Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tävlingsledarutbildning – Steg 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tävlingsledarutbildning – Steg 2"— Presentationens avskrift:

1 Tävlingsledarutbildning – Steg 2
13 – 14 februari 2010, Bollnäs, Gävleborg Micke Melander

2 Tävlingsledarutbildningar
Steg 1 – Brons (DFB) Steg 2 – Silver (DFB) Steg 3 – Guld (FSB) – Instruktör (FSB) – Internationellt (EBL) Man bör inte hoppa mellan de olika stegen, Utbildningarna är anpassade till varandra och bildar en helhet. Ju högre upp man kommer desto fler bedömningsfall. Förbundet Svensk Bridge har flera nivåer i sin utbildning av tävlingsledare. Detta är Steg 1 – Brons för klubbnivå. Förbundet Svensk Bridge eller distrikten arrangerar regelbundet utbildningar för tävlingsledare, bridgelärare, klubbfunktionärer, användare av uträkningsprogrammet Ruter och administratörer av hemsidan Spader. Detta sker bl.a. vid någon av de utbildningshelger som arrangeras varje år på distrikts- och nationell nivå. Våra Tävlingsledarutbildningar är väldigt omfattande och beräknas ta cirka 8-10 studietimmar att genomföra. En blandning av Spader, Ruter, Bridgemate och TL utbildning är därför svår att genomföra. Ska man gå Bridgemateutbildning bör man ha Ruterutbildning med sig från start.

3 Tidplan för vår utbildning
Grovt räknat kommer vi att ha: 2 timmar Administrativt om TL 5 timmar Övningsuppgifter 2 timme Prov Sammanlagd kurstid 10½ timme.

4 Mål med Steg 2 utbildningen
Våra vanligaste domslut. Att kunna hitta i lagboken samt känna till vilka huvudavsnitt som finns och var dessa finns. Att kunna döma med hjälp av lagboken inklusive enklare bedömningsdomslut. Olika typer av tävlingar och deras särdrag. Hantera situationer där något har gått snett. Räkna toppscore och domslut.

5 Prov För att bli godkänd på denna utbildning krävs att man har minst 42p av 70 möjliga på det teoretiska provet. Vi kommer att avsluta vår utbildning med detta prov. För att slutligen få sin licens måste man även göra ett praktiskt prov. Det görs på hemmaplan. Själva provet omfattar våra vanligaste domslut mer eller mindre och är av 1,X,2 karaktär.

6 Tävlingsledarens roll - Grupparbete
Vilken är tävlingsledarens viktigaste roll på klubben? På vilket sätt kan vi öka trivseln och stävja olustiga scener vid bridgebordet? Mycket tyder på att en klubbs positiva utveckling och framgång bygger på ökad trivsel och social samvaro. Dags att ha ett litet grupparbete. Två frågor. Vi vill ha trevligt när vi spelar bridge. Därför måste vi uppträda på ett angenämt sätt mot alla medverkande. Vi ska också göra vårt bästa för att agera bridgemässigt korrekt. Det är grundläggande i Trivselregler för Bridge. Allmänt Det förhållningssätt som beskrivs i Trivselregler för Bridge gäller i all sanktionerad tävlingsverksamhet; brons-, silver-, och guldtävlingar. Uppträdande och Etikett berörs i 2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE i §74 och §91. Bridge är ett sätt att umgås och det ska också spegla hur vi uppträder mot varandra. Tävlingsmomentet i spelet ska vi hantera med takt och finess så att vi visar varandra respekt både som vinnare och förlorare. Vi ska ha ett vårdat yttre när vi spelar bridge. Då visar vi övriga deltagare respekt. Tänk på att påträngande parfymdoft och röklukt är besvärande för allergiker. Bridgespel och droger är oförenliga. Drog- eller alkoholpåverkade spelare får inte deltaga i bridgetävlingar. Tänk på Tävlingsledaren ska se till att bridgens lagar och bestämmelser följs vid tävlingen. Han är också ansvarig för att tävlingen genomförs under god ordning. Vi ska respektera tävlingsledarens beslut med bibehållet gott uppträdande. Är vi missnöjda kan vi utnyttja vår lagliga möjlighet att överklaga och få tävlingsledarens beslut omprövat. I alla lägen ska vi sträva efter att behålla en god atmosfär vid bridgebordet. Tänk särskilt på att: inte förolämpa någon för dåligt spel eller annat som hänt vid bordet. om du trots allt skulle uppträda burdust, be om ursäkt så är incidenten oftast utagerad. när tävlingsledaren tillkallas, gör det utan att genera den som ev. har begått något fel. tala lågmält, så länge spel pågår vid andra bord. Påföljder En förseelse enligt dessa trivselregler bestraffas vid första tillfället med en tillsägelse. Vid andra tillfället i samma tävling görs poängavdrag med 10% av toppen i partävling respektive 1 VP i lagtävling. Efter ytterligare förseelse i samma tävling avvisas spelaren från tävlingen och anmäls till FSB:s disciplinnämnd. Kränkande uppträdande mot tävlingsledaren ska alltid anmälas till disciplinnämnden. Väl mött vid bridgebordet och glöm inte att närmsta vägen till ett gott bemötande är ett leende och ett hej. Hälsningar från TK och MK.

