geotekniker214231127124 - Anläggningskonstruktörer214231127124 - BEST projektörer2142214331127124 Bro - Armerare31127122 - Snickare31127122 - Betongarbetare31127122 - Anläggningsmaskinförare31128332 - Anläggningsarbetare31127124 - Platsledning214231127124

8 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Antal årsarbeten • Omkring 13 000 årsarbeten • Ungefär 1 800 årsarbeten per år som mest. • Osäkerhet på ca +/- 2 000 årsarbeten beroende på olika antaganden.

9 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Antal årsarbeten • Flest antal årsarbeten finns inom: • Projektledning (ca 1500) • Projektering (ca 2500) • Betongarbetare (ca 800) • Anläggningsmaskinförare (ca 2500) • Anläggningsarbetare (ca 2500)

10 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Antal årsarbeten • Förändringar i tidplanen ändrar främst antalet årsarbeten per år under maxåren

11 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Projektledning • Beställarkompetens • Projektledning innefattar flera olika arbetsmoment • Byggledning mest intensivt under byggenomförandet, jämfört med projektledning som har en jämnare fördelning över tiden.

12 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Projektering • Projekteringsarbete utförs främst av konsultfirmor

13 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Mark, tunnel och bro • Behovet är störst gällande anläggningsarbetare och anläggningsmaskinförare.

14 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Ban, el, signal och tele • Behovet uppstår i slutet av projektet

15 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Befintlig kompetens i Östergötland – antal per SSYK • Olika utbildningsnivåer för SSYK grupperna • En förhållandevis stor andel av de som är kodade som civilingenjörer har låg utbildning • Beror på att man arbetar med motsvarande arbete eller har utbildats internt på arbetsplatsen och har en tjänst som motsvarar ingenjörstjänsterna

16 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Befintlig kompetens – åldersfördelning i Östergötland • Individer med lägre utbildning tillhör sannolikt de äldre grupperna när det gäller yrken som kräver högre utbildning • Åldersstrukturen är förhållandevis hög för vissa grupper vilket innebär att en stor andel kommer att gå i pension redan innan Ostlänken ska påbörjas

17 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Arbetslösheten i Östergötland och Södermanland år 2011 (urval) • Hög arbetslöshet för svetsare etc. och byggnadsträarbetare. • Mycket låg för ingenjörer.

18 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Kompetensbehov - civil.ing bygg o anläggn. (2142) • Efterfrågan av denna yrkesgrupp ökar mellan 2014 till 2017 med nästan 100 ingenjörer • Samtidigt går ett 50-tal successivt i pension under dessa år och ytterligare ett 80-tal under byggtidens mest intensiva period

19 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Kompetensbehov - civil.ing elkraft (2143) • Efterfrågebehovet inte så stort. • Dock stora pensionsavgångar

20 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Kompetensbehov - byggnadsingenjörer och byggtekniker (3112) • Behovet är relativt stort under byggskedets mest intensiva period. • Närmare 300 fler byggnadsingenjörer förväntas behövas. • Samtidigt går över 25 procent i pension fram till denna del av byggtiden.

21 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Kompetensbehov - el-ingenjörer och eltekniker (3113) • Behovet i slutet av projekttiden stort. • Över 250 årsarbetare vid topparna. • Stora pensionsavgångar inom gruppen.

22 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Kompetensbehov - betongarbetare (7122) • Efterfrågan kommer att öka kraftigt för denna grupp under byggskedets mest intensiva år. • Drygt 200 fler betongarbetare behövs runt 2020 när runt 200 av dagens arbetare har uppnått pensionsålder.

23 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Kompetensbehov - byggnadsträarb. (7123) • Behovet av denna grupp för Ostlänken är relativt litet i förhållande till antalet personer som finns i gruppen. • I denna grupp ingår även andra typer av byggnader och sannolikt kommer efterfrågan av denna grupp öka kraftigt. • I dagsläget är ca 175 personer arbetslösa i regionen

24 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Kompetensbehov - anläggningsarbetare (7124) • Runt 2020-2020 krävs en ökning med över 600 årsarbetare för att täcka det behovs som kommer behövas enbart för Ostlänkens genomgörande. • I denna grupp kommer ca 25 procent att överstiga 65 år under den intensiva period och påfyllnaden är därför nödvändig. • I dagsläget är dessutom arbetslösheten mycket låg för yrkesgruppen vilket tyder på att utbudet redan i nuläget är mättat

25 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Kompetensbehov - svetsare och gasskärare (7212) • I yrkesgruppen svetsare och gasskärare verkar utbildningsbehovet inte vara stort; • dels med tanke på behovet för Ostlänken • dels med avseende på att det är en stor andel arbetslösa i gruppen i dagsläget.

