Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte 2010 2010-02-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte 2010 2010-02-18."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 2010

2 Förslag till dagordning
Agenda Förslag till dagordning Fastställande av röstlängd för mötet Fråga om mötet är behörigen upplyst Fastställande av dagordningen Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av protokolljusterare och rösträknare Föredragning av styrelsens verksamhets/ekonomisk berättelse Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Propositioner och motioner Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya året Val av styrelse och övriga funktioner Presentation av miljögruppens arbete Övriga frågor Mötets avslutande

3 Verksamhetsberättelse 2009
Verksamheten 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Styrelse: Ordförande: Kjell Eriksson Vice Ordförande: Niclas Palm Sekreterare: Jan Hellman Kassör: Niclas Sobeus Övrig ledamot: Niclas Palm Övrig ledamot: Ingemar Jonsson Suppleant: Roger Lennehed Styrelsen har genomfört 4 möten under året. Utskott och arbetsgrupper Miljögruppen: (Per-Ola Björn, Ingemar Jonsson och Per-Åke Lilja) samlades vid städdagen 26 mars inför vårrustningen och sjösättningen och gick igenom SBU:s egenkontrollista, se 1 nedan. En inspektionsrunda gjordes. Muntlig genomgång av de viktigaste miljöfrågorna gjordes vid sjösättningen. En miljömapp med SBUs miljöinformation finns i vaktstugan och ska läsas av alla som går vakt, som också bekräftar med en signatur i vaktdagboken.
 PÅ har sett över brandskyddsarbetet som i princip ska fungera. Informationen måste gå fram till alla båtägare. Miljöplanen och miljöinformationen på vår hemsida behöver uppdateras. Efter höstmötet på SMBF samt mötet i januari 2010 med båtklubbarna i skyddsområdet för Görvälns vattenverk finns det mer miljöarbete att utföra både individuellt och gemensamt.

4 Verksamhetsberättelse 2009 forts..
Verksamheten 2009 Verksamhetsberättelse 2009 forts.. Varvschefen/arbetsledaren: Sjö/torrsättningen och dom olika arbetslagen fungerar bättre och bättre det är inga som håller sig undan, för varje arbetsgrupp har sin arbetsledare. Försöket med arbetslag liknande vaktpassen där man själv antecknar sig när man vill utföra sin arbetsinsats, har slagit väl ut, Det kommer att bli ännu bättre med lite små justeringar b.l.a. med lite anslag om var saker finns nycklar bensin oljeblandad o ren. Det har väl varit en incident med åkklipparen där man i sin iver att få i gång den använt fel nyckel och därmed förstört låset och sedan försökt tjuvkoppla så att tändspolen brann upp. Samt att den handragna trailern blivit utsatt för överlast hjulaxel knäckt. Onödig kostnad för klubben. Den gamla brasplatsen blev bortstädad under ett arbetspass samt att gräset där klipptes, där kan nu alla trailers få plats. I övrigt så har varvsområdet varit snyggt och städat under hela säsongen. Man kan även konstatera att det kan behövas sättas ihop speciella arbetslag med kunskap för ett område då vissa saker skall lagas. Samt att kunnig arbetsledare utses. Alt. är att leja in yrkesfolk. Många saker har även frusit inne p.g.a. arrendefrågan. Jag tror att vi jobbar vidare på det sätt vi startat kommer vår klubb att fungera utmärkt

