Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn- observationer. Vad är en barnobservation?  En systematisk observation av ett eller flera barn under en längre tid eller vid flera tillfällen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn- observationer. Vad är en barnobservation?  En systematisk observation av ett eller flera barn under en längre tid eller vid flera tillfällen."— Presentationens avskrift:

1 Barn- observationer

2 Vad är en barnobservation?  En systematisk observation av ett eller flera barn under en längre tid eller vid flera tillfällen.

3 Varför barnobservationer?  För att lära sig mer om det enskilda barnets behov och intressen, så att man kan anpassa verksamheten  För att se hur samspelet i barngruppen fungerar, så att man kan planera verksamheten på ett sätt som gynnar alla.  För att se hur aktiviteter och miljö fungerar och var man kan behöva göra förändringar.  För att upptäcka avvikelser i det enskilda barnets utveckling.

4 Olika typer av barnobservationer

5 Observation av enskilt barn  Vad har barnet för intressen?  Hur samspelar barnet med andra?  Hur tar barnet till sig nya kunskaper?  Hur verkar den motoriska utvecklingen?

6 Aktivitetsobservation  Kartlägger vad barnen ägnar sig åt för aktiviteter, hur länge och hur ofta.  Visar vad barnen tycker om att göra.

7 Gruppobservationer  Kartlägger samspelet i barngruppen – hur leker barnen, vem leker med vem och vilka bestämmer?  Kan vara användbart om det ofta uppstår konflikter, om gruppen saknar dynamik eller om det finns tendenser till mobbning.

8 Platsobservationer  Kartlägger hur lokalerna används – vilka utrymmen är mest populära, hur rör sig barnen mellan olika ytor och finns det några utrymmen som sällan används?  Användbart vid planering av möblering och utformning av lek- och lärmiljöer.


Ladda ner ppt "Barn- observationer. Vad är en barnobservation?  En systematisk observation av ett eller flera barn under en längre tid eller vid flera tillfällen."

Liknande presentationer


Google-annonser