Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medeltiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medeltiden."— Presentationens avskrift:

1 Medeltiden

2 KRISTENDOMEN

3 KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde På medeltiden var Sverige katolskt, påven utsåg biskopar

4 KRISTENDOMEN Kristendomen spreds till Sverige från Europa
Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

5 Heliga Birgitta Levde på 1300-talet Sades sig kunna prata med Jesus
Birgitta reste till Rom på uppdrag av Jesus. Hon ville prata med påven för att få öppna ett nytt kloster Träffade påven efter 18 år Hon hann aldrig se sitt kloster Hon kunde inte stoppa krig Birgitta blev helgonförklarad efter sin död

6 Kloster Det byggdes många kloster under Medeltiden
Munkar och nunnor bodde där De var ”gifta” med Gud och de fick inte äga saker, de bad till Gud flera gånger om dagen De arbetade hårt, de kunde läsa och skriva och skötte om sjuka och hade skola för de rika barnen

7 Bönder - Bild av en medeltida bondby

8 90 procent var bönder Levde på självhushållning, samarbetade i byn Bönderna ägde eller hyrde – arrenderade sin mark Det var dyrt att betala hyran utöver den vanliga skatten

9 Bondfamiljerna fick lite pengar genom att sälja varor från gården
Bondfamiljerna fick lite pengar genom att sälja varor från gården. Pengar behövdes till t.ex. skor. Bönderna betalade skatt till kyrkan eller staten, kallades tionde I Sverige var bönderna fria, så var det inte i Europa.

10 Bergsmän Många bönder runt Bergslagen (i mellersta Sverige) blev gruvarbetare. I bergen fanns järn, koppar och silver. Av det tillverkades vapen och verktyg. Det var farligt att arbeta i gruvorna men man tjänade mer på det än på jordbruk.

11 Staden Städerna var mindre än idag, ”stora” städer i Sverige hade mer än 1000 invånare I Stockholm bodde 4000, idag ca Marknadsplatser växte och blev städer Skanör viktig stad på Medeltiden, känd för sillen På Torgdagen strömmade bönder till staden, sålde djur och grönsaker

12 Staden Fogden arbetade för kungen och drev i skatter (idag kronofogde)
Tullar togs för att komma in i staden Murar byggdes kring stora städer, stadsporten låstes på natten Nattvakt vaktade städerna och grep tjuvar

13 Borgare – Hantverkare Myntpräglare
Hantverkare: T.ex. skomakare, vapensmed, vävare, guldsmed, krukmakare, segelmakare. Hantverken var indelade i skrån, de bestämde t.ex. hur många skomakare som behövdes i staden

14 Borgare - Köpmän Sålde och köpte varor Kom från Sverige eller utlandet
Kryddor, tyger, guld och silver såldes till Sverige Järn, koppar var de viktigaste svenska varorna Många tyska köpmän, svenskan fick flera ord från tyskan som lever kvar i vårt språk än

15 Löst folk Löst folk kallades fattiga utan jord eller arbete
De gick mellan städerna och tiggde eller stal mat för att överleva Lekare och gycklare fick pengar genom att uppträda på fester, sen drevs de vidare

16 Trälar Sveriges bönder var fria från 1300 talet
Ofria bönder i Europa kallades trälar De fick arbeta t.ex. som tjänstefolk eller gycklare, annars tigga. Trälar eller löst folk hade inget att säga till om i samhället

17 Adel Adeln var det rikaste ståndet men de behövde ändå inte betala skatt Istället skulle de ställa upp med krigsutrustning åt kungen Adelsmännen var storbönder och ägde ofta många gårdar, de bodde ofta i borgar

18 Riddare Några få adelsmän dubbades till riddare, det var de tappraste krigarna Riddare deltog i tornerspel för att träna sig inför krig, de drog stor publik Tornerspelen var blodiga och därför kom ”fair play” att bli viktigt för en god riddare

19 Riddarens utrustning

20 Lagar och straff Det var stränga straff på medeltiden
På 1200-talet stiftade Birger Jarl de första lagarna som gällde hela Sverige – kvinnofrid, kyrkofrid, tingsfrid & hemfrid På tinget delades straffen ut

21 Lagar och straff Fängelser var ovanliga på Medeltiden
Böter var vanligt, hälften av böterna gick till kungen och hälften till den skadade Stöld var allvarligt, kunde ge dödsstraff, avskurna öron eller böter

22 Lagar och straff Bödeln fick utföra grymmaste straffen
Bödeln kunde vara en brottsling som fick bli bödel som straff Hans medhjälpare kallades rackaren Bödeln och rackaren var utstötta av alla

