Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Översikt 2. Gymnasieskolan 3. Yrkesprogram

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Översikt 2. Gymnasieskolan 3. Yrkesprogram"— Presentationens avskrift:

0

1 1. Översikt 2. Gymnasieskolan 3. Yrkesprogram 4. Högskoleförberedande program 5. Särskilda varianter 6. Yrkesexamen 7. Högskoleförberedande examen 8. Introduktionsprogram 9. Vem får söka? 10. Tidsplan för antagningen till gymnasieskolan 11. Urval – gymnasieskolan 12. Ämnen och kurser, gymnasiepoäng 13. Gymnasiegemensamma ämnen 14. Gymnasiegemensamma ämnen, högskoleförberedande program (forts) 15. Karaktärsämnen, programfördjupning 16. Individuellt val, gymnasiearbete 17. De nationella programmens struktur 18. Betyg 19. Gymnasieskolans 18 program med inriktningar 20. Barn- och fritidsprogrammet 21. Bygg- och anläggningsprogrammet 22. Ekonomiprogrammet 23. El- och energiprogrammet 24. Estetiska programmet 25. Fordons- och transportprogrammet 26. Handels- och administrationsprogrammet 27. Hantverksprogrammet 28. Hotell- och turismprogrammet 29. Humanistiska programmet 30. Industritekniska programmet 31. Naturbruksprogrammet 32. Naturvetenskapsprogrammet 33. Restaurang- och livsmedelsprogrammet 34. Samhällsvetenskapsprogrammet 35. Teknikprogrammet 36. VVS- och fastighetsprogrammet 37. Vård- och omsorgsprogrammet 38. Studier efter gymnasiet 39. Högskolan 40. Högskoleprovet

2 har 18 nationella program: 12 yrkesprogram
6 högskoleförberedande program • Yrkesprogrammen ska vara grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Möjlighet ska dock finnas att få grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. • De högskoleförberedande programmen ska vara grund för fortsatt utbildning på högskolan. Inom de nationella programmen kan det finnas inriktningar som börjar det första, andra eller tredje läsåret. Meny

3 YRKESPROGRAM Meny Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Fordons- och transportprogrammet (FT) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hantverksprogrammet (HV) Hotell- och turismprogrammet (HT) Industritekniska programmet (IN) Naturbruksprogrammet (NB) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Inom yrkesprogrammen kan gymnasial lärlingsutbildning erbjudas som en alternativ väg till yrkesexamen. Den kan börja första, andra eller tredje läsåret. Meny

4 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM:
Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Humanistiska programmet (HU) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE) Meny

5 Särskilda varianter Förutom inriktningar kan det också finnas särskilda varianter inom de nationella programmen. Liksom de nationella inriktningarna kan de börja första, andra eller tredje läsåret. De särskilda varianterna ska godkännas av skolverket. Meny

6 Krav för yrkesexamen Gymnasieexamen avläggs som yrkesexamen eller
högskoleförberedande examen. Krav för yrkesexamen Eleven ska ha betyg från ett nationellt yrkesprogram som omfattar minst 2500 gymnasiepoäng. Eleven måste ha godkända betyg som omfattar minst 2250 gymnasiepoäng. Bland de godkända betygen måste svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik ingå med 100 poäng vardera, samt gymnasiearbetet. Därutöver ska 400 poäng av de progamgemensamma ämnena ingå i de godkända betygen. Meny

7 Krav för högskoleförberedande examen
Gymnasieexamen avläggs som yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Krav för högskoleförberedande examen Eleven ska ha betyg från ett nationellt högskoleförberedande program som omfattar minst 2500 gymnasiepoäng. Eleven måste ha godkända betyg som omfattar minst 2250 gymnasiepoäng. Bland de godkända betygen måste det ingå en eller flera kurser i svenska /svenska som andraspråk med sammanlagt 300 poäng, engelska med sammanlagt 200 poäng, matematik med sammanlagt 100 poäng samt gymnasiearbetet. Meny

