Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det samhällsekonomiska kretsloppet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det samhällsekonomiska kretsloppet"— Presentationens avskrift:

1 Det samhällsekonomiska kretsloppet
kapitel 1 – Samhälle, företag och ekonomI Det samhällsekonomiska kretsloppet

2 kapitel 2 – företag, MARKNAD OCH KONKURRENS
Efterfrågekurvan

3 kapitel 2 – företag, MARKNAD OCH KONKURRENS
Utbudskurvan

4 kapitel 2 – företag, MARKNAD OCH KONKURRENS
Utbud och efterfrågan

5 Utbud och efterfrågan i jämvikt
kapitel 2 – företag, MARKNAD OCH KONKURRENS Utbud och efterfrågan i jämvikt

6 Marknadsandelar dagligvarukartantm 2017
kapitel 2 – företag, MARKNAD OCH KONKURRENS Marknadsandelar dagligvarukartantm 2017

7 kapitel 2 – företag, MARKNAD OCH KONKURRENS
Produktens livscykel

8 En varas väg från företag till konsument
kapitel 3 – FÖRETAG OCH NÄRINGSLIV En varas väg från företag till konsument kapitel 3 – FÖRETAG OCH NÄRINGSLI

9 Horisontell och vertikal integration
kapitel 4 – FÖRETAGETS INTRESSENTER Horisontell och vertikal integration

10 kapitel 4 – FÖRETAGETS INTRESSENTER
Intressentmodellen

11 Exempel på den rättsliga regleringen av företaget
kapitel 4 – FÖRETAGETS INTRESSENTER Exempel på den rättsliga regleringen av företaget kapitel 4 – FÖRETAGETS INTRESSENTE

12 Exempel på den rättsliga regleringen av företaget
kapitel 4 – FÖRETAGETS INTRESSENTER Exempel på den rättsliga regleringen av företaget

13 Företagets mål och strategier
kapitel 5 – Företagets affärsidé, mål och strategier Företagets mål och strategier

14 Verksamhetsstyrning och ekonomistyrning
kapitel 5 – Företagets affärsidé, mål och strategier Verksamhetsstyrning och ekonomistyrning

15 kapitel 6 – Strategisk planering och marknadsplanering

16 kapitel 6 – Strategisk planering och marknadsplanering
Bostonmatrisen

17 kapitel 6 – Strategisk planering och marknadsplanering
ACE-matrisen

18 Exempel på marknadsplan
kapitel 6 – Strategisk planering och marknadsplanering Exempel på marknadsplan

19 Exempel på utvärderingsmall
kapitel 6 – Strategisk planering och marknadsplanering Exempel på utvärderingsmall

20 Utvärderingen ger en återkoppling
kapitel 7 – Strategisk Marknadskommunikation och marknadsföring Utvärderingen ger en återkoppling

21 Exempel Strategisk och operativ marknadsföring
kapitel 7 – Strategisk Marknadskommunikation och marknadsföring Exempel Strategisk och operativ marknadsföring

22 kapitel 7 – Strategisk Marknadskommunikation och marknadsföring
Maslows behovstrappa

23 Marknadsföring som en kommunikationsprocess
kapitel 7 – Strategisk Marknadskommunikation och marknadsföring Marknadsföring som en kommunikationsprocess

24 kapitel 7 – Strategisk Marknadskommunikation och marknadsföring
Köppyramiden

25 Kundernas acceptanscykel
kapitel 7 – Strategisk Marknadskommunikation och marknadsföring Kundernas acceptanscykel

26 Linjestabsorganisation
kapitel 8 – Organisation och organisationsstyrning Linjestabsorganisation

27 Funktionsorganisation
kapitel 8 – Organisation och organisationsstyrning kapitel 8  Organisation och organisationsstyrning Funktionsorganisation

28 Organisation med affärsområde
kapitel 8 – Organisation och organisationsstyrning Organisation med affärsområde

29 kapitel 8 – Organisation och organisationsstyrning
Produktorganisation

30 Geografisk organisation
kapitel 8 – Organisation och organisationsstyrning Geografisk organisation

31 Matrisorganisation i ett industriföretag
kapitel 8 – Organisation och organisationsstyrning Matrisorganisation i ett industriföretag

32 Matrisorganisation i ett tjänsteföretag
kapitel 8 – Organisation och organisationsstyrning Matrisorganisation i ett tjänsteföretag

33 kapitel 8 – Organisation och organisationsstyrning
Produktorganisation

34 Imaginär organisation
kapitel 8 – Organisation och organisationsstyrning Imaginär organisation

35 Inköpsfunktionen i varuproducerande företag
kapitel 9 – Inköp, produktion och försäljning Inköpsfunktionen i varuproducerande företag