7 Spelprogram - säsong Partävling Lagtävling Individuellt
Barometer (facit) Gröna Hissen (par också) Årtidstävlingar Speedy Gonzales Paul Jones (Spelas 3 gånger ind, par, lag) Pro-Am Handikapp Mentor Skämttävling IMP över fältet Toto tävling (DD o V5) Medeltävling Board – a - match Eftersom en bridgeklubbs huvudsakliga verksamhet är tävlingsspel, vilar ett tungt ansvar på den person eller helst kommitté som är ansvarig för klubbens tävlingsprogram. En del medlemmar ställer stora krav på omväxling och andra vill bara spela sin vanliga partävling en gång i veckan, olika viljor ska tillfredsställas. I längden är troligen ett omväxlande tävlingsprogram mest utvecklande och på sikt att föredra. Klubbens styrelse går igenom årets spelschema. Planera gärna in ett antal tävlingar som är annorlunda jämfört med fjolåret. T.ex. lagtävling, uträkning med Imp across the field, Oktober- och Aprilsilver. Kalla gärna tävlingarna för något nytt så att det inte enbart står partävlingar under hela säsongen. Julskinke-partävling och äggbarometer till påsk är två klassiker, för att nämna något. Vi vill även slå ett slag för att spela med Nationellt Handikapp om spelstandarden är ojämn. Förbundets simultantävlingar med kommenterade givar kan också vara ett trevligt inslag. I boken Tävlingsledaren av Hans-Olof Hallén, Olof Hanner & Per Jannersten finns massor av tips till olika tävlingsuppläggningar och idéer.

8 Materielförvaltare Köpa materiel Inventerieförteckning Bridgebibliotek
Status på förbrukningsvaror Budkort Nya spelkort Kolla väderstreck och kvalité på brickor Materialförvaltaren ansvarar för klubbens material och rapporterar till berörda kommittéer och/eller styrelse när han anser att betydande åtgärder behöver vidtas av reparationer och nyinköp. Att inventarieförteckning förs och hålls aktuell. Är klubben lycklig ägare av ett eget bridgebibliotek är det lämpligt att materialförvaltaren också är ansvarig för detta. Inför varje säsongstart gå igenom statusen på bord, budlådor, brickor, kortlekar mm. För trivseln är det viktigt att hålla allt material fräscht. Bridgebordens beklädnad skall hållas fräscha och hela. Fläckig och smutsig klädsel rengörs eller bytes liksom trasig sådan. Dagens moderna bordsbeklädnad i velour är lätta att tvätta och mycket slitstarka. Budlådornas budkort byts ut när de börjar bli ofräscha och kompletteras när det fattas budkort. Den nya modellen av budkort med horisontell avläsning passar i de hängande budlådorna och håller sig fräscha längre då de inte har långa flikar. Starta ny spelsäsong med nya lekar. Byt till nya lekar i alla brickorna minst en gång om året. Snåla inte med fräscha kort, det finns inget hemskare än tjock ”ostar” och inget skönare än färska lekar. Se med jämna mellanrum över hårdplastbrickornas väderstrecksmarkeringar och zonmarkeringar och komplettera om sådana saknas. Mjukplastbrickor som gått upp i svetsskarvarna byts ut, liksom solkiga och smutsiga sådana. Att guidekort, protokoll och övrigt tävlingsmaterial för säsongens olika tävlingar finns.

