Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planerings- och uppföljningsprocessen kopplat till vår styrmodell

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planerings- och uppföljningsprocessen kopplat till vår styrmodell"— Presentationens avskrift:

1 Planerings- och uppföljningsprocessen kopplat till vår styrmodell

2 Analysera, justera och fastställa
Verksamhets-översikt Års- och delårs-rapport Följa upp kvalitet och resultat Grunduppdrag, Förhållningssätt och Vision Utvecklingsmål Uppdrag Kritiska kvalitetsfaktorer Planera kvalitet och mål Genomförande plan med budget Aktiviteter Indikatorer Verksamhet Säkerställa genomförandet Löpande avstämningar

3 Analysera, justera och fastställa
Planera kvalitet och mål Genomförande plan med budget Års- och delårs-rapport Följa upp resultat Analysera, justera och fastställa Säkerställa genomförandet Löpande avstämningar Verksamhets-översikt

4 Kommunfullmäktige Nämnder Förvaltningar Verksamheter enheter

5 Analysera, justera och fastställa
Verksamhets-översikt Års- och delårs-rapport Följa upp kvalitet och resultat Planera kvalitet och mål Genomförande plan med budget Säkerställa genomförandet Löpande avstämningar

6 Följa upp Planera kvalitet och kvalitet och resultat mål
Års- och delårs-rapport Följa upp kvalitet och resultat Planera kvalitet och mål Genomförande plan med budget

7 Planerings- och uppföljningsprocessen
Jan Dec Feb Juni April Maj Mars Juli Sept Aug Nov Okt Uppfölj- ningsdag Årsredov., över- och underskott Planeringsdag Prio inriktningar KF Beslut Planerings- förutsättn Budget- underlag rapporteras Budget- beredning KF Beslut Kommunens Budget Övergripande Planering/budget Tertial- rapport (T1) Delårs- rapport (T2) Inkl. Dialog- möte ksau Uppföljning/bokslut Månads- uppfölj. febr Månads- uppfölj. mars Månads- uppfölj. juli Månads- uppfölj. okt Månads- uppfölj. nov Månads- uppfölj. febr Månads- uppfölj. mars Månads- uppfölj. juli Månads- uppfölj. okt Månads- uppfölj. nov Årsredov., över- och underskott Prio inriktningar Tertial- rapport 1 (T1) Beslut budget- underlag Delårs- rapport (T2) Inkl. Dialog- möte ksau Genomf.plan med budget Nämnd

8 Planerings- och uppföljningsprocessen
Jan Dec Feb Juni April Maj Mars Juli Sept Aug Nov Okt Uppfölj- ningsdag Årsredov., över- och underskott Planeringsdag Prio inriktningar KF Beslut Planerings- förutsättn Budget- underlag rapporteras Budget- beredning KF Beslut Kommunens Budget Övergripande Övergripande Planering/budget Samverkan Lokalt centralt Tertial- rapport (T1) Delårs- rapport (T2) Inkl. Dialog- möte ksau Uppföljning/bokslut Månads- uppfölj. febr Månads- uppfölj. mars Månads- uppfölj. juli Månads- uppfölj. okt Månads- uppfölj. nov Månads- uppfölj. febr Månads- uppfölj. mars Månads- uppfölj. juli Månads- uppfölj. okt Månads- uppfölj. nov Årsredov., över- och underskott Prio inriktningar Tertial- rapport 1 (T1) Beslut budget- underlag Delårs- rapport (T2) Inkl. Dialog- möte ksau Genomf.plan med budget Nämnd Nämnd

9 Stratsys Som stöd för verksamheterna att hålla ordning på delarna i styrmodellen har vi Stratsys. Förenklar verksamhetsstyrningen från planering och dokumentation till uppföljning, rapportering och analys Allt samlat på ett ställe; lätt att nå, se utveckling över tid och lära av varandra


Ladda ner ppt "Planerings- och uppföljningsprocessen kopplat till vår styrmodell"

Liknande presentationer


Google-annonser