36 Ekonomistyrning av inköp
kapitel 9 – Inköp, produktion och försäljning Ekonomistyrning av inköp

37 Ekonomistyrning av inköp
kapitel 9 – Inköp, produktion och försäljning Ekonomistyrning av inköp

38 kapitel 9 – Inköp, produktion och försäljning
Olika inköpsdokument

39 Beställningspunkt och leverans
kapitel 9 – Inköp, produktion och försäljning Beställningspunkt och leverans

40 kapitel 9 – Inköp, produktion och försäljning
Inköpskvantiteter

41 Produktionsprocessen
kapitel 9 – Inköp, produktion och försäljning Produktionsprocessen

42 Produktivitet och effektivitet
kapitel 9 – Inköp, produktion och försäljning Produktivitet och effektivitet

43 Försäljningsfunktionen i varuproducerande företag
kapitel 9 – Inköp, produktion och försäljning Försäljningsfunktionen i varuproducerande företag

44 kapitel 10 – Företagskultur och personal
Employer branding

45 Vilka är de tre högst rankade egenskaperna per sektor i Sverige?
kapitel 10 – Företagskultur och personal Vilka är de tre högst rankade egenskaperna per sektor i Sverige?

46 Företagets ekonomisystem
kapitel 11 – Ekonomistyrning – styrning mot ekonomiska mål Företagets ekonomisystem

47 Lönsamhet – ett centralt begrepp
kapitel 11 – Ekonomistyrning – styrning mot ekonomiska mål Lönsamhet – ett centralt begrepp

48 kapitel 11 – Ekonomistyrning – styrning mot ekonomiska mål
Intäkt – kostnad

49 Lönsamhet – ett centralt begrepp
kapitel 11 – Ekonomistyrning – styrning mot ekonomiska mål Lönsamhet – ett centralt begrepp

50 Ekonomistyrning ock ekonomiska mått I
kapitel 11 – Ekonomistyrning – styrning mot ekonomiska mål Ekonomistyrning ock ekonomiska mått I

51 Ekonomistyrning ock ekonomiska mått II
kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar Ekonomistyrning ock ekonomiska mått II

52 Ekonomistyrning ock ekonomiska mått III
kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar Ekonomistyrning ock ekonomiska mått III

53 Resultat, omsättning och lönsamhet
kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar Resultat, omsättning och lönsamhet

54 Finansiella nyckeltal för ett hotell
kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar Finansiella nyckeltal för ett hotell

55 Företagsekonomiska konsekvenser av en affärshändelse
kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar Företagsekonomiska konsekvenser av en affärshändelse

56 Rörelsens intäkter och kostnader
kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar Rörelsens intäkter och kostnader

57 Rörliga och fasta kostnader
kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar Rörliga och fasta kostnader

58 Olika slags rörliga kostnader
kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar Olika slags rörliga kostnader

59 Olika slags fasta kostnader
kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar Olika slags fasta kostnader

60 kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar
Totala kostnaden, TK

61 Kostnadsfördelningsmodell
kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar Kostnadsfördelningsmodell

62 Kapitalkostnader och kalkylränta
kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar Kapitalkostnader och kalkylränta

63 Totalkostnadsdiagram
kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar Totalkostnadsdiagram

64 kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar
Resultatdiagram

65 kapitel 12 – Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar
Täckningsgrad, TG

66 Olika slags produktkalkyler
kapitel 13 – Produktkalkylering och prissättning Olika slags produktkalkyler

67 kapitel 13 – Produktkalkylering och prissättning
Genomsnittskalkyl

68 kapitel 13 – Produktkalkylering och prissättning
Normalkalkyl

69 kapitel 13 – Produktkalkylering och prissättning
Minimikalkyl

70 Fördelning av direkta och indirekta kostnader
kapitel 13 – Produktkalkylering och prissättning Fördelning av direkta och indirekta kostnader

71 Självkostnadskalkylering i ett industriföretag
kapitel 13 – Produktkalkylering och prissättning Självkostnadskalkylering i ett industriföretag

72 Självkostnadskalkylering i ett tjänsteföretag
kapitel 13 – Produktkalkylering och prissättning Självkostnadskalkylering i ett tjänsteföretag

73 Påläggskalkylering i ett handelsföretag
kapitel 13 – Produktkalkylering och prissättning Påläggskalkylering i ett handelsföretag

74 Pålägg, marginal och bruttovinst
kapitel 13 – Produktkalkylering och prissättning Pålägg, marginal och bruttovinst

75 Täckningsbidrag och täckningsgrad
kapitel 13 – Produktkalkylering och prissättning Täckningsbidrag och täckningsgrad

76 kapitel 13 – Produktkalkylering och prissättning
Stegkalkyl för cyklar

77 Investeringskalkyleringens begrepp och principer
kapitel 14 – Produkt Investeringskalkyler och lönsamhetsberäkningar Investeringskalkyleringens begrepp och principer

