Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hösten 2011 Nortech Telecom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hösten 2011 Nortech Telecom"— Presentationens avskrift:

1 Hösten 2011 Nortech Telecom
Lagar och Regler Hösten 2011 Nortech Telecom

2 Lagar och Regler Övervakning av privat område
Här tillämpas PersonUppgiftsLagen (PuL). Skolmatsal Kök i restaurang Lager, personalutrymmen i butik Övervakning av plats där allmänhet har tillträde. Här tillämpas Lagen om Allmän Kameraövervakning (LAK) Butik Skolgård - oftast Från skolentré till skolexpedition - ej privata skolor Restaurang

3 Lagar och Regler Privat område
Historiskt sett har Sverige länge haft en internationellt sett sträng lagstiftning som styrt kameraövervakningen. Efter Sveriges inträde i EU mjukades den dock upp betydligt. Numera är det mer eller mindre fritt fram att montera upp utrustning för kameraövervakning under förutsättning att man skyltar att övervakning sker. Området innanför ett inhägnat område på en industri t.ex. är inte allmän plats och behöver inget tillstånd från Länsstyrelsen, om kameran inte ser utanför inhägnaden.

4 Lagar och Regler Allmän plats
Kameraövervakning på allmän plats är i Sverige reglerat med en lag som gäller från 1 juli 1998 och heter SFS 1998:150 "Lag om allmän kameraövervakning". Lagen gäller endast då övervakningskameran har ett blickfång som på något sätt kan fjärrövervaka och identifiera en person på allmän plats. För övervakning av exempelvis allmänna vägar, busstationer med mera ges bara tillstånd för i undantagsfall. Med allmän plats menas gator, torg och alla andra platser och lokaler dit allmänheten har tillträde. Tillstånd ges enbart när övervakningen har till enda syfte att förebygga och avslöja brott.

5 Lagar och Regler Undantag
Kameraövervakning i banklokaler, postkontor och vissa butiker undantas från kravet på tillstånd För dessa kategorier erfordras enbart en anmälan till länsstyrelsen. Denna förenkling har gjorts mot bakgrund av behovet av skydd mot rån och stölder i sådana lokaler. Upplysningsplikt Upplysning om allmän kameraövervakning skall lämnas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt. Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid övervakningen skall särskild upplysning lämnas om detta. Upplysningsplikten enligt första stycket inträder när övervakningsutrustningen sätts upp.

6 Restaurang & café

7 Tillståndsplikt Speciella regler för restauranger och caféer
Övervakning av serveringsyta får inte ske Efter beviljat tillstånd från Länsstyrelsen kan man dock få övervaka restaurangens entré, garderob, kö utanför entrén samt bakom bardisken Gäster som sitter vid bardisken och äter eller dricker får under inga omständigheter övervakas

8 Kontor

9 Anmälningsplikt Skall en butikslokal eller en bank- eller postkontor övervakas gäller anmälningsplikt, detta oavsett om övervakning endast kommer ske när lokalen är stängd för allmänheten (till exempel nattetid). Här finns krav på att syftet med övervakningen är att förebygga brott. Anmälan om allmän kameraövervakning skall göras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen skall ske.


Ladda ner ppt "Hösten 2011 Nortech Telecom"

Liknande presentationer


Google-annonser