23 Sjukdomar Lepra eller spetälska var en vanlig sjukdom – stora sår på kroppen Pest spreds med loppor och råttor på skeppen från Europa – svarta fläckar och bölder + feber

24 Digerdöden Pesten kallades på 1300 talet för Digerdöden, drog fram genom Europa Massor av människor dog, både fattiga och rika Många försökte fly undan digerdöden, dödens tystnad rådde länge i många byar

25 Vidskeplighet Man trodde jorden var platt
Man trodde på övernaturliga saker En del trodde döda kunde väckas till liv Den heliga Katarina, dotter till heliga Birgitta troddes ha kraft att bota sjuka

26 Botemedel Det fanns få läkare på Medeltiden
Det fanns många botare, de använde naturläkemedel, t.ex. örter, spindelnät, blod och ramsor

27 Skrock och vidskeplighet
Folk trodde på gårds-tomtar, vättar, skogsrået, havsfrun, näcken, spöken (gengångare)

28 Att välja kung Kungar valdes till en början av stormännen i landskapen
Från 1200 –talet skulle kungen krönas Ofta kungaätter (ätt = släkt)

29 Kungen Sverige hade ingen huvudstad, kungen flyttade runt med sitt följe Bodde på kungsgårdar eller slott Skatt till löner, försvar och bebyggelse, först tionde sen mer med silverpengar

30 Birger Jarl 1200 talet Fridslagarna
Erövrade Finland och införde kristendomen där

31 Magnus Ladulås Son till Birger Jarl Kung i slutet på 1200-talet
Kallas Ladulås för att han hindrade stormän från att våldgästa hos bönderna

32 Magnus Ladulås söner Hette Birger, Erik och Valdemar Birger kung först
Tvingades lämna stora delar av riket till bröderna Birger hämnades genom att mörda sina bröder, det blev uppror och Birger fick fly

33 Magnus Eriksson Var 3 år när han valdes till kung, 1300-talet
Han köpte Skåne, Halland och Blekinge från danskarna – som krigade tillbaka det Avskaffade träldomen och införde fler lagar Magnus ovän med biskopar och adelsmän, avsattes. Digerdöden kom, Magnus flydde till Norge

34 Norden Danmark ägdes under 1300 talet av tyskar som plågade bönderna, Danmark hade tagit södra Sverige Tyskarna tog över handelsstäder i Norden, städerna som ingick kallades Hansan Valdemar Atterdag frigjorde Danmark från Tyskland och återerövrade södra Sverige samt plundrade Visby

35 Kalmarunionen Drottning Margareta (från Danmark) regerade på sent 1300 tal Härskade också i Norge, alltså i hela Norden Giftes med Magnus Erikssons son när hon var 10 år Margareta ville ena Norden, fick alla stånden med sig. Kalmarunionen varade i 100 år

36 Slaget om Visby Visby var en stor och modern stad.
Valdemar Atterdag, kung i Danmark. erövrade Visby, tvingade till sig allt stadens guld. Hansan kapade danska skepp och anföll danska städer som hämnd. Visby blev åter svenskt.

37 Kalmarunionen Unionen höll ej i längden. Många krig mot Hansan – dyrt!
Bönder och bergsmän i uppror mot kungen (Erik av Pommern) – Engelbrekt ledare. 1400-talet. - Sturepartiet= självständigt - Unionspartiet = union

38 Kristian ΙΙ – Kristian Tyrann
Kung i Danmark och Norge, 1500-talet Fiende med Sturepartiet, ville ena unionen Anföll Sverige 3 gånger, lyckades och Kristian blev kung. Bjöd till fest men fängslade alla gäster.

39 Stockholms blodbad 94 stormän dödades på Stortorget dagen efter, den 8 nov 1520 = Stockholms blodbad. Kristian dödade sen fler, ville skrämma svenskarna till lydnad – därför smeknamnet Tyrann. Folket blev arga och ville avsätta Kristian, fram steg då en adelsman vid namn Gustav Vasa!

40 Medeltiden sammanfattning
Fyra stånden! Adel, präster, borgare bönder. Kyrkans makt. Livet på landet och livet i staden. Sjukdomar och vidskeplighet. Lagar och straff. Kungar och drottningar. Sverige och Norden.

41 Varför intressant? Sveriges geografi, hur hade det kunnat se ut utan medeltidens krig och samarbeten? Digerdöden och andra sjukdomar, hur påverkade de livet? Hur skiljer sig våra liv idag från livet då? Bättre/sämre?

42


Ladda ner ppt "Medeltiden."

Liknande presentationer


Google-annonser