26 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Kompetensbehov - elmontörer. och elreperatörer (724) • På grund av en stor andel pensionsavgångar för denna grupp bedöms behovet som omfattande i slutet av byggperioden om det inte sker ett tillflöde av nya elektriker successivt. • Fram till 2023 är dock behovet uppfyllt för att klara byggandet av Ostlänken

27 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Kompetensbehov - anläggningsmaskinförare (8332) • Yrkesgruppen anläggningsmaskinförare är den grupp som tillsammans med anläggningsarbetare har störst efterfråga på arbetskraft projektet. • Närmare 500 årsarbetskrafter extra kommer att behövas under några år kring 2022.

28 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Andra projekt • Samtidigt som Ostlänken kommer det att pågå ett antal andra projekt. • Vissa är beslutade • Vissa kan komma att beslutas och starta samtidigt som Ostlänken. 28

29 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Internationell resursförsörjning? • Internationella entreprenörer kommer att anlitas • Mycket osäkert i vilken omfattning och på vilket sätt • Internationella entreprenörer kommer troligen att anlitas främst när det gäller broar, tunnlar och markarbeten • Enskilt största faktorn som påverkar kompetensbehovet 29

30 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Sammanfattning och slutsatser • Störst efterfrågan på antal årsarbeten finns inom projektledning (ca 1500), projektering (ca 2500), betongarbetare (ca 800), anläggningsmaskinförare (ca 2500) och anläggningsarbetare (ca 2500). • För Anläggningsarbetare och anläggningsmaskinförare är behovet till Ostlänken väldigt stort. Det är samtidigt en grupp som ofta rekryteras lokalt, dvs utbildningsbehovet lokalt bedöms som omfattande. • Civilingenjörer Bygg och anläggning, betongarbetare och el-ingenjörer och eltekniker är kompetensbehovet pga Ostlänken ungefär 30-50 % större än det antal som finns inom respektive grupp i regionen i dagsläget 30

31 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. • En faktor som påverkar kompetensutvecklingsbehovet i regionen är hur mycket resurser som kommer utanför Södermanland och Östergötland. • Olika yrkesgrupper har olika rörlighet. • Ett stort projekt kommer att attrahera arbetskraft från stora delar av övriga Sverige. • Men samtidigt pågår det och kommer att starta många andra projekt i regionerna kring Ostlänken och på andra håll i landet som i sin tur drar till sig arbetskraft. 31 Sammanfattning och slutsatser

32 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. • Internationella entreprenörer är troligen främst intresserade av mer avgränsade projekt såsom tunnlar, broar och markarbeten. • Omfattning av detta är osäkert, men påverkar kompetensbehovet stort om det kommer mycket internationella entreprenörer som tar med sig arbetskraft. 32 Sammanfattning och slutsatser

33 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. • Det kommer att behövas fler elingenjörer och eltekniker, vilket främst gäller under den senare delen av byggtiden, dvs efter 2023. • Behovet av anläggningsarbetare och anläggningsmaskinförare samt betongarbetare kommer att vara stort och en ökad utbildningsinsats bedöms som nödvändig även för dessa grupper. • Efterfrågan på civilingenjörer inom bygg- och anläggning kommer också öka. Det sker en ökning över hela byggnadstiden. 33 Sammanfattning och slutsatser

34 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. För att aktivera/avaktivera sidnumrering, klicka på fliken ”Infoga”. Klicka på ikonen Sidhuvud/sidfot, markera/avmarkera rutan ”Bildnummer” och välj sedan ”Använd för alla” Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. • Denna analys har inte tagit hänsyn till alla de investeringar som kommer att ske runt byggandet av Ostlänken. En grov bedömning är att kostnaden kommer att vara i minst lika stor som för Ostlänken. • Dessa investeringar har motsvarande kompetensbehov som byggandet av Ostlänken. Dessutom tillkommer andra typer av tjänster som medföljer av sk. Spillover-effekter. • Det innebär att kompetensbehovet kommer att vara större än vad denna rapport visar. 34 Sammanfattning och slutsatser


Ladda ner ppt "Används som startbild. Används för Citat, fråga, inledning eller liknande Kompetensbehov Ostlänken."

Liknande presentationer


Google-annonser