8 Programinriktat individuellt val
Preparandutbildning Syftar till att eleven inom ett år ska vara behörig till ett nationellt program. Programinriktat individuellt val Syftar till att eleven ska kunna gå över till ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion För en fortsättning på yrkesprogram eller ute i arbetslivet. Individuellt alternativ För att förbereda yrkesintroduktion, utbildning eller arbetsmarknad. Språkintroduktion Förbereder nyanlända invandrarungdomar för nationellt program. Meny

9 Du kan senast söka ett nationellt program i gymnasieskolan till hösten det år du fyller 19 år.
1. Om du har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande med godkänt betyg i: svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. • För yrkesprogram gäller även att du ska ha godkänt betyg i ytterligare fem ämnen. • För högskoleförberedande program ska du även ha godkänt betyg i ytterligare nio ämnen: För EK, HU och SA ska fyra av dessa ämnen vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För NA och TE ska tre av dessa ämnen vara biologi, fysik och kemi. 2. Om du inte tidigare genomgått ett nationellt program inom gymnasieskolan eller likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate (IB). Meny

10 I slutet av januari 1 februari I april I maj I början av juli
lämnar eleven sin ansökan till studie- och yrkesvägledaren. Det finns möjlighet att söka via webben på många orter. 1 februari brukar ansökningarna lämnas till antagningskansliet i kommunen. OBS! Flera orter har förlängt ansökningstiden – kontrollera hur det är på din hemort! I april får eleven ett preliminärt antagningsbesked. I maj sker om- eller nyval på många orter. I början av juli får alla sökande ett slutgiltigt antagningsbesked. Under augusti börjar reservantagningen. Meny

11 Betygsvärden: A = 20 B 17,5 C 15 D 12,5 E 10 F Meny
När antalet platser är färre än antalet sökande görs ett urval, som bestäms efter ett meritvärde. Meritvärde: summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. OBS! Har du ett betyg i moderna språk får du lägga till det till meritvärdet som ett 17:e betyg. Betygsvärden: A = 20 B 17,5 C 15 D 12,5 E 10 F Meny

12 De flesta ämnen som eleverna studerar innehåller ett antal kurser, som ofta bygger på varandra (1, 2, 3 osv.) Exempel Alla läser kurs 1 i matematik. Val av program och inriktning avgör sedan om du läser fler kurser. Varje kurs har ett antal GYMNASIEPOÄNG Antalet poäng har satts med utgångspunkt ifrån den omfattning kursen har. Antalet poäng är knutet till kursens kunskapsmål. Oavsett om man klarar kursen med ett större eller mindre antal timmars undervisning, får man samma antal gymnasiepoäng. Alla nationella program omfattar 2500 gymnasiepoäng. Meny

13 Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska/Svenska som andraspråk Engelska Matematik Idrott och hälsa Historia Samhällskunskap Religionskunskap Naturkunskap Yrkesprogram poäng 100 50 Högskoleförberedande program, poäng 300 200 100/200/300* 100 50/100/200* 100/200* 50 0/100* *Se nästa sida -> Meny

14 Matematik: Historia: Samhällskunskap: Naturkunskap: Meny
Estetiska och Humanistiska programmen 100 p, Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammen 200 p, Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen 300 p. Teknikprogrammet 50 p, Ekonomi-, Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammen 100 p, Estetiska och Humanistiska programmen 200 p. Historia: Ekonomiprogrammet 200 p, Övriga högskoleförberedande program 100 p. Samhällskunskap: På Teknikprogrammet ersätts naturkunskap med fysik och kemi. På Naturvetenskapsprogrammet ersätts ämnet med biologi, fysik och kemi. Övriga högskoleförberedande program 100 p. Naturkunskap: Meny

15 Karaktärsämnen är de ämnen som ger varje program sin speciella profil
Karaktärsämnen är de ämnen som ger varje program sin speciella profil. Det är de ämnen/kurser som ditt program har utöver de gymnasiegemensamma ämnena. Exempel på karaktärsämnen är: • yrkesämnen • estetiska ämnen • ekonomiska ämnen På de högskoleförberedande programmen kan karaktärsämnena även vara t.ex. fysik, kemi, geografi, historia och språk. Programfördjupning Det valbara utrymmet bland karaktärsämnena som varje program har kallas programfördjupning. Meny