9 Materiel Bordsanmälan Sammandragsprotokoll
Protokoll för individuellt, par och barometer Protokoll för långa och korta lagmatcher Privatprotokoll Systemdeklarationer Materiel till skrivaren, toner, papper etc Boken tävlingsledaren Lagbok Våra vanligaste domslut Schematisk översikt om domslut Instruktion för jury Överklagande till LK Regler för öppningsbud Alerteringsregler Skriva protokoll MP –tabeller Ruterdokumentation Produktkatalog

10 Guidekort – de fyra vanligaste
Howell Spelas till 7 bord, dock ej 6. Reducerad Howell Spelas när man har 6, eller 8-11 bord. 3. Reducerad invävd Howell Spelas vid större bordsantal Oändlig Howell Används i barometer, där paren spelas samma brickor varje rond

11 Innan spelet - Spader För att göra detta måste man vara registrerad administratör för klubben eller distriktet. Detta kan den som är admin sedan tidigare ordna. Det är tre steg. Gå in på klubben eller distriktet. Välj lägg till tävling, mittbilden kommer då upp där man fyller i alla data. Till sist klickar man på lägg till tävling längst ned på sidan. Efter att detta är klart kommer tävlingen att redovisas som bilden till höger. Det är samma bild som man senare rapporterar tävlingen från för att det ska komma upp under ”mina tävlingar”.

12 Flera förberedelser Ställ i ordning bord och stolar Tävlingsledare
Fika Brickor Rapportera till media Priser Rapportera till FSB Ekonomisk redovisning

13 Vid spelkvällen Ta fram brickor, pennor, bordsnumrering och bordsanmälan. Öppna Ruter och förbered tävlingen. Planera resultatgivning om det är barometer. Räkna ut hur många bord det blir och ordna guidekort. Starta tävlingen OBS! Vid ALLA partävlingar ska det finnas guidekort ”med parnummer och brickor” på borden för att minimera risken att spelarna gör fel!

14 Be spelarna Fylla i bordsanmälan, namn och MID
Lägga fram startavgiften Be dem kontrollera inför varje rond att de sitter rätt och spelar rätt brickor Öst eller Väst ska kontrollera att Nord protokollfört rätt! Man kan ta upp anmälan centralt när de kommer in i lokalen och då även ta upp startavgiften. Smaken är som baken…

15 Bridgespelet och klockan
7.5 minuter per bricka, meddela när det är 5 minuter kvar på ronden. Var uppmärksam på vilka som är sena, och ge dem en spark där bak för att hasa på. Dela ut varningar och straffpoäng för långsamt spel. De saboterar för alla som sköter sig. Meddela att det är byte! Ha helst en klocka så att alla kan se den officiella tiden.

16 Under och efter spelet Använd fikapausen
Försök mata in spelarnas namn i Ruter om det inte är gjort före sista ronden. Samla in protokoll under sista ronden. Anslå resultat – 2 minuter protesttid vid barometer i övriga fall till nästa tävling. Ordna och håll prisutdelning

17 Rapportera i spader Logga in på spader, leta upp var du har din fil i Ruters utkorg. Denna korg finns under Mina dokument som egen mapp. OM man inte har internet utan vill göra detta från olika maskiner sparar man ned sin fil på USB minne, diskett eller liknande och kör den därifrån istället.