5 Verksamhetsberättelse 2009 forts..
Verksamheten 2009 Verksamhetsberättelse 2009 forts.. Medlemmar Vid verksamhetsårets utgång bestod klubben av 132 medlemmar. Vi hälsar de nya medlemmarna under året varmt välkomna. Arbetet med att få igång ungdomssektionen har fortsatt under året och det går framåt. Alla medlemmar har betalat sina avgifter. Ett enda missat vaktpass under säsongen. Verksamhet Även det här verksamhetsåret får väl ses som ett mellanår på vi väntat på förnyat arrendekontrakt med KF. Förhandlingar hr ägt rum och KF ger oss ett tvåårigt kontrakt. Båtarna var i sjön tidigt detta år, redan den 8 maj. Klubben anordnade även detta år en familjedag med lekar och förtäring och gästspel från sjöräddningen. Dessvärre kom det nästan inga medlemmar denna gång och det beror säkert på olika saker men frågan är om vi skall fortsätta med detta. Som vanligt så var vi tvungna att ta upp våra båtar och det gick utan missöden. En del tyckte det var lite tidigt men när båtarna väl var på land så tror vi de flesta uppskattade det, hösten kom snabbt. Vägarna tog dock en del stryk och behöver nog åtgärdas under kommande säsong. Utbildningar Olle Meier har under året utbildat ytterligare medlemmar i sjövett/båtkunskap och det har varit en kurs i motorlära samt en kurs i båtpraktik. Samtliga deltagare klarade sin examen. GRATTIS till er alla och ett stort TACK till Olle. Lokaler Ladan borde ha fått nya vindskivor men det för ske under kommande säsong. Räcke, trappa och ev. tak till altanen skall även åtgärdas. Ekonomi Ekonomin är god i klubben för närvarande även om det till stor del beror på att vi skjuter underhåll och annat framför oss. Alla avgifter och räkningar under året är betalda. De stora utgifterna är som vanligt arrende, el och underhåll av gräsytor och vägar. Reparation av gräsklippare och röjsåg blev en onödigt stor kostnad detta år. Klubbens kassa uppgår till drygt 100,000:- men man får ha i åtanke att vi har drygt 100 nycklar ute hos medlemmar vilket innebär uppemot 60,000:- i depositioner. Det blev något färre vintermedlemmar än normalt.

6 Verksamheten 2009 Ekonomiskt utfall

7 Ekonomiskt utfall forts..
Verksamheten 2009 Ekonomiskt utfall forts..

8 Revisorernas berättelse
Verksamheten 2009 Revisorernas berättelse

9 Motioner och propositioner
Verksamheten 2010 Motioner och propositioner Motioner 1. Bygga bastu. Styrelsens beslut; avstyrkes på grund av oklara ägarförhållanden Propositioner 1. Välja in Ulf Hövik och Runo Blidstrand som hedersmedlemmar 2. Införskaffa en anslagstavla för meddelanden till   våra medlemmar     3. Införskaffa ett verktygsförråd  för medlemmar som tex går vakt  att kunna komma åt verktyg/maskiner för att kunna klippa och slå vass      4. Införa ett max längd mått på lilla bryggan så att  vi  inte kan ta in stora båtar där     5. Införa ett min längd mått eller på annat sätt  införa regler på stora bryggan så att  inte småbåtar kan ställa sig i  internkön för en plats där      6. Bygga klart räcke och trappa till verandan

10 Verksamheten 2010 Verksamhetsplan 2010 Årets verksamhetsplan innehåller inga större planer då styrelsen inte lyckades förmå KF att skriva ett längre arrende än 2 år. Då ett längre arrendekontrakt är avgörande för hur vi skall planera vår framtid så kommer vi även i år att utföra endast de nödvändigaste åtgärderna. Det som står närmast på tur är ett räcke och trappa runt altanen samt reparation av ladans vindskivor. Vissa områden på bryggorna behöver nog ses över och bytas ut och det får ske löpande. Stolparna längs långa bryggan börjar luta lite här och var och det måste vi åtgärda innan sjösättningen. Sjösättning kommer att ske den 8 maj och efter det så får vi se hur våra vägar har klarat sig. Är det mycket slitage och gropar så måste vi köpa in grus för att rätta till dem. Vi kommer förmodligen även salta vägarna i vår för att minska slitaget. Förhoppningen är att det nya arbetspass systemet kommer att utvecklas och bli ännu bättre och smidigare och det känns som att de flesta av oss uppskattar att man själv kan välja sin arbetsdag precis som med vaktpassen. Vi önskar också att tävlingsledningen för fiske anordnar en gädd och gös tävling, det brukar vara ett uppskattat inslag för de som gillar fiske.