16 Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p
Som individuellt val kan eleverna välja bland de kurser som skolan erbjuder. Alla elever har dock rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa samt en estetisk kurs. Elever på yrkesprogram har också rätt att välja de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet. Gymnasiearbete 100 p Ett gymnasiearbete är en större uppgift som eleverna får arbeta med under en längre tid. Gymnasiearbetet ska utarbetas inom ramen för karaktärsämnena. Meny

17 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
YRKESPROGRAM 2500 poäng Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Karaktärsämnen 1600 p (programgemensamt, inriktning och programfördjupning) Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM, 2500 poäng Gymnasiegemensamma ämnen p Karaktärsämnen p (programgemensamt, inriktning och programfördjupning) Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p Meny

18 Den nya betygsskalan A-F har införts i gymnasieskolan från och med höstterminen 2011.
Uppfyller kriterierna för A i sin helhet. (Siffervärde 20) B Uppfyller kriterierna för C och till övervägande del för A. (Siffervärde 17,5) C Uppfyller kriterierna för C i sin helhet. (Siffervärde 15) D Uppfyller kriterierna för E och till övervägande del för C. (Siffervärde 12,5) E Uppfyller kriterierna för E i sin helhet. (Siffervärde 10) GODKÄNDNIVÅ F Uppfyller inte kriterierna för E. (Siffervärde 0) • Betygen ska visa hur studieresultaten förhåller sig till de kunskapskrav som gäller för en kurs. • Betygen ges fortlöpande efter varje avslutad kurs (inga terminsbetyg). • Som betyg på gymnasiearbetet kan man endast få E eller F. Meny

19 Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete, Socialt arbete
Handels- och administrationsprogrammet Administrativ service, Handel och service Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon, Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri, Plåtslageri Hantverksprogrammet Finsnickeri, Florist, Frisör, Textil design, Övriga hantverk Restaurang- och livsmedelsprogrammet Bageri och konditori, Kök och servering, Färskvaror, delikatess och catering Ekonomiprogrammet Ekonomi, Juridik Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens, Turism och resor Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap, Medier, information och kommunikation, Samhällsvetenskap El- och energiprogrammet Automation, Dator- och kommunikationsteknik Elteknik, Energiteknik Humanistiska programmet Kultur, Språk Teknikprogrammet Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Teknikvetenskap, Samhällsbyggande och miljö Estetiska programmet Bild och formgivning, Dans, Estetik och media, Musik, Teater Industritekniska programmet Driftsäkerhet och underhåll, Processteknik, Produkt och maskinteknik, Svetsteknik VVS- och fastighetsprogrammet Fastighet, Kyl- och värmepumpsteknik, Ventilationsteknik, VVS Fordons- och transportprogrammet Godshantering, Karosseri och lackering, Lastbil och mobila maskiner, Personbil, Transport Naturbruksprogrammet Djur, Lantbruk, Skog, Trädgård Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar Meny

20 Inriktningar: Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete
Du lär dig att leda olika fritidsverksamheter, t.ex. i bad- och idrottshallar och andra typer av fritidsanläggningar. Du får också kunskap om människors hälsa och hälsofrämjande arbete för att kunna arbeta med friskvård. Pedagogiskt arbete Ger dig kunskaper för arbete i förskola, skola och fritidshem. Barns och ungas behov och rättigheter, utveckling och lärande ingår bl.a. i utbildningen. Socialt arbete Ger dig kunskaper om sociala verksamheter och förhållanden och ger dig förberedelse för att bl.a. arbeta med funktionshindrade eller inom bevakningsområdet. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Meny

21 Inriktningar: Anläggningsfordon Ger dig bl.a. kunskaper om markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete samt trafikkunskap. Förbereder för arbete som anläggningsmaskinförare. Husbyggnad Du får kunskaper om nybyggnad, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt av broar och andra anläggningar. Mark och anläggning Du får kunskaper om markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar och gröna ytor. Beläggningsarbeten med asfalt, plattor och sten ingår också i undervisningen. Måleri Du utbildar dig för arbete med målning av in- och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt lackering eller golvläggning. Plåtslageri Du får kunskaper för arbete inom byggnadsplåtslageri, ventilation och isolering. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Meny

22 Ekonomi Juridik Inriktningar:
Du får bl.a. kunskaper om redovisning, kalkylering och marknadsföring. Att starta och driva ett företag ingår också i utbildningen. Juridik Utbildningen ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse och hur den påverkas av internationell rätt. Du får också lära dig att analysera och bedöma olika juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Ekonomiprogrammet förbereder för högskolestudier inom främst det ekonomiska eller juridiska området. Meny

23 Inriktningar: Automation Du får lära dig att styra automatiska maskiner med datorer eller med elektronisk hjälp. Installation, kontroll, underhåll och reparation av automatisk utrustning ingår i utbildningen. Dator- och kommunikationsteknik Du får kunskaper om olika system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Förbereder för arbete med installation, service och underhåll av datorer och kommunikationssystem. Elteknik Du utbildar dig främst till elektriker. Installation, underhåll och reparation av elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät ingår i utbildningen. Energiteknik Du lär dig att genomföra drift- och underhållsarbeten samt servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknik. Exempel på yrken efter utbildningen är driftoperatör och vattenmiljötekniker. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Meny

24 Inriktningar: Bild och formgivning Inriktningen förbereder för arbete och fortsatta studier inom konst- och formgivningsområdet. Bl.a. får du arbeta med olika tekniker, material och konstnärliga uttryckssätt. Dans Dina kunskaper i dansens formspråk utvecklas successivt. Bl.a. får du tillämpa dina färdigheter i dans- och föreställningsarbete. Estetik och media Inriktningen ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv där ljud, bilder och berättande står i centrum. Möjlighet ska ges till att skapa digitala produkter. Musik Inriktningen Musik förbereder för verksamhet inom musikområdet. Bl.a. får du möjlighet att utveckla din förmåga att uttrycka dig med instrument eller sång och förmedla ett musikaliskt budskap till en publik. Teater Du får grundläggande och breda kunskaper om hela teaterområdet, där du lär dig att arbeta individuellt och i grupp. Du får också arbeta med sceniska projekt, från idé till scensättning. Estetiska programmet förbereder för högskolestudier inom främst det konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapliga området. Meny

25 Inriktningar: Godshantering Du får kunskaper om godshantering och logistik. Inriktningen kan leda till arbete som lager- eller terminalarbetare. Karosseri och lackering Inriktningen ger dig kunskaper om hur man utför bilskadereparationer. Sprutmålning och lackering ingår också i utbildningen, som kan leda till arbete som bilskadereparatör eller billackerare. Lastbil och mobila maskiner Inriktningen ger dig grundläggande kunskaper i felsökning, service och underhåll av maskiner och lastbilar. Förbereder för arbete som lastbils- eller maskinmekaniker. Personbil Du får grundläggande kunskaper i felsökning, service och underhåll av personbilar. Förbereder för arbete som personbilsmekaniker. Transport Du utbildar dig till förare av tunga fordon. I utbildningen ingår trafikkunskap, transportsystem och logistik. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Meny

26 Administrativ service
Inriktningar: Administrativ service Utbildningen ger dig kunskaper för administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning. Inriktningen kan leda till arbete inom t.ex. personaladministration, kommunikation, ekonomi, receptionsarbete eller kundservice. Handel och service I utbildningen ingår bl.a. försäljning och marknadsföring, butiksledning, inköp och logistik samt näthandel. Förbereder för arbete inom detalj- och partihandel. Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Meny

27 Inriktningar: Finsnickeri Inriktningen ger dig kunskaper om tillverkningsmetoder, verktyg, maskiner och material som används inom snickeribranschen. Florist Du lär dig att skapa olika typer av blomsterarbeten och du får kunskaper om krukväxter, snittblommor mm för ett arbete som florist. Frisör I utbildningen ingår olika behandlingar, tekniker och kunskaper av material som används inom branschen. Förbereder för ett arbete som frisör. Textil design Du får bl.a. kunskaper om konstruktion och design, material och tillverkningsmetoder för ett arbete inom textilbranschen. Övriga hantverk Du får kunskaper om tekniker, material, hantering av verktyg mm som förekommer inom den valda profilen. Många hantverksyrken finns inom inriktningen, t.ex. glasblåsare, urmakare, tapetserare, guld- eller silversmed. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Meny

