Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kejsarsnitt på moderns önskan Hjärna hjärta kön 14.-16. September 2015 Katri Nieminen överläkare Kvinnokliniken Vrinnevisjukhuset Norrköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kejsarsnitt på moderns önskan Hjärna hjärta kön 14.-16. September 2015 Katri Nieminen överläkare Kvinnokliniken Vrinnevisjukhuset Norrköping"— Presentationens avskrift:

1 Kejsarsnitt på moderns önskan Hjärna hjärta kön 14.-16. September 2015 Katri Nieminen överläkare Kvinnokliniken Vrinnevisjukhuset Norrköping katri.nieminen@lio.se

2 Nationella medicinska indikationer Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan (Rapport 2011:09)

3 Patientrelaterade förutsättningar: Redovisat skälet för sitt önskemål Står fast vid sin önskan ◦ Efter information om konsekvenser ◦ Blivit erbjuden/ fått stödsamtal/ andra insatser

4 Nationella medicinska indikationer Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan (Rapport 2011:09) Vårdprocessrelaterade förutsättningar: Strukturerad anamnes ( skäl och grad av rädsla) Bedömning av kvinnans möjligeter att genomföra vaginalförlossning, risker för komplikationer (lång- kortsiktigt) Information om komplikationer Lämpliga stödinsatser utformas Stödjande samtal / insatser erbjuds/ genomförs

5 Nationella medicinska indikationer Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan (Rapport 2011:09) Vårdgivarrelaterade förutsättningar: Kliniken bör ha en handlingsplan hur kvinnor med olika skäl och risknivå ska handläggas. www.socialstyrelsen.se/www.socialstyrelsen.se/ nationella medicinska indikationer/ Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan

6 ”Behandlingsmodell” Kartläggning Förmedla kunskap Ångesthantering Exponering Hemuppgifter Förlossningsplan Uppföljning post partum Aurorasamtale t 2014 6

7 Samtal i mötet med förlossningsrädda med snittönskan På vilket sätt är kejsarsnitt en lösning för dig - kan du berätta! Hur har du kommit fram till detta? Vad har du hört om kejsarsnitt / vaginal förlossning? Får jag berätta för dig om…? När du har hört det här, vad tänker du då? Kan det finnas en annan lösning? Min erfarenhet är att det är vanligt med rädsla… Vad blir Konsekvenser på kort sikt / lång sikt för dig Tankekedjor -vad skulle hända om du kom in i förlossningsarbetet nu Vad skulle din bästa väninna säga dig / du henne? Hemuppgift – fördelar / nackdelar med respektive metod

8 bilagor Behandlingsmodell primär rädsla Behandlingsmodell sekundär rädsla Motiverande samtal Kartläggning – anamnestagning Ångestfysiologi Exponering

9 Behandlingsmodell primär förlossningsrädsla Kartläggning - anamnes Motivation? Mål Behandling Förlossningsplan Uppföljning postpartum Aurorasamtale t 2014 9

10 Behandlingsmodell sekundär förlossningsrädsla Kartläggning – anamnes Utforska traumatisk förlossningsupplevelse Kvinnans berättelse Journalgenomgång Mål Behandling Förlossningsplan Uppföljning postpartum Aurorasamtale t 2014 10

11 Motiverande samtal B Bekräfta Ö Öppna frågor R Reflektera S Sammanfatta

12 Kartläggning - anamnes Vad är kvinnan rädd för? Hur påverkar rädslan henne? Copingstrategier – hanteringstekniker ”Problembeteende” Hälsofaktorer Tidigare trauma? Psykisk hälsa i övrigt? Socialt stöd? Självskattningsskalor ev. Aurorasamtale t 2014 11

13 Anamnestagning ( MI) Ärlig nyfikenhet ◦ Öppna frågor :kartlägga hur patienten tänker  ”Hur tänker du”  ”Hur känner du när, hur blir det sen,”  ”Vad får dig att tänka så Validering: ex det är inte så konstigt att du känner så om du alltid tänker att… Sammanfatta för att kolla om du förstått rätt Döm inte

14 Bra att kartlägga Vad består rädslan av? Vems rädsla? Sårbarhet ( övergrepp, nätverk, psykisk ohälsa, tidigare förlossningar, aborter etc.) Motivation till förändring? Partnerns/ vänners/ mammans attityd Vilka alternativ kvinnan kan känna sig trygg med?

15 Ångest

16 Exponering


Ladda ner ppt "Kejsarsnitt på moderns önskan Hjärna hjärta kön 14.-16. September 2015 Katri Nieminen överläkare Kvinnokliniken Vrinnevisjukhuset Norrköping"

Liknande presentationer


Google-annonser