Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsten att skriva en debattartikel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsten att skriva en debattartikel"— Presentationens avskrift:

1 Konsten att skriva en debattartikel

2 Syfte debattartikel  En debattartikel finns oftast på debattsidorna i olika tidningar, är skrivna att lobbygrupper (människor som är engagerade i en viss sak), politiker som vill lägga fram sin politik, forskare som vill ändra något t.ex. vaccin för unga kvinnor mot cancer. Debattsidorna är en arena där man får lägga fram sin åsikt, försvara den med argument och till viss del bemöta troliga motargument.

3 Några viktiga begrepp – tes och argument
Tes betyder ställningstagande, ens åsikt. Det är tesen man ska försvarar med ens argument. En tes är oftast formulerad som ett påstående: Jag tycker att lärare ska ha mer lön Jag anser att skolan ska vara mer likvärdig Ett argument är ens förklaring /bevis som man använder för visa att ens tes är rätt. När människor frågar ”varför tycker du att dödsstraffet är fel” så är argumenten svaret på frågan ”varför tycker du så?” För att oskyldiga människor dör För att det är medeltida och inhumant Man kan ha argument för sin åsikt och argument mot sin åsikt. Detta är oberoende om ens åsikt är för eller emot i sig.

4 Den retoriska treenigheten – ethos, pathos och logos
ETHOS [karaktär] PATHOS [KÄNSLA] LOGOS [FÖRNUFT] En antik formel på den perfekta argumentationen. Den perfekta retoriska argumentation har alla tre delar.

5 Flipp om ethos, pathos och logos

6 Etos – logos – patos Att övertyga genom etos handlar om att behaga sin publik, främst genom att skapa förtroende. Man försöker visa att man är en sympatisk figur och därför bör bli trodd. Man försöker, med andra ord, vara en person du gärna skulle köpa en begagnad bil av. Man kan använda källor, statistik och trovärdiga argument så att läsaren tänker att denna person vet vad den talar om. Att övertyga genom logos går ut på att tala till folks förnuft. Här undervisar man och argumenterar. Resonemanget bygger på logiska samband, därmed förstås inte sagt att påståendena är sanna. Man använder konsekvenskedjor och träffande och logiska exempel. Här fungerar även statistik och fakta som man inte kan blunda för! Att övertyga genom patos slutligen, går ut på att tala till folks känslor. Här gäller det att röra sin publik. Här gäller det att måla upp en bild som folk känner att de kan bli berörda av. Reklamfilmer använder gärna gulliga djur, små barn för att vi ska beröras extra mycket. Måla upp bilder till läsaren och använd bildspråk!

7 Användning av ethos, pathos och logos
Obama använder alla tre i samma tal – förstår du varför?

8 Exempel på ethos – titta på advokaten Al Pacino när han försvarar sin klient

9 Ethos – logiska argument

10 Pathos - känsloargument

11 Struktur Struktur i en debattartikel
Rubrik – åsikten presenteras i kort form t.ex. Förbjud rökning Ingress – 2- 3 meningar som sammanfattar debattartikel [tes + bästa argument] Inledning Bakgrund till tes Tes Avhandling Argument 1 – näst starkast Argument 2 – svagast Motargument – Argument 3 – starkast och svarar på motargumentet Avslutning Upprepning av tes + starkaste argument Rekommendation

12 Mottagare Retoriska frågor – frågor som skribenten ställer till läsaren får igång läsarens tankar och drar in läsaren in i texten. Har du tänkt på.../ Det ska vara något som läsaren ska se som ganska självklart. Använd inte för många!! Tydligt tilltal till läsaren för att dra in läsaren in i texten När du använder pathos [känslor] så fundera över vem din mottagare är så att du målar upp rätt bilder. Om de ska bli berörda måste det träffa rätt. Använd exempel som läsaren kan känna igen sig i och ha en relation till. Då kommer de låta sig övertygas lättare. Var inte för tuff i språket – då backar läsaren och kommer inte övertygas.

13 Språk och stil En sakprosatext som ska kunna publiceras i en tidning. Formell ton. Inte talspråklig. Är en skribent upprörd eller glad över något ska det lysa igenom i ordval och i tonen. Målet är att nå så många läsare som möjligt och då kan man inte använda ett alltför grovt eller slarvigt språk. Retoriskt bearbetat språk

14 Språkliga drag Sambandsord ”limmet” som sätter ihop din åsikt med ditt argument, visa på orsak exempel: därför att, eftersom, på grund av. Markörer för dina argument”ordnare” av dina argument t.ex. För det första, för det andra...Inledningsvis, avslutningsvis Referatmarkörer för dina källor som du behöver referera ifrån t.ex. Författaren i artikel X hävdar att... Attityd – som visar din åsikt och visar att du bryr dig om ämnet: toppen, underbart etc. Tunga fraser runt ett substantiv (jämför) 1) Rökning är skadligt 2) Den ohälsosamma och farliga rökningen är skadlig och borde förbjudas. Undvik satsradning – rakt och tydligt.

15 Retoriska figurer #1 Bilder och vändningar
Metafor Metaforen är ett bildligt uttryckssätt. Man skapar uttryck som talar till vår fantasi. Det är till exempel mycket vanligt att politiken lånar uttryck från sportens eller från hushållets värld. Så kunde t.ex. Carl Bildt ta oss med på den enda vägen. Ironi I ironin säger man motsatsen till det man menar och ger därigenom extra stor kraft till sitt uttalande. En kommentar som det där var ju en väldigt fin klänning kan inte förstås om man inte lyssnar till undertexten. Små barn har ofta svårt att förstå ironi. Litotes Litotesen är raka motsatsen till hyperbolen. Den kallas ofta understatement. Här underdriver man i stället kraftigt: Jag tror att jag fått en liten släng av aids Hyperbol Hyperbol är en medveten överdrift. Man tar i mer än vad som egentligen är riktigt sant. Jag är fullständigt dödstrött kan man höra sig själv säga utan att man egentligen håller på att dö. Antites /kontrast - I antitesen målar man i svartvitt. Det handlar oftast om två sidor som står mot varandra, medvetet tar man bort alla nyanser där emellan. Dagens Sverige består av fattiga och rika, En annan variant är Upp som en sol, ner som en pannkaka.

16 Tankekarta - checklista
Minst 3 argument som är länkade till varandra Ett tydligt motargument som du besvarar Tydlig avgränsad tes 2 källor i texten som markeras tydligt Ethos, pathos och logos ska finnas i var sitt argument Retoriskt bearbetat språk (frågor, tilltal, något försök till t.ex. Hyberbol Exempel i texten som förstärker argumentet Tydlig bakgrund, antingen till något aktuellt, personligt eller bakgrundsinformation


Ladda ner ppt "Konsten att skriva en debattartikel"

Liknande presentationer


Google-annonser