11 Verksamhetsplan 2010 forts..
Verksamheten 2010 Verksamhetsplan 2010 forts.. Familjedagen 2009 blev väl inte direkt någon succé, det berodde på flera faktorer och bl.a. både på dålig info/reklam om evenemanget men vi känner också att intresset från medlemmarna inte är så stort så vi får se om vi fortsätter med det. Hösten kommer säkert även detta år och våra båtar skall tas upp igen den 2 oktober men det är ju en otroligt lång och skön säsong innan det är dags för det. Vi kommer även under året att byta system för vår medlemsinfo, det är där vi har alla uppgifter om dig som medlem och din båt. Det kommer inte innebära så stora förändringar för respektive medlem men för styrelsen blir det ett säkrare och enklare system att jobba i. Vi planerar även att hålla en kombinerad kustskepparutbildning under våren, mer info kommer på hemsidan och i klubbstugan. Inga andra större planer finns för klubbområdet. En stor del av styrelsen avgår ju dels på detta årsmöte men även på nästa och vi behöver föryngring här, känner du redan nu för detta så anmäl ditt intresse, vi behöver både ordförande, kassör och sekreterare då dessa kommer att avböja omval. Anmäl ditt intresse till valberedningen redan nu, då får du en bra chans att påverka utvecklingen av vår fina båtklubb framöver!

12 Budgetförslag för 2010 2010-02-18 Verksamheten 2010 Summa intäkter
Avgifter 2010, ingen höjning mot 2009 Medlemsavgifter 71000 Bryggplatsavgifter 44000 Sommarplatsavg 1000 Vimpelförsäljning 900 Ränta 100 Summa intäkter 117000 Kostnader 2010 Föreningsomkostnader div 8000 SM-Båtförbund 12000 Telefon 2500 Renovering stolplada 13000 El 16000 Sopor+ toalett 4000 Arrende 24000 Gräsklippning 3000 Grus/vägunderhåll 10000 Bryggunderhåll 6000 Festkommite 5000 Ungdoms/utbildningsverksamhet Miljöavgifter, miljöarbete Salta vägarna Bygga altanräcke till klubbstugan Summa Utgifter

13 Valberedningens förslag
Styrelsemedlemmar: Vice ordförande Niclas Palm (omval) Sekreterare för 2 år Tommy Larsson (nyval) Suppleant för 2 år Glenn Kronholm (nyval) Valberedningens förslag på övriga funktioner: Hamnkapten för 2 år: Pertti Pöllänen (nyval) Festkommité för 2 år: Madelene Bengtsson (nyval), Elsy Lennehed (nyval) Webbmaster för 2 år: Tommy Larsson (formellt är det nyval, men defacto omval!) Följande personer valdes på årsmötet 2009 för en mandatperiod om 2 år och skall därför inte upp för om/nyval på detta årsmöte. Ordförande Kjell Eriksson Kassör Niclas Sobeus Ledamot Ingemar Jonsson Revisor Sune Larsson Revisor suppleant Tommy Levin Varvschef Jan Hellman Miljöchef Ingemar Jonsson Miljögrupp -utöver miljöchefen - Per-Åke Lilja och Per Ola Björn

14 Valberedningens förslag för 2009 (OBS! gammal)

15 Miljö Miljö

16 Miljö Miljö forts..

17 Miljö Miljö forts..

18 Miljö Miljö forts..

19 Miljö Miljö forts..

20 Miljö Miljö forts..

21 Miljö Miljö forts..

22 Miljö Miljö forts..

23 Miljö Miljö forts..

24 Miljö Miljö forts..

25 Miljö Miljö forts..

26 Miljö Miljö forts..

27 Miljö Miljö forts..

28 Miljö Miljö forts..

29 Miljö Miljö forts..

30 Miljö Miljö forts..

31 Miljö Miljö forts..

32 Miljö Miljö forts..

33 Övrigt Övriga frågor ?


Ladda ner ppt "Årsmöte 2010 2010-02-18."

Liknande presentationer


Google-annonser