Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Drammen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Drammen"— Presentationens avskrift:

1 Hvordan er det mulig å lære seg å håndtere redsel, moralsk ansvar og skam, gjennom handling?
NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Drammen Elisabeth Severinsson, professor

2

3 Ontologi Handledningens värdegrund I
Att söka kunskap –nå fram till djupare och mer omfattande vetskap om människan och natur Att försöka komma underfund med hur det etiskt riktigt att handla och handla så

4 Ontologi Handledningens värdegrund II
Att skapa och uppleva det som har estetiskt värde Fysiskt och psykiskt välbefinnande Att identifiera sig med sina medmänniskors ve och väl

5 Moraliskt ansvar

6 Vanligt förekommande fenomen i handledning Skuld –känsla
Av jaget vållat brott brytning i karaktärsförtvivlan en avvikelse i det man är och vill vara

7 Skuld och skuldkänsla skuld och hälsa skuld och rädsla
skuld och ansvar skuld och vilja (Severinsson & Lindström, Handledning i vårdarbete – i ljuset av tillämpad hermeneutik, Studentlitt. 1990).

8 Skuld, skam och synd Skuld rör människans handlingssätt
Skam hennes inre värde hennes identitet Synd (känslan) förtvivlan def. som förtvivlan inför Gud

9 Skuld lär oss medkänsla
På gott och ont Baksidan är risken för att fastna i självförebråelser

10 Skulden får inte förblinda förståelsen

11

12 Berättelser från handledning-röster om vanmakt
Syftet att belysa handledning utifrån vårdarens upplevelser av hjälplöshet och maktlöshet, inte minst av vanmakt. Hermeneutiskt förhållningssätt kan öppna för nytolkning av svårbemästrade upplevelser

13 Fyra nytolkningar av vanmakt I
Vanmakt kan tolkas som att man som vårdare har sett något som är orätt men som man inte kan göra något åt. Vanmakt kan tolkas som att man som vårdare inte kunnat handla som man skulle vilja.

14 Fyra nytolkningar av vanmakt II
Vanmakt kan tolkas som att man som vårdare inte kunnat förändra. Vanmakt kan tolkas som att det ökar vårdarens valmöjligheter att fatta beslut och ta ansvar.

15 Moral responsibility in the light of nursing practice
A hermeneutic approach to inquiry Inga-Britt Lindh, UiS

16 Hur kan omvårdnadshandledare påverka patientsäkerhet?

17 Att som handledare använda tid att dela sin handledarerfarenhet med andra handledare förutsätter att man är villig att delge sin erfarenhet. Det förutsätter också att handledaren vill vara delaktig och närvarande i relationen till de handledda.

18 Frågan är i vilken grad vi som handledare reflekterar och förmedlar vårt kunnande om patientsäkerhet. En annan fråga är hur vi gör händelseanalyser av de situationer som berättas om i handledning. Vad kan vi lära av incidenter i vården?

19 Det är en kulturförändring på gång där den individuella
personen skuldbeläggs eller anklagas till en patientsäkerhetskultur Där man har en möjlighet att lära av misstag man har gjort eller varit nära att göra

20 Jag välkomnar denna öppenhet i en kultur där patientsäkerhet är en naturlig del av arbetet och där vi kan förebygga oönskade negativa Händelser genom att skapa en handlingsberedskap för att förutse och hantera risker och avvikelser

21

22 Tack för uppmärksamheten

23


Ladda ner ppt "NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Drammen"

Liknande presentationer


Google-annonser