18 Rapportera resultat Anslagstavla Lokala tidningen Internet
Resultatservice (tele) Rapportera mästarpoäng Uppdatera ev. säsongstävlingar

19 Att räkna manuellt Ta fram protokollen
Varje sämre resultat ger 2 poäng. Varje lika resultat ger 1 poäng. Varje bättre resultat ger 0 poäng. Addera rondens resultat NS ÖV NS ÖV 0 4 8 Kontrollera summeringarna genom att ta: Antalet par x Medel. Summan ska överensstämma med de poäng som delats ut.

20 Två typer av domslut Bridgelagarna är avsedda att precisera
korrekt tillvägagångssätt och att ge en tillfredställande hjälp när det sker en avvikelse från spelets normala förlopp. De är i första hand inte avsedda som bestraffningar för felaktigheter utan snarare som korrigeringar i situationer där den icke-felande sidan annars hade lidit skada. Utdrag ur lagboken. Bridgelagarna är till för att skydda den icke felande sidan. Det finns två typer av domslut. Tekniska- och bedömningsdomslut. De tekniska domsluten innefattar sådant man inte kan/får göra. T.ex. utspel utom tur, inte följa färg (revoke), otillräckligt bud osv. Dessa kommer att genomgås med hjälp av Våra vanligaste domslut (bilaga 1). För att lättare hitta i Lagar för tävlingsbridge och Våra vanligaste domslut är det viktigt att lära sig vad regelbrotten/avvikelserna heter.

21 Första utspel utom tur (54)
1. Spelföraren godkänner! Varpå spelföraren lägger upp korten som träkarl och spelet fortsätter. Eller: Träkarlen läggs upp som tänkt, och påspel sker i ordningen spelförare, MTV och träkarl. 2. Spelföraren godkänner inte! Det blir ett stort straffkort. Rätt person spelar vad som helst. Begär utspel i samma färg från den som skulle ha spelat ut. (Det felaktiga kortet kan spelas). Förbjuda utspel i färgen. Kortet tas upp och gäller så länge utspelaren är inne. Inled med att dela ut Schematisk bild över hur ett domslut går till.

22 Korrigering av revoke (62)
En spelare måste korrigera sin revoke, om han blir medveten om den innan den etablerats (63A). För att korrigera revoken återtar den felande det kort han spelade och ersätter det med ett regelrätt kort. Ett sålunda återtaget kort blir ett stort straffkort, om det spelades från en motspelares dolda hand. Kortet får återtas utan ytterligare korrigering, om det spelades från spelförarens eller träkarlens hand. C 1. Båda spelarna i den icke-felande sidan får återta och sätta tillbaka till sin hand de kort de kan ha spelat. 2. När en icke-felande spelare på så sätt återtar ett kort, får hans vänstra motståndare återta sitt spelade kort, som blir ett stort straffkort om spelaren är en motspelare, och se lag 16D.

23 Etablering av en revoke (63,64)
När den felande eller hans partner spelat ut eller på i nästa stick (revoken etableras), korrigeras det genom att stick överföres efter avslutat spel till den icke-felande sidan enligt nedan: Inget stick överföres om den felande sidan varken vann revokesticket eller något efterföljande stick. om det är en upprepad revoke i samma färg av samma spelare. Lag 64C kan gälla. om revoken gjordes genom att den felande underlät att spela ett kort som låg med bildsidan uppåt på bordet eller som tillhörde en på bordet upplagd hand, inbegripet ett kort från träkarlens hand. om revoken först påtalades efter det att någon i den icke-felande sidan bjudit på nästa bricka. om revoken först påtalades efter rondens slut. om revoken skedde i det tolfte sticket. Se lag 62D. när båda sidor har gjort revoke på samma bricka. Ett stick överföres om den felande spelaren vann revokesticket, om den felandes partner vann revokesticket, om den felande sidan vann ej revokesticket, men minst ett stick efter revoken. Ännu ett stick överföres om den felande spelaren vann revokesticket och den felande sidan vann minst ett stick efter revoken. Korrigerad poäng ska av tävlingsledaren utdömas om den icke-felande sidan inte har fått tillräcklig gottgörelse för uppkommen skada jämfört med om revoken inte hade ägt rum.

24 Spelat kort (45) C. Kort som måste spelas
1. En motspelares kort som hålls så att det är möjligt för hans partner att se dess bildsida måste spelas i det pågående sticket. Spelföraren måste spela ett kort från sin hand om det hålls med bildsidan uppåt och vidrör eller är nära att vidröra bordet Eller hålls i en sådan position att det framgår att det har spelats. Från träkarlen när spelföraren nämner det (45B) eller själv tar det.

25 Behandling av straffkort (50)
A. Straffkortet ligger kvar uppvänt Ett straffkort måste ligga med bildsidan uppåt, omedelbart framför spelaren det tillhör. B. Stort eller litet straffkort? Ett enda kort under tia, som visats oavsiktligt (t.ex. genom att man spelat två kort i ett stick eller tappar ett kort oavsiktligt) blir ett litet straffkort. C. Bestämmelser för litet straffkort Spelaren får inte spela något annat kort under tian i samma färg innan han först spelat straffkortet, men han får lov att spela ett honnörskort i stället. D. Bestämmelser för stort straffkort När en motspelare har ett stort straffkort, gäller vissa bestämmelser både för den felande och för hans partner, den felande när han ska spela ut eller på, hans partner när han ska spela ut. 1. Ett stort straffkort måste spelas vid första regelrätta tillfälle 2. När en motspelare skall spela ut medan hans partner har ett stort straffkort, får inte spela ut förrän spelföraren sagt vilken av nedanstående möjligheter han väljer. ● Förbjuda att straffkortets färg spelas. Förbudet gäller så länge partnern är inne. Straffkortet ska tagas upp på handen. ● Begära att straffkortets färg spelas. Straffkortet ska tagas upp på handen (får dock spelas i detta stick). ● Låta straffkortet ligga kvar (får spela vilket kort som helst).

26 Spelförarens utspel utom tur (55)
2. Om spelföraren har spelat ut från fel hand har båda motspelarna rätt att ● Godkänna utspelet och spelet fortsätter, eller ● kräva att det återtas. Kortet tages tillbaka och spelföraren får spela vad som helst från rätt hand.

27 Felaktig förklaring (75B)
När partnern har lämnat en felaktig förklaring ska den rättas till ● av spelföraren och träkarlen just före första utspel (ej tidigare) och sista passet får bytas ut mot annat bud. Se 16D2. ● av motspelarna först efter att brickan färdigspelats.

28 Ifrågasatt anspråk (68,69,70,71) Spelet upphör.
Tävlingsledaren tillkallas. Den som gjort anspråket upprepar sina uttalanden. Alla spelarna lägger upp sina kort på bordet. Motståndarna redogör för sina invändningar. TL fördelar sticken så rättvist som möjligt. Varje tveksam fråga ska avdömas till fördel för den sida som ej gjort anspråket. Om en trumf finns kvar hos motståndarna, ska TL tilldöma dessa ett eller flera stick, om den som gjorde anspråket inte nämnde något om trumfen, och det över huvud taget är möjligt, att han vid sitt anspråk inte var medveten om, att det fanns trumf kvar hos motståndarna, och det går att förlora ett stick till denna trumf med något normalt spelsätt.

29 Tillåtna och otillåtna upplysningar (16)
Vid ovidkommande upplysningar, t.ex. tvekan, felaktig förklaring eller felaktig alertering. Låt spelarna bjuda och spela färdigt given. Förbjud ej någon att bjuda något. Be den oskyldiga sidan att kalla på TL igen efter spelet.

