Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Design – nödvändig för fortsatt välfärd Energi – Miljö – Transport

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Design – nödvändig för fortsatt välfärd Energi – Miljö – Transport"— Presentationens avskrift:

1 Design – nödvändig för fortsatt välfärd Energi – Miljö – Transport
Intressera Inspirera Ifrågasätta Axis Lundberg & Torbjörn Höjer Oxyma Innovation AB 2009

2 Designprocessen Källa:

3 Vår utvecklingsprocess
Konstruktion Strategi

4 Vår utvecklingsprocess – ett tydligt affärsfokus
Undersöka förutsättningar Inte bara teknik ÄVEN affärsmässiga Sätta upp ramar för produkten Ta viktiga beslut redan nu! = IFRÅGASÄTTA -> Lönsamma produkter Strategi

5 Vår utvecklingsprocess
- AGA exemplet + Strategi

6 Vår utvecklingsprocess - AGA exemplet
Idé: kontinuerligt kolsyra kranvatten (undvika transport av vatten) Strategi Strategi: - Affärsmöjligheten Förutsättningar - Marknaden

7 Vår utvecklingsprocess - AGA exemplet
Idé: kontinuerligt kolsyra kranvatten (undvika transport av vatten) Strategi Strategi: - Pris - Funktioner - Målgrupp - Placering

8 Vår utvecklingsprocess - AGA exemplet
Idé: kontinuerligt kolsyra kranvatten (undvika transport av vatten) Industridesign: - Varumärket - Utformning - Konkurrenter - Funktion

9 Vår utvecklingsprocess - AGA exemplet
Idé: kontinuerligt kolsyra kranvatten (undvika transport av vatten) Konstruktion: - Standard komponenter - Prototyper - Processoptimering - Test

10 Vårt tankesätt Blandade kompetenser ger komplett produktutveckling

11 Design – nödvändig för fortsatt välfärd
Energi – Miljö – Transport Intressera Inspirera Ifrågasätta

12 Källa: Corporate Design Foundation

13 C. A. B. Fråga: Du får tre erbjudanden om jobb från dessa tre företag.
Vilket väljer du? A. B.

14 C. Fråga: Du får tre erbjudanden om jobb från dessa tre företag. Vilket väljer du? 12% 46% A. 42% B.

15 C. A. B. Fråga: Detta är tre olika flygbolag.
Vilket väljer du att åka med på din nästa resa? A. B.

16 C. 83% 6% A. 11% B. Fråga: Detta är tre olika flygbolag.
Vilket väljer du att åka med på din nästa resa? 83% 6% A. 11% B.

17 Mondrian Picasso Kandinsky Källa: Corporate Design Foundation

18 ? Design – nödvändig för fortsatt välfärd Vaddå disajn?
Började ifrågasätta ämnet

19 Industridesign Memphisgruppen
Design kommer från latin, designo (peka ut, bestämma, framställa) Började ifrågasätta ämnet Bild: Ergonomidesign Industridesign Memphisgruppen

20 Vad är design för dina elever / studenter?
Vad är design för dig? Vad är design för dina elever / studenter? trend status Design som ord – bred betydelse. Sv industridesign – utforma BÅDE form o funktion till en helhet Italienska Memphisgruppen betinade symbolvärdet mer än funktion vilket kan ses som konstnärlig attityd till design. ex Alessis citruspress Olika personer har olika behov och design kan uppfylla det som står dem nära Tonåringar och läkare – coola prylar som ger status Äldre och handikappade – designade produkter som hjälper dem i deras vardag Inget perspektiv är fel men våra tonåringar måste få en bredare uppfattning om design säkerhet funktion

21 SVID stiftelsen svensk industridesign
Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer. Analys -dela upp problem i mindre delar och undersöka varje del för sig Syntes -kombinera separata element för att forma och gestalta en eller flera helheter Itterativ process Utvärdering SVIDs beskrivning kan delas upp i tre steg som processen loopas mellan Syntes Analys Utvärdering -låt användarna kommentera koncepten för att förbättra förslagen

22 Analys användarstudie och intervju kund-workshop brainstorming
- är att dela upp problem i mindre delar och undersöka varje del för sig användarstudie och intervju kund-workshop brainstorming funktions- och egenskapsanalys formanalys, ex. moodboard

23 Syntes visualisera och gestalta, kommunicera genom skisser
-kombinera separata element för att forma en sammanhängande helhet visualisera och gestalta, kommunicera genom skisser brainstorming modeller, gestalta och kommunicera CAD-modeller funktionsmodeller Byte av verktyg utvecklar koncepten

24 Utvärdering användartester återgå till analys eller syntes
-låt användarna kommentera koncepten för att förbättra förslagen användartester återgå till analys eller syntes använd analys o syntes under användartest

25 ? Design – nödvändig för fortsatt välfärd Vaddå välfärd?

