Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Persontransporthjälpmedel”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Persontransporthjälpmedel”"— Presentationens avskrift:

1 ”Persontransporthjälpmedel”

2 Terrängkörningslagen
Terrängkörningslagen (TKL) är enligt förarbetena en förbudslag som syftar till att skydda allmänna intressen mot skador och störningar som orsakas av trafik med motordrivna fordon. TKL förbjuder generellt sett körning i terräng, på barmark samt viss körning i snötäckt terräng. Lagen riktar sig till alla som kör i terräng, även till den som avser att köra på egen mark Enligt TKL (1975:1313) ”Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jord- eller skogsbruk är förbjuden i hela landet”.

3 Myndighetskrav Golfbil (”terränghjuling” upp till 400 kg) är ett registreringspliktigt terrängskörningsfordon och får ej användas oregistrerad. Golfbil skall vara trafikförsäkrad. Banarbetare får använda golfbil i sitt arbete. Länsstyrelsen kan lämna dispens från terrängkörningslagen, vilket ger funktionärer vid golftävling och rörelsehindrade rätt att använda golfbil. Dispensen söks regelmässigt av GGF/BDGF och HGDF.

4 Myndighetskrav (forts)
Golfbil skall kontrollbesiktigas var 12:e månad.

5 Uthyrning av golfbil För att hyra ut en golfbil krävs ett uthyrningstillstånd från Transportstyrelsen. För uthyrning krävs också godkänd utbildning. Man bör upprätta ett uthyrningskontrakt med information om försäkringsskydd och parternas ansvar under uthyrningsperioden med den som hyr. Informera om lokala bestämmelser. Den som hyr bör intyga att det skett med sin namnteckning. B-körkort fordras för att köra golfbil.

6 Uthyrning av golfbil (forts)
Golfbil får hyras ut till person med rörelsehinder, styrkt med läkarintyg. Tillstånd att använda golfbil kan också utfärdas av den egna klubbens styrelse med läkarintyg som grund.

7 Uthyrning av golfmoped
För att hyra ut en golfmoped krävs inget uthyrningstillstånd. Trafikförsäkring är inte obligatorisk men rekommenderas. Man bör upprätta ett uthyrningskontrakt med information om försäkringsskydd och parternas ansvar under uthyrningsperioden med den som hyr. Informera om lokala bestämmelser. Den som hyr bör intyga att det skett med sin namnteckning.

8 Uthyrning av golfmoped (forts)
Lägsta åldersgräns för att få framföra golfmoped (mopedklass 2) är 15 år. Krav på förarbevis. Vid körning med golfmoped föreligger hjälmtvång.

9 Uthyrning av golfcykel
Maxhastigheten får inte överskrida 15 km/h. Får enbart ha en sits och sitsen ska anses anpassad till person med rörelsehinder. Uppfylla regler om produktsäkerhet och vara CE-märkt. Fordonet ska på ett enkelt sätt kunna framföras i gångtrafik. För att hyra ut en golfcykel krävs inget uthyrningstillstånd.

10 Uthyrning av golfcykel (forts)
Man bör upprätta ett uthyrningskontrakt med information om försäkringsskydd och parternas ansvar under uthyrningsperioden med den som hyr. Informera om lokala bestämmelser. Den som hyr bör intyga att det skett med sin namnteckning. Ingen åldersgräns för att få framföra golfcykel Inget krav på körkort eller förarbevis.

11 Regler vid tävling Tillstånd från den egna klubbens styrelse krävs för att få använda persontransporthjälpmedel. Enbart tävlande med tillstånd får följa med som passagerare. Bag får dock skjutsas. TL kan ge dispens om spelare skadar sig eller blir sjuk strax före tävlingsstart eller under tävlingen, om spelaren därigenom kan slutföra tävlingen. Spelare kan få ”åka med” på initiativ av tävlingsledningen eller domare.

12 Regler vid tävling (forts)
Klubbens tillstånd att använda persontransport-hjälpmedel gäller vid handicaptävlingar på klubben samt slutna scratchtävlingar (t.ex. KM). Tillståndet gäller också vid handicaptävlingar på andra klubbar, där klubben så tillåter, samt scratchtävlingar öppna endast för ålders-kategorierna D60, H65 eller äldre (t.ex. RM, seniorklubbmatcher och GGFs seriespel för seniorer). Speciellt tillstånd att använda persontransport-hjälpmedel vid öppna scratchtävlingar eller SGFs seriespel, ges av SGFs förbundsläkare

13 Regler vid sällskapsspel
”Utan tillstånd är inte en sällskapsrunda handicap-grundande” enligt Anm. 2 i Spel- och tävlings-handboken (SoT) I Handicapregler (4.7.2) saknas motsvarande skrivning. Enligt besked från SGF är texten olyckligt formulerad och man skall därför bortse från denna ”regel”. Det råder dessvärre olika uppfattningar om detta på SGF. OBS! SGF kan komma att ändra den skrivningen i kommande SoT och Handicapregler

14 Allmänt Körning med privatägda fordon.
Samma regler gäller för användning som för fordon för uthyrning. T.ex. intyg från klubb. Golfanläggningen har ett ansvar för att körning vid varje enskilt tillfälle sker enligt lokala bestämmelser och enligt SGFs rekommendationer – med Länsstyrelsens dispens som grund.

15 Allmänt Detta bildspel är en kortfattad information!
Vi rekommenderar därför starkt att ni läser SGFs utmärkta skrift ”Fordon i samband med golfspel” Länk till skriften finns på SGFs hemsida:


Ladda ner ppt "”Persontransporthjälpmedel”"

Liknande presentationer


Google-annonser