Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handledning av läkarkandidater

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handledning av läkarkandidater"— Presentationens avskrift:

1 Handledning av läkarkandidater
Thomas Erger – Amanuens – Akutkliniken Lund

2 Amanuenser Pär Bengtsson Thomas Erger

3 Kandidater Mellan 50% och 100% av terminstiden:
8-9 på avdelningar 5,7,8 4-5 på MAVA 4-5 på KUM KUM -> Monica Guné

4 Vad vi gör Planerar placeringen Patientpresentationer Sit-In
Följer upp hemläxor Tillgängliga under förmiddagen Läkemedelsföreläsning MAVA utbildningar OSCE Utvärderar placeringen Terminsansvariga, Schema, Lydia, kurator, geriatriska teamet, stickövningar, bokar rum 1-2 timmar per dag är målet

5 Utvärdering I Feedback blivit bättre sedan feedback remsor

6 Feedback remsor

7 Utvärdering II

8 Sit-In

9 Utvärdering III

10 Kandidaternas kommentarer
”Placeringens kvalitet är helt beroende på handledaren” (15/21) ”Handledare byttes hela tiden” (12/21) Därför -> Internutbildning handledning

11 Kandidaternas mål hos oss
Få signaturer på portföljen Lära sig internmedicin Lära sig vara läkare Vilket är nästan samma mål som…

12 Våra mål för kandidaterna
Lära sig internmedicin Lära sig vara läkare Punkt ett är bara ett luddigare sätt att säga…

13 Kursmål för kandidaterna
Bröstsmärtor, Akuta andningsbesvär, Akuta rubbningar i sockeromsättningen, Akuta intoxikationer, Oklar medvetslöshet, Elektrolytrubbningar (förutom Ca2+), Oklar syncope, Kramper, Yrsel, Kraftnedsättning, Multisjuklighet Kroppsundersökning, ABCDE, Remisser, Anamnes, Rapport, EKG, Blodgas

14 Sätt att nå mål Läsa böcker Föreläsning Watch and learn
Learning by doing Sit-In Patientpresentation Smart designat portfölj

15 Sätt att nå mål Läsa böcker – gör de redan Föreläsning – har de redan
Watch and learn – gör de redan Learning by doing – ? Sit-In – gör vi redan Patientpresentation – gör vi redan Smart designat portfölj – jobbar vi på

16 Kursmål för kandidaterna
Bröstsmärtor, Akuta andningsbesvär, Akuta rubbningar i sockeromsättningen, Akuta intoxikationer, Oklar medvetslöshet, Elektrolytrubbningar (förutom Ca2+), Oklar syncope, Kramper, Yrsel, Kraftnedsättning, Multisjuklighet Kroppsundersökning, ABCDE, Remisser, Anamnes, Rapport, EKG, Blodgas Det finns vissa neurologproblem, men frånsett dem har de basutbildning i allt och behöver egentligen bara öva…

17 Tid?

18 Kandidaternas rättigheter
Få utbildning motsvarande pengarna universitet betalar för dem Få utbildning för tiden de sparar oss Spara tid? Va?

19 Mina mål för kandidaterna
Lära sig internmedicin Tänka kritiskt Inhämta information självständigt Tänka på vårdprocess Vara så bra på baskunskaper att vi kan lita på dem Vad menar jag med baskunskaper?

20 Baskunskaper Anamnes Kroppsundersökning Rapport

21 So what? Om Amanuensen gör sitt jobb: Student som resurs! Men:
Vad gör vi med tiden? Ett förslag är…

22 Egna patienter

23 One-minute preceptor Get a commitment Probe for supporting evidence
Teach general rules Reinforce what was done well Correct mistakes Neher et al. 1992 Om amanuenserna har gjort ett bra jobb gör kandidaterna 1-3 själva om ni bara låter dem… Angående ”correct mistakes”

24 Feedback Förbereda genom självreflektion Säg ordet feedback!

25 Bra feedback Balanserad Specifik Klar Regelbunden Prompt
Dent et al. 2009, s 253 Och jag pratar inte om sandwich metoden…

26 Bra feedback cont. Fokuserar vad studenten kan göra för att förbättra sig. 92% Förklarar vilka misstag som gjorts. 91% Beskriver vad studenten inte lyckats med. 86% Fokuserar på ämnesinnehållet. 82% Elmgren et al. 2010, s 274

27 Buzzwords Feedback Feedup Feedforward Beteende, inte personlighet
Förklarar vilka misstag som gjorts Feedup Jämför presterande med målet Feedforward Fokuserar vad studenten kan göra för att förbättra sig Beteende, inte personlighet Beskriver vad studenten inte lyckats med Fokuserar på ämnesinnehållet Mina känslor och ditt beteende…

28 Take home Använd studenterna som resurs Egna patienter Ge tid tillbaka
One-minute preceptor Feedback


Ladda ner ppt "Handledning av läkarkandidater"

Liknande presentationer


Google-annonser