Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna, nu börjar vi! Nina Frid Susanna Höijer handläggare handläggare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna, nu börjar vi! Nina Frid Susanna Höijer handläggare handläggare."— Presentationens avskrift:

1 BILD Webbinarium om ”Stärkta bibliotek” Fredagen 16 februari kl 10-11 Sändningen börjar snart…

2 Välkomna, nu börjar vi! Nina Frid Susanna Höijer handläggare handläggare

3 Webbinariets innehåll
Presentation av ”Stärkta bibliotek” – bakgrund, syfte, ansökningar, prioriteringar Möjlighet att ställa frågor i chatten Frågorna besvaras muntligt efter presentationen Även sammanställning av frågor med svar efteråt på webbplatsen

4 Stärkta bibliotek – (de 225 miljonerna)
Regeringens uppdrag till Kulturrådet Öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet Hela landet Nå fler Tillfälligt stöd ( ) Långsiktiga effekter Samarbete med KB och nationella biblioteksstrategin

5 Förordning om statsbidrag till folkbibliotek
Gäller även inköpsstöd till folk- och skolbibliotek Förordningen justeras och uppdateras Ny förordning 15 mars 2018 om statsbidrag till folkbibliotek Bidragsmedlen för ”Stärkta bibliotek” utifrån förordningen Inköpsstödet till folk- och skolbibliotek kommer att finnas kvar som en egen stödform, och bedöms enligt samma förordning (påverkar inte heller övriga stöd)

6 Vem kan söka? Kommuner Enskilt eller flera kommuner i partnerskap (en huvudsökande) Inte regioner (däremot 25 miljoner i kultursamverkansmodellen) Folkbiblioteken själva? Ja, om rätt att vara firmatecknare för kommunen (beroende på kommunens delegationsordning) Krav på biblioteksplan

7 För vad? Stärka utifrån bibliotekslagens prioriterade verksamhetsområden och målgrupper Nå fler och göra biblioteket relevant för fler Nya metoder eller stärka befintlig verksamhet Kommunens behov och förutsättningar – omvärldsanalys Långsiktiga effekter

8 För vilka kostnader? Bidrag kan sökas för olika kostnader i samband med satsningens genomförande såsom: personalkostnader, arvoden, resor, kompetensutveckling, ökad samverkan lokalt, marknadsföring, uppsökande, ökat öppethållande, ökat medieutbud…

9 Grund för bedömning Satsningen ska utgå från behov hos kommunens invånare och vara grundad i en omvärldsanalys. Det bör framgå i ansökan på vilket sätt insatserna gör att utbud och tillgång till biblioteksverksamhet når fler, i synnerhet prioriterade målgrupper och får långsiktiga positiva effekter i kommunen.

10 Frågor och svar Skriv in din fråga i formuläret
Välj om du vill skriva ditt namn eller fråga anonymt Vi svarar muntligen i webbinariet Skriftlig sammanställning av frågor och svar efteråt

11 Kontakt Nina Frid, handläggare nina.frid@kulturradet.se
Susanna Höijer, handläggare

12 ”Våra bibliotek är hjärtat som pumpar ut bildning i hela vårt land”
”Våra bibliotek är hjärtat som pumpar ut bildning i hela vårt land”. Alice Bah Kuhnke, demokrati- och kulturminister


Ladda ner ppt "Välkomna, nu börjar vi! Nina Frid Susanna Höijer handläggare handläggare."

Liknande presentationer


Google-annonser