26 Välfärd användarundersökning
Petri – att ha arbete David – i sin vardag uppnå mer lycka än olycka, ett fungerande samhälle, att förväntningar uppfylls. Lars – den allmänna livssituationen, spektrum från personlig till global välfärd -> hushållning med resurser, demokrati För att få andras perspektiv på välfärd

27 Välfärd är också kommunal omsorg – äldrevård, skola, stadsplanering etc. hälsa och sjukvård tillgänglighet kollektivtrafik säkerhet teknik- och elektronikutveckling konsumtion

28 ? Design – nödvändig för fortsatt välfärd

29 BlackBerry Storm Apple iPhone

30 BlackBerry Storm. Apple iPhone
BlackBerry Storm Apple iPhone Nokia 3310

31 Tillverkare: HBX Tillverkare: Okänd

32 Apple: pekdon under 30 år Ca

33

34 Etac AB

35 Design – nödvändig för fortsatt välfärd

36 = ÖVERLEVNAD! Design – nödvändig för fortsatt välfärd
Energi – Miljö – Transport =

37 Design för Energi Vågkraftverk: Ocean Power Delivery, Ltd
(skapar alternativa energikällor)

38 Design för Energi Bränslecellsladdare : myFC (enda utsläpp är vatten)

39 Design för Miljö Bärbar toalett: PeePooPle
(skapar förutsättning för rent vatten – jordens stora bristvara)

40 Design för Miljö Kontorsstol: Herman Miller
(byggd för 96% återvinning samt enklast möjliga demontering)

41 Design för Miljö Platt förpackning: Ecolean
(tar mindre utrymme vid transporter)

42 Design för Transport Logistik AGA Carbonator
Minska vattentransporterna genom att öka vattenkvaliteten i europa och världen. AGAs Carbonator ger kolsyra i lokalt renat vatten. AGA Carbonator

43 Ros från Kenya eller Holland
Design för Transport Logistik Minska vattentransporterna genom att öka vattenkvaliteten i europa och världen. AGAs Carbonator ger kolsyra i lokalt renat vatten. Ros från Kenya eller Holland

44 Zero Emissions Car Carrier
Design för Transport Logistik Bild: NoPicnic E/S ORCELLE Zero Emissions Car Carrier

45 Design för Transport Persontransport Aten
Ett exempel på avsaknad av designprocess är Aten som införde ett bilförbud i staden för jämn slutsiffra i registreringsnummer på jämna dagar och tvärtom. Det fick till följd att många köpte två bilar , en med jämn och en med ojämn slutsiffra och vinst en var snabbt över. Aten

46 (Rapid Personal Transit)
Design för Transport Kollektivtrafik Ett helt nytt trasportsystem är under utveckling i Uppsala där statsägda Koreanska Vectus har byggt en test- och utvecklingsanläggning för Personal Rapid Transit, PRT, som är spårbunden kollektiv taxi för 4 personer. Med stationer separerade från spårvägen minskar restiden drastiskt och man färdas i eget fordon, inte tillsammans med övriga resenärer. Vectus PRT (Rapid Personal Transit)

47 Design för Transport Kollektivtrafik Spårvagnskoncept för Stockholm
Stockholm har beslutat byga ut spårvagnstrafiken även i innerstaden efter mycket positiva erfarenheter med tvärbanan. Spårvagnaar tar ca 150% kapacitet jämfört med bussar, läg därtill att de får egna filer så att man slipper köstopp så får stockholm en betydande kapacitetsökning för kollektivtransporter. Bilder: Alstom Transport Spårvagnskoncept för Stockholm

48 Design – nödvändig för fortsatt välfärd Energi – Miljö – Transport
Intressera Inspirera Ifrågasätta Axis Lundberg & Torbjörn Höjer Oxyma Innovation AB 2009


Ladda ner ppt "Design – nödvändig för fortsatt välfärd Energi – Miljö – Transport"

Liknande presentationer


Google-annonser