78 Investeringskalkyleringens begrepp och principer
kapitel 14 – Produkt Investeringskalkyler och lönsamhetsberäkningar Investeringskalkyleringens begrepp och principer

79 Nuvärdefaktor och beräkningstabeller
kapitel 14 – Produkt Investeringskalkyler och lönsamhetsberäkningar Nuvärdefaktor och beräkningstabeller

80 kapitel 14 – Produkt Investeringskalkyler och lönsamhetsberäkningar
Nuvärdefaktor

81 Diskonteringsfaktorn
kapitel 14 – Produkt Investeringskalkyler och lönsamhetsberäkningar Diskonteringsfaktorn

82 kapitel 14 – Produkt Investeringskalkyler och lönsamhetsberäkningar
Nuvärdemetoden

83 Nuvärdekvot och annuitetsfaktor
kapitel 14 – Produkt Investeringskalkyler och lönsamhetsberäkningar Nuvärdekvot och annuitetsfaktor

84 Jämförelse nuvärde- och annuitetsmetoden
kapitel 14 – Produkt Investeringskalkyler och lönsamhetsberäkningar Jämförelse nuvärde- och annuitetsmetoden

85 kapitel 15 – Kapitalbehov och finansiering
DU PONT- modellen

86 Kapitalet i balansräkningen
kapitel 15 – Kapitalbehov och finansiering Kapitalet i balansräkningen

87 Anläggningskapital och rörelsekapital I
kapitel 15 – Kapitalbehov och finansiering Anläggningskapital och rörelsekapital I

88 Anläggningskapital och rörelsekapital II
kapitel 15 – Kapitalbehov och finansiering Anläggningskapital och rörelsekapital II

89 Rörelsekapitalbindning i ett industriföretag
kapitel 15 – Kapitalbehov och finansiering Rörelsekapitalbindning i ett industriföretag

90 Kapitalbindningstid i AB Serrco Dörrhandtag
kapitel 15 – Kapitalbehov och finansiering Kapitalbindningstid i AB Serrco Dörrhandtag

91 Lagerhållningen hos TRASMATTOR AB
kapitel 15 – Kapitalbehov och finansiering Lagerhållningen hos TRASMATTOR AB

92 kapitel 15 – Kapitalbehov och finansiering
Kapitalmarknaden

93 kapitel 16 – Budgetering och uppföljning
Budgeteringscirkeln

94 Resultatbudget i företag med resultatenheter
kapitel 16 – Budgetering och uppföljning Resultatbudget i företag med resultatenheter

95 kapitel 16 – Budgetering och uppföljning
Olika budgetar

96 Budgetering från huvudmål till delmål
kapitel 16 – Budgetering och uppföljning Budgetering från huvudmål till delmål

97 Exempel på resultat-, likviditets och balansbudget
kapitel 16 – Budgetering och uppföljning Exempel på resultat-, likviditets och balansbudget

98 Extern- och internredovisning
kapitel 17 – Bokföring och bokslut Extern- och internredovisning

99 Bokföringsskyldighetens innebörd
kapitel 17 – Bokföring och bokslut Bokföringsskyldighetens innebörd

100 Kontoklassindelning enligt BAS
kapitel 17 – Bokföring och bokslut Kontoklassindelning enligt BAS

101 Kontoklass, kontogrupp och konto
kapitel 17 – Bokföring och bokslut Kontoklass, kontogrupp och konto

102 Ett externredovisningssystem
kapitel 17 – Bokföring och bokslut Ett externredovisningssystem

103 Balansräkning och balanskonton
kapitel 17 – Bokföring och bokslut Balansräkning och balanskonton

104 Kapitalanvändning och kapitalanskaffning
kapitel 17 – Bokföring och bokslut Kapitalanvändning och kapitalanskaffning

105 Resultaträkning och resultatkonton
kapitel 17 – Bokföring och bokslut Resultaträkning och resultatkonton

106 Sambandet mellan balans- och resultaträkning
kapitel 17 – Bokföring och bokslut Sambandet mellan balans- och resultaträkning

107 Kostnads-, intäkts- och likviditetsanalys
kapitel 18 – Räkenskapsanalys med nyckeltal Kostnads-, intäkts- och likviditetsanalys

108 Kostnads-, intäkts- och likviditetsanalys
kapitel 19 –Aktier och aktiekapital Kostnads-, intäkts- och likviditetsanalys

109 kapitel 20 – Företagsvärdering
Effektivitetstal


Ladda ner ppt "Det samhällsekonomiska kretsloppet"

Liknande presentationer


Google-annonser