Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Retorik – vältalighet Retorik handlar om att övertyga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Retorik – vältalighet Retorik handlar om att övertyga"— Presentationens avskrift:

1 Retorik – vältalighet Retorik handlar om att övertyga
Reglerna är flera tusen år gamla men gäller fortfarande!

2 Historik Behovet av retorik uppkom i det demokratiska Grekland (runt f.Kr.) Varje man förde sin egen talan Det talade ordet vägde mer än det skrivna Aristoteles (300-talet f.Kr.) strukturerade den klassiska retoriken

3 Konsten att övertyga publiken
Logos fakta & logik, talar till publikens förnuft Ethos skapa förtroende, publiken skall lita på dig Patos skapa känslomässiga reaktioner

4 Talets delar – argumenterande tal
Inledning Avhandling Avslutning

5 Presentera din fråga – din tes
Inledning Få med dig lyssnarna Skapa intresse Presentera din fråga – din tes

6 Avhandling Presentera tre argument som stödjer din tes
Förklara varför du har valt argumenten Presentera motargument Bemöt motargumenten

7 Avslutning Spara det bästa till sist Sammanfatta synpunkter
Avsluta med en uppmaning Kom med förslag på handling

8 Retoriska grepp Allitteration – ljudrim: ”Volvos värde varar”
Anafor: börja med samma ord: ”I have a dream” ML King Epifor: avsluta med samma ord: ”Dessa ord, dessa enkla ord, dessa mina sista ord…” Kiasm: spegelvändning: ”Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country” JF Kennedy Antites: 2 sidor står mot varandra: ”This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning” W Churchill ”Stor i orden liten på jorden” ”Det gäller liv eller död”. Metafor:bildspråk: Att gå på en smäll. Vassa armbågar. Retorisk fråga: man förväntar sig inget svar, istället riktas uppmärksamheten mot något: ”Hur ska vi bäst spara energi inom transportsektorn?” Eufemism: förskönande omskrivning: Hygientekniker = städare Och många fler: Ironi, Ellips, Epifor, Asyndetisk satskonstruktion, Klimax, Katakres, Litotes, Oxymoron, Paradox, Pleonasm, Pars pro toto, Praeterito, Zeugma…

9 Tips… En fumlande inledning är ett retoriskt knep - blygsamhet vinner över skryt Det är alltid bättre att överraska positivt än negativt Skryt inte – publiken hatar talare som skryter Smöra lite lagom – publiken gillar smicker

10 Den klassiska uppbyggnaden
Intellectio– förstå talsituationen Inventio – insamlande av material/stoff Dispositio – dispositionen Elocutio – skapandet av texten Memoria – memorerande av manus eller stödord Actio – framförandet

11 Intellectio Att förstå talsituationen Vad ska du tala om? Analysera ämnet Vad är syftet med talet? Vad vill du uppnå? Vilka lyssnar?

12 Lista argument – för och emot om du skall argumentera
Inventio Att finna material Samla fakta Lista argument – för och emot om du skall argumentera

13 Vad ska de olika delarna i talet innehåll?
Dispositio Att planera talet Vad ska de olika delarna i talet innehåll? Inledning Avhandling Avslutning

14 Elocutio Att formulera sig Vilka ord och uttryck är bäst?
Vilka retoriska grepp kan användas? Skriv ner talet

15 Memoria Att komma ihåg Träna så att du kan talet nästan utantill
Använd stödord eller tankekarta

16 Actio Att agera Hur ska du framföra talet? Vilka ord ska betonas?
Tänk på gester och ansiktsuttryck Hjälpmedel?

17 Tänk på det nästa gång du ska tala inför publik
Emendatio Att ändra Fundera efteråt på vad som gick bra och på vad som inte fungerade så bra Tänk på det nästa gång du ska tala inför publik


Ladda ner ppt "Retorik – vältalighet Retorik handlar om att övertyga"

Liknande presentationer


Google-annonser