Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De glömda barnen… Moni Höglund www.helamanniskan.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De glömda barnen… Moni Höglund www.helamanniskan.se."— Presentationens avskrift:

1 De glömda barnen… Moni Höglund

2 Att finnas till för barn i utsatta situationer
Det var en pojke som gick med sin pappa på en strand. Pojken plockade upp snäcka efter snäcka och bar dem ut i havet. Vad håller du på med? undrade pappan Jag hjälper snäckorna, svarade pojken. Men kom nu, sa pappan. Du ser väl att det finns alldeles för många snäckor. Du kommer aldrig att kunna rädda allihop. Så det spelar ingen roll. För den här snäckan spelar det roll, svarade pojken och såg på den snäcka han höll i handen.

3 Finnas för att se och lyssna
"När jag var liten och rädd för att somna hemma, brukade jag ligga och tänka på min småskolefröken. Om jag tänkte riktigt mycket på henne, kunde jag alltid somna". Ur en artikel av Anna-Bodil Bengtsson och Ingegerd Gavelin.

4 Statistik Enligt Folkhälsoinstitutets kartläggning växer barn upp i familjer med riskfylld alkoholkonsumtion, så kallat riskbruk (Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem, Statens folkhälsoinstitut, 2008.)

5 Statistik Vart femte barn lever i hushåll där en vuxen har förhöjd konsumtion av alkohol, så kallat ”riskbruk”. (Statens folkhälsoinstitut 2008) I varje klass finns det 3-4 barn som lever i risk/missbruksfamiljer Man räknar med att 1.6 miljoner människor är anhörig till någon som är beroende eller missbrukar.

6 Barn som växer upp i familjer med missbruk
Får svårt att lita på andra Tar stort ansvar Gissar sig till vad som är normalt Är rädda för att bli svikna eller övergivna Tvingas kapa sitt känsloliv Har svårt med nära relationer Tar olika roller, som överlevnadsstrategier Tror att det är deras fel, känner ofta skuld Ofta blir det ombytta roller i familjen, där barnen får ta ansvar för den vuxne.

7 Olika roller som barnen kan ta
Rebellen Den duktige Clownen Tapetblomman

8 Fysiska symptom Magont Huvudvärk Koncentrationssvårigheter Trötthet
Kraftiga humörsvängningar Oro i kroppen Nedstämdhet

9 Vad kan vi göra? Vara vettig vuxen Stödgrupper
Föreningar, församlingar,organisationer,kommunen, socialtjänsten, skolan m.m arbeta tillsammans

10 Vad är Linus? Ett pedagogiskt material att använda i mötet med barn som lever i någon form av beroende problematik i sin familj. Fokus ligger på alkoholberoende och hur det påverkar familjen i allmänhet och barnen i synnerhet.

11 Vad är Linus? forts Materialet hjälper till att känna igen barn i familjer med beroendeproblematik, att förbereda, starta, genomföra och avsluta barngrupper. Linusmaterialet är skrivet för barn mellan 6-12 år men kan också användas i tonårsgrupper

12 Övergripande mål för LINUS
Reducera barnets kaos och dela dess smärta Göra livet mer begripligt och förutsägbart Hjälpa barnet att kommunicera Reducera barnets upplevelse av att ta ansvar och skuld för föräldrarnas beroende Hjälpa barnet att sörja

13 Teman: Tillsammans Jag och min familj Mina känslor
Alkohol, andra droger och beroende Min vardag och mitt nätverk Gömma, glömma eller tömma – om försvar och överlevnadsstrategier Jag och mina rättigheter Vänskap, ensamhet och sorg Ingen som jag, ingen som du

14 Grundsyn och förhållningssätt i LINUS:
Varje människa är unik, alla har lika värde oavsett prestationer, funktioner, social eller etnisk tillhörighet, sexuell läggning. En människosyn som grundar sig på varje barns unikhet och jämlikhet, respekt för det enskilda barnets behov, integritet.

15 Övergripande syfte med LINUS
– att arbeta med barn i grupp så att barnet får Leka och utvecklas Dela och bearbeta Leva, inte bara överleva

16 Tre viktiga ledord i arbetet
Kontinuitet Struktur Igenkännande

17 Struktur för en gruppträff
Mottagande Inledningen Idagrundan Kunskapspasset Lek o rörelse, pyssel, övningar Fikapaus Eftertanken Hej då Efterarbete

18 Antal barn i gruppen: Vi rekommenderar max 8 i tonårsgruppen. För de mindre barnen är det bättre med små grupper max 5/6 barn.

19 Tid och längd för träffar:
En gång i veckan 1 ½ timma – de yngre barnen 2 timmar – tonår

20 Regler för gruppen: Första gången skriver man ner vilka regler som man tycker ska finnas i gruppen.         alla ska få prata till punkt         alla ska få vara med         jag har rätt att stå över om jag inte vill berätta något         det vi pratar om stannar i gruppen

21 Att starta en barngrupp
Inskrivningssamtal och information Berätta om gruppen, vilka ni är, fråga vem som har missbruk i familjen, vilken dag o tid barnet kan gå. Barnet kan få pröva en eller två gånger innan man bestämmer sig. Bjud gärna på lite fika. Barn måste ha förälders tillåtelse att gå på grupp. Tonår skiftar hur man tänker där, en del menar att föräldrarna måste veta även där medan andra menar att tonåringen måste kunna välja själv.

22 Att avsluta en grupp Viktigt att barnen vet när gruppen ska sluta. Förbered barnen genom att tala om avslutningen några gånger innan. Viktigt att du som ledare förbereder dig på att det snart är slut – separation är svårt även för ledaren

23 Tack för er uppmärksamhet!
Moni Höglund


Ladda ner ppt "De glömda barnen… Moni Höglund www.helamanniskan.se."

Liknande presentationer


Google-annonser