Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Birgitta Hellman Magnusson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Birgitta Hellman Magnusson"— Presentationens avskrift:

1 Birgitta Hellman Magnusson
IKT-stöd på bibliotek Birgitta Hellman Magnusson Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

2 Uppdrag från Östsam Länsbibliotek Östergötland ska verka för att det skapas en samsyn på regional och kommunal nivå vad avser det kommunala bibliotekets behov av IKT-stöd och en plan för hur dessa behov ska tillgodoses. IKT=informations- och kommunikationsteknologi Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

3 Målet Att alla östgötar ska kunna ta del av det moderna e-bibliotekets service, såväl på det ”fysiska” biblioteket som från andra platser via Internet. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

4 Bakgrund Datorisering, Internet och nya digitala medier har revolutionerat arbetet på folkbiblioteken. Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken verka för att databaserad information görs tillgängliga för alla medborgare. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

5 Varför IKT-stöd? Idag är biblioteken beroende av en fungerande kommunal IT-infrastruktur och bra IKT-stöd för att kunna fullgöra sin uppgift att tillhandahålla digitala medier och Internet-baserade informationsresurser till medborgarna. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

6 Inriktningsmål för bibliotek
Biblioteken skall ge samhällsorientering, förmedla information och kunskap samt tillhandahålla förströelse. Stadsbiblioteket skall marknadsföras som allmänhetens informationscentrum med god IKT- utveckling i kommunen. (Information - och kommunikationsteknik) Inriktningsmål för Strömstads bibliotek (Tagna i Kf ) Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

7 Vad är ett bibliotek? Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

8 Ett rum med böcker, eller…?
Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

9 Välkommen till Ydre bibliotek
Ydre kommun: inv. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

10 Mer än böcker… Dagspress & tidskrifter Ljudböcker på cd och online
Digitala talböcker CD-musik DVD-filmer Internet Databaser Digitala tidningar E-böcker Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

11 Ny teknik förändrar det lilla biblioteket i Ydre
Det har gått fort… Kortkatalogen kvar länge Ett av de sista biblioteken i landet som datoriserades ( ) Samtidigt lades bibliotekets katalog ut på Internet (2003) Nu finns alla östgötabiblioteken på nätet Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

12 Museiföremål! Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

13 Ydres katalog på nätet Invigdes med högtidliga tal, bandklippning och saftkalas i oktober 2003 Händelsen slogs upp stort i lokalpressen Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

14 Ökad tillgänglighet Nu kan Ydreborna se vad som finns på det egna biblioteket De kan också se vad som finns på alla andra bibliotek i Östergötland och i Sverige De kan söka lika ”stort” som på ett stort bibliotek Ja, hela världens mediautbud har faktiskt blivit tillgängligt från Ydre Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

15 IT-utveckling av bibliotek i Östergötland
Treårigt projekt under åren 2000 – 2003 Länsbibliotek Östergötland projektägare EU-medel (Mål 2) till Ydre, Boxholm, Ödeshög, Kinda, Valdemarsvik Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

16 EU-medel till datorisering
Ydre bibliotek datoriserades och lade ut sin katalog på nätet som en del av projektet Enda biblioteket i landet som fått EU-medel till sin datorisering… Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

17 Bibliotekshemsidor Lokalt anpassade hemsidor
Pedagogiskt verktyg på biblioteket Stöd för personalen, lära sig använda bibliotekens nättjänster Hjälp till självhjälp till låntagarna Tillgång till bibliotekens e-tjänster även när biblioteket är stängt Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

18 Bibliotekets hemsida klar 2003
Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

19 Projektet handlade också om…
Inköp av fler publika internetdatorer på biblioteken (3-6 per bibliotek) Abonnemang på databaser & nättjänster (artikel-databaser, elektroniska uppslagsverk, faktadatabaser) Visning av hemsidan för olika målgrupper med hjälp av dataprojektor och storskärm Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

20 Varför nättjänster på folkbibliotek?
Information finns inte bara i böcker Ger alla fri tillgång till information som lagras i dyra databaser Utökar det ”lilla” bibliotekets mediautbud Fler vuxen- och distansstuderande på folkbiblioteket ställer krav på moderna medier och digitala tjänster Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

21 Mer innehåll i NE online…
NE online, all text och nästan alla bilder från bokversionen, därutöver utbyggd med ett stort antal ljudillustrationer, videosekvenser och animationer. Dagliga uppdateringar Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

22 Glesbygdsverkets kartläggning av lärcentra 2004
”Folkbiblioteken ligger väldigt nära till hands att nyttjas av de distansstuderande. Men nättjänsterna vid folkbiblioteken behöver användas bättre och fortsätta att utvecklas…” ”I synnerhet för gles- och landsbygds-befolkningen måste tillgången till bibliotekarietjänster via nätet med ingång till forskningsartiklar och databaser bli bättre…” ”En nyckelfråga är faktiskt att förbättra folkbibliotekens hemsidor, där skulle det behövas samarbete mellan olika aktörer; lokalt, regionalt och nationellt.” Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

23 Nättjänster & databaser är nya medier på folkbiblioteken
2001: Kulda Sverige bildas för att upphandla licensdatabaser för folkbibliotek 2004: Ett tiotal databaser anses utgöra ett basbestånd som borde finnas på alla folkbibliotek (artikeldatabaser, digitala uppslagsverk, faktadatabaser) Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

24 Databaser syns inte i hyllorna…
Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

25 Därför behövs bra internetdatorer på biblioteket!
Söka i databaser Informationssökning Vuxenstudier Läxhjälp & skolarbete Släktforskning Ladda ner e-medier Lyssna på tal och ljud Surfa, e-post, chatt Lärplattformar Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

