Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisation och produktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisation och produktion"— Presentationens avskrift:

1 Organisation och produktion
Kap 12 Administration och organisation Kap 13 Arbetsorganisation Kap 14 Företagets produktion

2 Affärsidé Mission Vision Affärsidé Strategier Mål/medel- kedjor Mått
Idéer Värderingar Affärsidé Kompetens Resurser Strategier Mål/medel- kedjor Effektiv organisation och effektiva processer Erbjudandets kundvärde Mått

3 Styrmedel Formella Organisationsstruktur Mindre formaliserad styrning

4 Formella styrmedel Resultatplanering Produktkalkylering Budgetering
Intern redovisning Prestationsmätning Benchmarking Processtyrning

5 Organisationsformer Hierarkiska funktion division matris Beslutsnivåer
linje och stab eller funktionell Horisontella team och process projekt nätverk

6 Organisationformer Organisationsschema
vertikal hierarkisk organisationsform horisontell kundorienterad organisationsform Befattningsbeskrivning befogenheter och ansvar

7 Formell organisation Hierarki Kundperspektiv Organisationsschema
Funktionsorganisation Divisionsorganisation Linje, stab Matrisorganisation Funktionell Process, projekt Befogenheter och ansvar Befattningsbeskrivning Organisationsform Nätverk Team

8 Mindre formaliserad styrning
Företagskultur Lärande Medarbetarskap

9 Informell organisation
Dominerande idéer och värderingar Normer och regler Signifikanta aktörer och förebilder Över-ordnade mål Informella kommunikations-kanaler Kultur

10 Arbetsorganisation kvalitetsinriktad flexibel lärande (kaizen)
Klassisk arbetsorganisation Taylorism arbetsfördelning arbetsstudier ackordslön övervakning Modern arbetsorganisation kvalitetsinriktad flexibel lärande (kaizen)

11 Arbetsorganisation Taylorism Produktivitet Effektivitet Flexibilitet
Kvalitet Produkt Process Ledtid Situationsanpassning JIT / JIC Modernt: Total kvalitet Flexibilitet Lärande Outsourcing

12 Produktion Tillverkning, handel och tjänster
Från hantverk över massproduktion till lean production Flödesscheman Förädlingsvärde Kapacitet Flaskhalsar Suboptimering Input Förädling Output Funktionsinriktat eller Produkt/linje Teknologi Kund- eller lager Standard- eller special Styck, serie, mass eller process

13 Värdekedjan Företagets infrastruktur Sekundära aktiviteter
Human Resource Management M a r g i n a l Teknologiutveckling Inköp och anskaffning Produktion Distribution Marknads-föring Service M a r g i n a l Primära aktiviteter


Ladda ner ppt "Organisation och produktion"

Liknande presentationer


Google-annonser