30 Bud utom tur (29) Budet godkännes av motståndaren till vänster om den felande genom att bjuda. Inga korrigeringar (29A). Budet godkännes ej av motståndaren till vänster om den felande och budgivningen återgår till den spelare som stod i tur att bjuda (29B). Korrigeringar enligt nedan. Vid artificiellt bud gäller de visade benämningarna i stället för den bjudna benämningen (29C).

31 KORRIGERING FÖR DEN FELANDE KORRIGERING FÖR DEN FELANDES PARTNER
Bud utom tur innan någon bjudit, annat än eventuellt pass KORRIGERING FÖR DEN FELANDE KORRIGERING FÖR DEN FELANDES PARTNER Artificiellt pass och artificiellt aktivt bud (29C, 30C, 31) Lag 31 Pass (30A) Pass en budrond. Ingen korrigering. Kontraktsbud (färg- eller NT-bud), har passat artificiellt eller har passa på partnerns artificiella bud (se lag 30C), när MTH var i tur att bjuda (giv) (31A) 1. MTH passar. Budet skall upprepas. Ingen korrigering för någon i paret. 2. MTH bjuder ett aktivt bud och den felande bjuder i a. samma benämning. Pass en budrond. b. annan benämning. Pass resten av budgivningen. Ev. utspelsbegränsning lag 26. Ev. korr poäng lag 23. Kontraktsbud (färg- eller NT-bud) när partnern eller MTV var i tur att bjuda (giv) (31B) Pass resten av budgivningen. Ev. utspelsbegränsning lag 26, Ev. korr poäng lag 23.

32 Bud utom tur SEDAN NÅGON BJUDIT ett kontraktsbud
KORRIGERING FÖR DEN FELANDE KORRIGERING FÖR DEN FELANDES PARTNER Artificiellt pass och artificiellt aktivt bud (29C, 30C, 31) Lag 31 Pass när MTH var i tur att bjuda (30B1) Pass en budrond. Ingen korrigering. Pass när partnern var i tur att bjuda (30B2) Pass resten av budgivningen. Ev. lag 23. Får bjuda, dock ej D el RD i denna budrond. Ev. korrigerad poäng lag 23. Pass när MTV var i tur att bjuda (30B3) Lag 25 (ändring av bud) Kontraktsbud (färg- eller NT-bud), har passat artificiellt eller har passat på partnerns artificiella bud (se lag ), när MTH var i tur att bjuda (giv) (31A) 1. MTH passar. Budet skall upprepas. Ingen korrigering för någon i paret. 2. MTH om den felande bjuder ett aktivt bud och den felande bjuder i a. samma benämning. Pass en budrond. b. annan benämning. Pass resten av budgivningen. Ev. utspelsbegränsning lag 26. Ev. korr poäng lag 23. Kontraktsbud (färg- eller NT-bud) när partnern var i tur att bjuda (31B) Får bjuda valfritt bud utom D och RD. Pass resten av budgivningen. Ev. utspelsbegränsningar lag 26. Ev. korrigerad poäng lag 23. D eller RD när partnern var i tur att bjuda (32A) Budet upphävs Utspelsbegränsning lag 26B. Ev. korr poäng lag 23. D eller RD när MTH var i tur att bjuda (32B) Tvungen upprepning av D/RD. Ingen korrigering 2. MTH bjuder ett aktivt bud. Den felande får bjuda vilket regelrätt bud som helst Ingen bestraffning. 2. MTH om den felande bjuder ett aktivt bud. Ev. korr poäng lag 23.

