Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Process för verksamhetsplan - Miljösamverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Process för verksamhetsplan - Miljösamverkan"— Presentationens avskrift:

1 VP-process för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland

2 Process för verksamhetsplan - Miljösamverkan
PROJEKTLEDARE Sammanställa inkomna förslag BEREDNINGSGRUPPEN Väljer projekt till enkät PROJEKTLEDARE Göra koncept till enkät Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December PROJEKTLEDARE Avstämning med Styrgrupp PROJEKTLEDARE Utskick av enkät PROJEKTLEDARE Sammanställning av enkätsvar Projektförslag från miljökontoren och Länsstyrelsen Process för verksamhetsplan - Miljösamverkan BEREDNINGSGRUPPEN Analyserar enkätsvar. Förslag till styrgrupp görs. STYRGRUPPEN Beslut om projekt BEREDNINGSGRUPPENN Tar fram förslag på VP Från och med 2015 har vi gemensam VP-process i MVG och MH. Eftersom vi har gemensamma projekt är detta logisk. Planeringen av våra projekt skiljer sig inte så mycket från innan då man har haft en ganska lik verksamhetsplanering i länen tidigare. Den största skillnaden för Halland är att man nu har en Beredningsgrupp som hjälper projektledarna att bereda VP. Detta är bra då man kan få input från handläggare som sitter på miljökontor och länsstyrelsen. Både handläggare från Halland och VG i Beredningsgruppen. En annan skillnad för båda länen är att vi nu har en digital inventering av projektförslag på våra hemsidor. I inventeringsblanketten måste man vara tydlig med bakgrunden och syftet till projektet. Anledningen till det är att man har haft olika förväntningar på projekten. Genom att vara mer tydlig med varför man ska ha projektet och vad man vill uppnå med det så är det enklare för kommuner att svara på om de är intresserade av att delta eller inte. Enkäten som sedan skickas ut via e-post, efter att kommunerna skickat in projektförslag, är också digital. I den sker poängsättningen (0-3) av projekt och ser ut som den har gjort tidigare. Totalt ska miljökontren och länsstyrelserna fylla i två enkäter 1. inventering av projektförslag 2. enkät (med sållade projektförslag) där man får poängsätta de olika projektförslagen. Börja klicka på bilden Meningen är att det ska finnas möjlighet att skicka in projektförslag när som helst under året (dock inte under tiden då vi sammanställer projektförslagen och enkätsvaren då detta endast medför förvirring). Klick Någon gång i slutet av januari sammanställer projektledarna inventering av projektförslag. Projektledarna kommer att skicka ut en påminnelse någon gång i nov-dec om att det är dags att skicka in projektförslag då kommer även information om slutdatum för projektförslag ges. Vissa projektförslag sållas bort i detta första skede. Motivering till att projektförslag inte kommer med i enkäten kan vara att de planeras projekt på nationell nivå, redan finns handläggarstöd eller annat framtaget material, att det inte passar som projekt inom Miljösamverkan. Vissa projektförslag kan slås samman om de är liknande. Detta görs av Beredningsgruppen. Som sedan sammanställs i en enkät… Innan enkäten skickas ut till miljökontoren och länsstyrelserna för poängsättning stämmer projektledarna av med den Gemensamma styrgruppen som godkänner denna. Projektledarna skickar ut enkät Projektledarna sammanställer enkät Beredningsgruppen analyserar enkätsvaren och gör en rakning som förslag till den Gemensamma styrgruppen om vilka projekt som bör ingå i Verksamhetsplanen. Efter att Beredningsgruppen analyserat enkätsvaren och rankat projekten utifrån populäritet bestäms vilka projekt som ska ingå i Verksamhetsplanen av den Gemensamma styrgruppen. Beredningsgruppen tar fram förslag på Verksamhetsplan klick Beslut om Verksamhetsplan tas på styrgruppsmöte i juni. Projektledarna sprider Verksamhetsplanen på hemsida och (nyhetsbrev)! STYRGRUPPEN Beslut om VP PROJEKTLEDARE Spridning av VP till MK


Ladda ner ppt "Process för verksamhetsplan - Miljösamverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser