Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kroppsundersökning (KUM=klinisk undersökningsmetodik) Termin 5 läkarutbildning Mensura Junuzovic mensura.junuzovic@med.lu.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kroppsundersökning (KUM=klinisk undersökningsmetodik) Termin 5 läkarutbildning Mensura Junuzovic mensura.junuzovic@med.lu.se."— Presentationens avskrift:

1 Kroppsundersökning (KUM=klinisk undersökningsmetodik) Termin 5 läkarutbildning Mensura Junuzovic

2 KURSMÅL - Färdighet och förmåga
Genomföra en grundläggande kroppsundersökning i god kontakt med patienten och med respekt för hans eller hennes integritet. Dokumentera information i journal, med beaktande av gällande regler.

3 Föreläsning idag Allmänt om kroppsundersökning/metod Sköldkörtel
Lymfkörtlar Buk Lungor Hjärta Blodtryck Perifera pulsar

4 Kroppsundersökning Samtalsmetodik: inledning, 5 kort (pat del 3 kort-FFF, läkardel 2 kort: kvitto och sammanfattning) US börjar redan under samtalet: färg, andning, hållning, smärtpåverkad? Orolig?

5 Kroppsundersökning Kom ihåg: Informera patienten om vad du ska göra
Patienten relevant avklädd Ordna för patienten Ordna för dig Var inte rädd för att röra vid patienten!

6 Kroppsundersökning OBS!
Undersökningsfynd sätts ALLTID i relation till anamnes, ålder, kön och symtom För DIAGNOS behövs ofta kompletterande undersökningar

7 Metod Inspektion Palpation/perkussion Auskultation

8 Perkussion

9

10 Sköldkörtel=thyroidea
Inspektion Palpation, rörlighet Värdera – storlek, form, konsistens, ömhet Patologi, (auskultera) Image: Bates´ guide to physical examination and history taking, Lynn S. Bickley, 11th edition

11 Journaltext Sköldkörteln palperas ua
alt: sköldkörteln kan ej med säkerhet palperas

12 Lymfkörtlar (lgll)

13 Lymfkörtlar (lgll)

14 Lymfkörtlar (lgll) Inspektion + palpation Lymfkörtelstationer Huvud: submandibulärt, käkvinklarna, framför och bakom öronen, occipitalt Hals: framför och bakom m. sternocleidomastoideus, i fossa supra- och infraclavicularis Axiller

15 Palpation-värdera: huvud-hals-axiller
Storlek Form Konsistens Rörlighet Ömhet

16 Journaltext Ange vilka stationer som du undersökt och därefter, palperas ua.

17

18 Bukundersökning (s 184) Inspektion Auskultation Palpation Perkussion
(ljumskar/genitalia/per rectum:PR)

19 Inspektion Ärr Striae Konfiguration Venstas

20 Auskultation Tarmljud Artärer

21 Palpation Egen position Handställning Systematiskt Blicken
Palpationsömhet/släppömhet Normala palpationsfynd Patologiska resistenser

22 Buk-palpation Njurar (dunkömhet) Lever (Obs: missa inte leverkanten)
Images: Bates´ guide to physical examination and history taking, Lynn S. Bickley, 11th edition

23 Buk-palpation Mjälte Images: Bates´ guide to physical examination and history taking, Lynn S. Bickley, 11th edition

24 Palpationsfynd Pancreas Galla (dunkömhet) Ventrikel Tarmar Aorta

25 Perkussion Dämpning Tympanism Leverns avgränsning

26 Journaltext Buk: Mjuk och oöm. Lever, mjälte eller patologiska resistenser ej palpabla. Ingen dunkömhet över njurlogerna.

27 Lungundersökning

28 Anamnes och symtom Hosta Pip i bröstet
Andfåddhet/ansträngd andning – dyspné Smärta i bröstkorgen Övrigt: rökning, allergier, arbete, mediciner

29 Inspektion och palpation
Takypné/dyspné Cyanos Thoraxdeformiteter/operationsärr ? Lymfkörtlar?

30 Perkussion Bestäm lunggränser! Höga lunggränser?
Dämpning? (t ex vätska) Sonar? (normal lungvävnad) Hypersonar? (ökad lufthalt, emfysem) (heter tympanistisk för luftfyllt hålrum, buk) Förtätning>5 cm in kan inte avslöjas

31 Auskultation Jämför hö och vä, dorsalt och ventralt Öppen mun
Efter hoststöt Vid forcerad expiration

32 Andningsljud Inspirium/expirium
Normalt (vesikulärt) (mindre luftvägar, inspirium) Bronkiellt (stora luftvägar, expirium)

33 Biljud Ronchi (forcerad expiration, distans)
Trånga luftvägar, långa melodiska, expiratoriska Sibilanta=pipande/högfrekventa, sonora=lågfrekventa Rassel (torra/hårda:krepitationer och våta) Korta explosiva inspiratoriska

34 Biljud Inspiratorisk stridor (stenos ljud, trachea, larynx)
Pleurala gnidningsljud Image: Bates´ guide to physical examination and history taking, Lynn S. Bickley, 11th edition

35 Journaltext Normalfynd Lungor/Pulm: Normalt andningsljud bilateralt. Inga biljud.

36 Hjärtundersökning

37 Anamnes och symtom Bröstsmärta Andfåddhet – Dyspné
(vilo-, samtals-, ansträngningsdyspné, lungödem) Benödem Hjärtklappning – Arytmikänsla

38 Inspektion och palpation
Takypné/dyspné Benödem – pittingödem (>10 s) Cyanos Inspektion/palpation Halsvenstas, leverförstoring Palpation Frémissement (vissa BLJ vibrationer av bröstkorg, palperas m hand)

39 Auskultation Liggande, bar överkropp
Alternativ för bättre ljud: sittande framåtböjd, vä sidoläge, expiratorisk apné Radialis (frekvens/rytm) och carotispuls 1a (mitr/tricusp) och 2a (aorta/pulm) ton

40 Var lyssnar man? Hö I2 – Aortaklaffarna Vä I3
Vä I2 – Pulmonalisklaffarna Vä I4 – Tricuspidalisklaffarna Vä I4-5, medioclavicularlinjen, apex,-Mitralisklaffarna I axillen A.carotis

41 Hjärtljud

42

43 Blåsljud och biljud Blåsljud Systoliskt/diastoliskt
Systoliska: aortastenos/mitralisinsuff Låg/högfrekvent Intensitet Lokalisation/PM Utbredning Biljud: Pericardiella gnidningsljud

44 Journaltext Normalfynd Hjärta/Cor: Regelbunden hjärtrytm (rr), frekvens xx. Inga hörbara blåsljud.

45 Blodtrycksmätning Liggande/sittande+stående Hö/vä arm Arm i hjärthöjd
Manschettbredd Palpatoriskt tryck Medelvärde av 2 auskultatoriska tryck Normalvärden <140/<90 Var lyssnar man? Image: Bates´ guide to physical examination and history taking, Lynn S. Bickley, 11th edition

46 Blodtrycksmätning Felkällor hårt tryck stetoskop fel manschettbredd
ej hjärthöjd silent gap kaffe rökning före us mm.

47 Journaltext Ange position, vilken arm, uppmätt tryck.

48 A. radialis A. tibialis posterior (ATP) A. dorsalis pedis (ADP)
Perifera Pulsar A. radialis A. tibialis posterior (ATP) A. dorsalis pedis (ADP)

49 Anamnes och symtom Smärta Svårläkta sår Köldkänsla Färg
Hjärt/kärlsjd, diabetes, riskfaktorer

50 Inspektion och palpation
Färg – sidoskillnad? Temperatur? Sår A. tibialis posterior (ATP) A. dorsalis pedis (ADP) A. radialis Sidoskillnad?

51 Journaltext Perifera pulsar: ATP och ADP palperas bilateralt lika.
A.tibialis posterior och A.dorsalis pedis lättpalpabla utan sidoskillnad.

52 OSCE 4:BT 5:buk pulsar 3:thyr/lgll reflexer 6:neurol utom reflexer
1:hjärta 2:lungor 3:thyr/lgll

53 OSCE protokoll Hjärta Lungor Sköldkörtel/ Lymfkörtlar Blodtryck
Sign. godkänd Sign. icke godkänd och kommentar Hjärta Lungor Sköldkörtel/ Lymfkörtlar Blodtryck Buk/Pulsar/Reflex Neurologi

54 OSCE praktisk info Finns att läsa i Moodle

55 OSCE: innehåll och omtentamen
1. Teknik och metodik för klinisk undersökning 2. Viss teoretisk kunskap kopplad till undersökningen Frågor kommer från: KUM stenciler, föreläsningar och boken Praktiska färdigheter Exempel på frågor: föreläsningens checkpoints (visas på föreläsningen) OMTENTAMEN: huvudsakligen den delen man inte klarat + något fr två andra slumpmässiga delar Anmälan till omtentamen: maila snarast om och när du kommer

56 Lycka till! Öva, öva, öva KUM övning (tag med KUM stencilen)
VC (tag med KUM stencilen) OSCE Lycka till!


Ladda ner ppt "Kroppsundersökning (KUM=klinisk undersökningsmetodik) Termin 5 läkarutbildning Mensura Junuzovic mensura.junuzovic@med.lu.se."

Liknande presentationer


Google-annonser