33 Otillräckligt kontraktsbud (27)
27A. Budet kan godkännas av den felandes MTV. Det godkännes om den spelaren bjuder. Budgivningen fortsätter utan korrigeringar. 27B. Budet godkännes ej av MTV om den felande och måste rättas till genom att ersättas med ett regelrätt bud med korrigeringar enligt nedan. 27C. Ändring i förtid av den felande, innan TL har beslutat om korrigering, och det otillräckliga budet inte har godkänts i enlighet med A, gäller det ny budet. TL tillämpar det relevanta avsnittet i B på det nya budet. Korrigering för den felandes partner 27B1(a) om det otillräckliga budet ändras till ett kontraktsbud på lägsta tillräckliga nivå i samma benämning och varken det otillräckliga budet eller det ersatta är artificiellt, fortsätter budgivningen utan korrigering. Lag 16D gäller inte. 27B1(b) om, utom som i (a), det otillräckliga budet ändras till ett regelrätt bud (d.v.s. även pass, D eller RD), som har samma betydelse som, eller en mera precis betydelse än det otillräckliga budet, fortsätter budgivningen utan korrigering. Se dock 27D. Ingen korrigering. 27B2. utom vad som står i B1 ovan, om det otillräckliga budet ändras till ett tillräckligt kontraktsbud eller pass. 27B3. utom vad som står i B1(b) ovan, om den felande försöker ändra det otillräckliga kontraktsbudet till D eller RD, upphävs det budet. Den felande måste ersätta budet i enlighet med det föregående. Pass resten av budgivningen. Ev. utspelsbegränsning lag Ev. korr poäng lag 23. 27B4. om den felande försöker ändra det otillräckliga kontraktsbudet till ett annat otillräckligt kontraktsbud, dömer tävlingsledaren som i B3 om den felandes MTV inte godkänner det nya otillräckliga budet, som han har rätt till enligt 27A. Otillräckligt kontraktsbud utom tur. Lag 31.

34 TL:s agerande Nord: Tävlingsledaren! TL: Går till bordet och frågar:
TL: Går till bordet och frågar: Vem tillkallade tävlingsledaren? Nord: Jag. TL: Vad kan jag hjälpa till med? Nord: Förklarar vad som har hänt. TL: Frågar motståndarna till N-S: Stämmer detta? Ö-V: Ja. TL: Konstaterar om en felaktighet har begåtts. Om så är fallet, dömer TL efter korrekt lag och meddelar domslutet vid bordet. Kontrollera att alla har förstått vad domslutet innebär. Gå inte från bordet förrän du har konstaterat detta. Du ska inte lämna bordet om domslutet innehåller valmöjligheter (där spelarna kan/ska välja). Då ska du finnas tillhands och förklara/förtydliga om spelarna behöver din hjälp. Om en sida är missnöjd med domslutet ska TL informera om rätten att överklaga domslutet till en jury. Viktigt att komma ihåg är att tävlingsledaren inte ska skapa större spänningar vid bordet än det var innan han kom dit. Så här kan en tävlingsledare agera när han/hon blir kallad till ett bord. Mycket viktigt: Medtag Våra vanligaste domslut till bordet!

35 Dags att öva – 33 övningsexempel
Vi delar in oss i två grupper. Fyra deltagare gör ett rollspel och de övriga agerar TL. Vi kör två övningar i taget som skiftar mellan borden. Efter två uppgifter – går vi igenom domsluten och facit tillsammans. Gick tävlingsledaren rätt tillväga? Dömdes rätt? Övriga synpunkter?

36 Dags för prov Provet görs individuellt.
Provet är för att kontrollera att man tillgodgjort sig kunskaperna i denna utbildning. Man får ha såväl all denna dokumentation såsom Lagbok och våra vanligaste domslut som hjälpmedel. Tid 2 timmar.

37 Avslutning Lycka till med ditt tävlingsarbete.
Saknar din klubb någon materiel? Kontakta Förbundet Svensk Bridge. Kontaktinformation finns på Mycket materiel finns på nätet Lycka till med ditt framtida TL arbete och jag hoppas du tycker detta var så pass kul att du önskar fortsätta förkovra dig och hoppar på nästa chans att gå en ”Steg III Utbildning”! Micke Melander


Ladda ner ppt "Tävlingsledarutbildning – Steg 2"

Liknande presentationer


Google-annonser