Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion 2:1 Våldets uttryck Våldet tar sig olika uttryck

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion 2:1 Våldets uttryck Våldet tar sig olika uttryck"— Presentationens avskrift:

1 Lektion 2:1 Våldets uttryck Våldet tar sig olika uttryck
Våld relaterat till särskild sårbarhet 1

2 Efter första steget… 40 sekunder 2

3 Ge några exempel – att det handlar om konkreta handlingar.
Skriv ner så många exempel du kommer på hur våldet kan ta sig uttryck på post-it- lappar Ge några exempel – att det handlar om konkreta handlingar. Berätta att ni återkommer till lapparna om en stund. 3

4 Läsa text/Lyssna på text + Våldet tar sig olika uttryck
4

5 Klicka på respe. post-it-lapp Läs texten/lyssna på texten för att läsa om olika former av våld.
5

6 Låt deltagarna fördela sina lappar i rätt kolumn
Skriv upp de olika typerna på tavlan vågrätt, dra streck mellan som kolumner Låt deltagarna fördela sina lappar i rätt kolumn Sammanfatta och poängtera att det ofta är en kombination av handlingar och inte alltid så klara gränser mellan våldstyperna 6

7 Lyssna på olika erfarenheter av hur våld kan ta sig uttryck….
7

8 Vilka former av våld tror ni kan vara svårast för omgivningen att upptäcka och förstå?
Hur kan ni arbeta för att ingen ska uteslutas från den hjälp er verksamhet kan erbjuda? 8

9 Läsa text/Lyssna på text + Våld relaterat till särskild sårbarhet
9

10 Kom ihåg! Våld i nära relationer kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt och utgör ofta ett mönster av handlingar. Det kan röra sig om grovt våld och sexuella övergrepp men också om handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott. För personer som befinner sig i en särskild sårbarhet kan våldet ta sig ytterligare andra uttryck.

11 TILLBAKA TILL STARTSIDAN
Knyt ihop lektionen Vad har varit nytt? Vad har varit intressant? Uppgift till nästa pass? Läsa…? Vi ska nu gå vidare och få kunskap våldets konsekvenser TILLBAKA TILL STARTSIDAN TILL NÄSTA LEKTION 11

12 Våldets konsekvenser Lektion 2:2 Hur påverkas barn av våldet?
Våldets kostnader 12

13 En lång väntan… 28 sek 13

14 14

15 Var det något exempel på konsekvenser av våld som ni inte tänkt på tidigare?
Varför behöver ni ha kunskap om våldets konsekvenser på er arbetsplats och på vilket sätt kan sådan kunskap påverka ert arbete? 15

16 Läsa text/Lyssna på text + Våldets konsekvenser för barn
16

17 17

18 Vilka rutiner finns på arbetsplatsen gällande anmälan om barn som misstänks fara illa?
Reflektera över hur arbetsplatsen aktivt sätter barnens bästa i fokus... 18

19 Lyssna på olika kommentarer kring våldets konsekvenser
19

20 Läsa text/Lyssna på text + Våldets kostnader
20

21 Läsa text/Lyssna på text + Indirekta kostnader
21

22 Vad tänker ni kring detta om olika kostnader – bikupa
Samla sedan upp kommentarerna i helgrupp. 22

23 Lyssna på olika reflektioner om vilka kostnader våldet innebär för samhället.
23

24 Kom ihåg! En person som utsätts för våld får inte sällan problem med såväl psykisk som fysisk ohälsa. Våldet kan också få sociala och ekonomiska konsekvenser. Barn som upplever våld i hemmet känner en stor otrygghet och har ofta skuldkänslor. De kan drabbas av fysiska symptom, känna oro och ångest eller bli självdestruktiva. Mäns våld mot kvinnor orsakar stora samhällskostnader, både direkt och indirekt.

25 TILLBAKA TILL STARTSIDAN
Knyt ihop lektionen Vad har varit nytt? Vad har varit intressant? Uppgift till nästa pass? Läsa…? Vi ska nu gå vidare och få kunskap våldets mekanismer TILLBAKA TILL STARTSIDAN TILL NÄSTA LEKTION 25


Ladda ner ppt "Lektion 2:1 Våldets uttryck Våldet tar sig olika uttryck"

Liknande presentationer


Google-annonser