28 Hotell och konferens Turism och resor Inriktningar:
Alla inom inriktningen får grundläggande kunskaper om de olika arbetsuppgifterna som förekommer inom hotellverksamhet. Därefter kan du välja att specialisera dig mot t.ex. våningsservice, konferens, reception eller mässor och evenemang. Turism och resor I utbildningen ingår bl.a. turistinformation, planering av resor, aktiviteter och upplevelser samt kunskaper om resmål och resvägar. Förbereder för arbete med turistinformation, guidning, resebyråarbete mm. Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Meny

29 Kultur Språk Inriktningar:
Litteratur, filosofi, psykologi och estetiska uttrycksformer ingår i utbildningen. Du får också kunskap om hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Språk Du får fördjupade kunskaper i språk. Du får också kunskaper om sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Det internationella perspektivet är centralt i inriktningen. Humanistiska programmet förbereder för högskolestudier inom främst humaniora, men även inom samhällsvetenskap. Meny

30 Inriktningar: Driftsäkerhet och underhåll Inriktningen ger dig kunskaper för arbete med att analysera och säkerställa driften vid industrianläggningar samt underhåll av utrustningar och anläggningar. Processteknik Du får kunskaper om industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. Förbereder för arbete med planering och drift av kemiska eller mekaniska anläggningar. Arbetet kan också innebära flödeskontroller och kvalitetsbedömningar. Produkt och maskinteknik Du får kunskaper om industriella utrustningar samt hantering och bearbetning av material. Inriktningen kan leda till arbete som maskinoperatör eller till arbete med design, konstruktion och produktion. Svetsteknik Du lär dig olika svetstekniker och plåtbearbetning. Förbereder för arbete som svetsare inom olika yrken där svetsning efterfrågas. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Meny

31 Inriktningar: Djur Du lär dig att arbeta yrkesmässigt med djur och att sköta djuranläggningar. Inriktningen kan t.ex. leda till arbete som hästskötare, djurskötare inom lantbruk eller arbete som djurvårdare. Lantbruk Miljö-, natur- och landskapsvård ingår i utbildningen, och du får kunskaper om bl.a. mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik. Förbereder för arbete med t.ex. växtodling, lantbruksmaskiner eller kombinationslantbruk. Skog Du får kunskaper om skogen som en förnybar och uthållig resurs, men även som rekreation och upplevelser. Inriktningen kan t.ex. leda till arbete som skogsmaskinförare eller med skogs-, vilt- och vattenvård. Trädgård Inriktningen ger dig kunskaper om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Förbereder för arbete med trädgårdsanläggning, odling, skötsel av utemiljöer eller med trädgårdstjänster. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Meny

32 Naturvetenskap och samhälle
Inriktningar: Naturvetenskap Efter en grundläggande naturvetenskaplig utbildning får du fördjupa dina kunskaper i fysik, kemi, biologi och matematik. Naturvetenskap och samhälle En grundläggande naturvetenskaplig utbildning byggs på med fördjupning inom samhällskunskap, geografi och naturvetenskap. Utbildningen ska ge förståelse för hur naturvetenskap och samhällsutveckling påverkar varandra och belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. Naturvetenskapsprogrammet förbereder för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. Meny

33 Inriktningar: Bageri och konditori Färskvaror, delikatess och catering
Du får kunskaper för små- och storskalig verksamhet inom bageri och konditori. Förbereder för arbete som bagare eller konditor. Färskvaror, delikatess och catering Du får kunskaper inom livsmedel och om måltiden och dess delar, som råvaruval, tillagning, drycker, dukning och uppläggning. Inriktningen kan leda till arbete som matinformatör eller säljare med specialisering mot matlagning, bageri eller konditori. Kök och servering Inriktningen ger dig kunskaper om matlagning inom offentlig eller privat restaurangverksamhet, servering och bararbete. Inriktningen kan t.ex. leda till arbete som kock, kallskänka, servitris eller servitör. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Meny

34 Inriktningar: Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation
Inriktningen ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Människors agerande som individer eller som deltagare i grupper, organisationer och samhällen studeras ur olika perspektiv. Medier, information och kommunikation Du får kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap. Journalistik, information och reklam studeras, för att sedan i praktiken kunna pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Samhällsvetenskap Du får kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor från individ-, grupp- och samhällsnivå. Genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang breddas och fördjupas förståelsen för samhällsfrågor. Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Meny

35 Inriktningar: Design och produktutveckling Du får kunskaper om design och produktutveckling där datorstyrd design och konstruktion är centrala. Informations- och medieteknik Du får kunskaper och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Datorkommunikation, programmering, digital media och webbutveckling ingår i utbildningen. Produktionsteknik Du får kunskaper om produktion och företagande inom olika områden. Automation och hur produktionslinjer styrs ingår i utbildningen. Samhällsbyggande och miljö Ger dig kunskaper för att kunna utarbeta alternativa, byggtekniska lösningar som är anpassade till miljön. Teknikvetenskap Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i teknik, matematik och fysik. Du får också kunskaper i teknikvetenskapens arbetsmetoder. Teknikprogrammet förbereder för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap, men även inom andra områden. Meny

36 Inriktningar: Fastighet Du får bl.a. kunskaper om system i energitekniska anläggningar. Inriktningen ger dig också utbildning i service, drift och underhåll samt utomhus och inomhusmiljö. Förbereder för arbete som t.ex. fastighetstekniker eller fastighetsskötare. Kyl- och värmepumpsteknik Installation, service, drift och underhåll av olika anläggningar, t.ex. isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar ingår i utbildningen. Förbereder för arbete som kylmontör eller kyltekniker inom bl.a. fastighet och industri. Ventilationsteknik Du får bl.a. kunskaper om hur olika ventilationssystem fungerar samt felsökning och service. Inriktningen kan leda till arbete som t.ex. ventilationstekniker. VVS Inriktningen ger dig kunskaper om installation, service och underhåll av t.ex. värme- och sanitetssystem. Kunskaper om energi- och miljöfrågor ingår också i utbildningen. Förbereder för arbete som montör inom VVS, industrirör och isolering. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Meny

37 Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programfördjupningen ger dig möjlighet till specialisering inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Förbereder för arbete på sjukhus, vårdcentral eller hemsjukvård. Inom socialtjänsten kan man arbeta i t.ex. särskilt boende, gruppbostad, hemtjänst eller som personlig assistent. Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Meny

38 Vuxenutbildning Folkhögskolan Yrkeshögskolan Intern utbildning Meny
Du kan läsa vissa kurser om du behöver komplettera dina betyg. Vuxenutbildningen följer samma läroplan och kursplaner som gymnasieskolan. Folkhögskolan Ett brett utbud av kurser erbjuds för att bl a ge yrkesutbildning, specialutbildning i något ämne eller behörighet till vidare studier. Yrkeshögskolan Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot det behov av välutbildad arbetskraft som finns inom olika branscher. Syftet är att utbildningarna ska leda till jobb direkt efter examen. Utbildningstiden är från ett halvår och uppåt. Intern utbildning På många arbetsplatser kan du få din yrkesutbildning inom företaget/myndigheten och få lön under tiden. Meny

39 Grundläggande behörighet För att du ska kunna studera vid universitet och högskolor måste du ha grundläggande behörighet: Du har högskoleförberedande examen från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning. 1 Du har yrkesexamen från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning samt godkänt betyg i de kurser i svenska/svenska som andraspråk och engelska som krävs för högskoleförberedande examen. 2 Särskild behörighet Förutom den grundläggande behörigheten finns det särskilda förkunskapskrav för många högskoleutbildningar, s.k. särskild behörighet. Meny

40 Högskoleprovet sker två gånger om året (höst och vår).
Man får göra hur många prov som helst, och det bästa resultatet räknas. Provresultatet gäller under fem år. Kvantitativt block Verbalt block KVA kvantitativa jämförelser XYZ problemlösning NOG kvantitativa resonemang DTK diagram, tabeller, kartor LÄS svensk läsförståelse ELF engelsk läsförståelse MEK meningskomplettering ORD ordförståelse Meny

41 Du har en spännande tid framför dig!


Ladda ner ppt "1. Översikt 2. Gymnasieskolan 3. Yrkesprogram"

Liknande presentationer


Google-annonser