26 Unikt IP-nummer Det ska vara enkelt att använda databaserna
Inga lösenord Direktinloggning via IP-nummer för att slippa logga in med lösenord Åtkomst från alla datorer Viktigt att även filialerna får tillgång till IP-inloggning. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

27 Bredband till alla bibliotek
Hög kapacitet Bredband till alla filialer Snabb kommunikation med katalogservern Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

28 Trådlösa nätverk på bibliotek
Låntagarna loggar in med egna bärbara datorer För att möta efterfrågan på studieplatser på biblioteket Ökar tillgången till bibliotekets elektroniska material Lika stort behov på små som stora bibliotek Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

29 Framtiden är nu! Boken förändras, snabbt!
Information som förr fanns i tryckt form ersätts nu av digitala medier Nya nättjänster utvecklas i rask takt Ökad tillgång till medborgartjänster på nätet Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

30 Vad är en bok? Länge var det bara en pappersbok
Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

31 Ny teknik förändrar boken
90-talet: Kassettböcker, Bok och band Slutet av 90-talet: Talböcker på cd-rom (Daisy) : Ljudböcker på cd 2003: E-böcker 2005: E-ljudböcker som strömmande fil 2005: E-ljudböcker med ljud och text 2006: Nedladdningsbara Daisy-böcker 2006: Mp3-böcker (ljudböcker i mp3-format) Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

32 Ljudboken (cd-boken) har slagit igenom stort
Under senare år har marknaden för cd-ljudböcker formligen exploderat I dag är det mycket populärt att låna cd-böcker på biblioteket Många pendlare i Ydre som lyssnar på cd-böcker i bilen Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

33 Daisy ger nya möjligheter för läshandikappade
Daisyböcker är talböcker inlästa på cd-rom Rymmer mycket mer än cd-skivor Sagan om Ringen = 20 x 3 cd-skivor = 60 cd-skivor Allt ryms på en cd-rom-skiva Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

34 Nedladdning av talböcker
2006: Alla bibliotek i länet har fått regeringens tillstånd att ladda ner daisyböcker från Tpb:s digitala arkiv Ydre bibliotek har utökat sitt utbud med digitala talböcker! Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

35 Ny teknik ökar tillgängligheten till anpassade medier
Alla östgötar med läshandikapp har tillgång till det nationella digitala talboksbiblioteket. Nedladdning ställer dock krav på att bibliotek och filialer har bra bredband och tillgång till den tekniska utrustning som krävs. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

36 Vem trodde på e-boken för några år sedan?
Låna e-böcker som laddas ned till datorn, handdator eller mobiltelefon Lyssna på ljudböcker online E-ljudböcker med både text och ljud E-språkkurser med ljud och pdf-häften Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

37 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

38 Länsabonnemang på e-böcker
Ger även Ydreborna tillgång till e-böcker Samordnas via Kulda och länsbiblioteket Billigare för de mindre biblioteken Små bibliotek ”vågar” inte prova själva Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

39 Och nu kommer den mobila mp3- boken…
Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

40 ”Utlåningsstationer”
Man kan inte (ännu) ladda hem mp3-böcker från nätet ”Utlåningsstationer” på biblioteket Skövde bibliotek fick många nya låntagare när de införde mp3-böcker får något år sedan Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

41 E-tidskrifter ökar utbudet på små bibliotek
Alla östgötabibliotek abonnerar på Databasen EBSCO Innehåller ca 1200 engelsk-språkiga tidskrifter i fulltext och refererenser till många fler. Newsweek, National Geographic, Rolling Stone, Sports Illustrated… Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

42 Länsabonnemang på Genline
Ger alla östgötar som är intresserade av släktforskning tillgång till digitaliserade kyrkoböcker från hela landet Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

43 Allmänheten vill ha 24h-bibblan
Ökar tillgängligheten till bibliotekets tjänster Öppet när ”fysiska” biblioteket är stäng Självbetjäning (låna om, reservera, beställa) Använda olika databaser Läsa artiklar i fulltext Låna e-böcker Lyssna på ljudböcker online Läsa e-tidskrifter i fulltext Fråga jourhavande bibliotekarie Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

44 En ny tid har börjat… Lilla Ydre bibliotek har förvandlats till ett modernt IT-bibliotek Med hjälp av ny teknik (internet), nya IT-medier och nättjänster har det lilla biblioteket fått ett större utbud Ydreborna har fått ett bibliotek som svarar upp mot nya behov i dagens kunskapssamhälle Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

45 Ydre bibliotek mitt i byn…
… har kopplat upp sig mot världen Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

46 Hinder i vägen… Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

47 Vanliga problem! Biblioteket har svårt att få förståelse för sina IKT-behov Problemen tas inte på allvar Pratar olika språk ”Går inte att lösa på grund av IT-säkerheten” Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

48 Vanliga problem! Datastrul Omoderna datorer Serverproblem
Får inte öppna portar i brandväggen Får inga unika IP-nummer Får inte ladda ner programvaror till publika datorer Får inte förfoga över en egen hemsida Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

49 Behöver er hjälp! Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

50 Visa på goda exempel! Öka förståelsen för bibliotekens IKT-behov
Visa på goda exempel i kommunerna Inspirera varandra Checklista på basnivå Plan för hur bibliotekens IKT-behov kan tillgodoses Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

51 Tack för att ni lyssnade!
Birgitta Hellman Magnusson Länsbibliotek Östergötland Tel: E-post: Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007


Ladda ner ppt "Birgitta Hellman Magnusson"

Liknande presentationer


Google-annonser