Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemuppgift i kursen Ultraljudsdiagnostik 1 – hjärta, 7,5hp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemuppgift i kursen Ultraljudsdiagnostik 1 – hjärta, 7,5hp"— Presentationens avskrift:

1 Hemuppgift i kursen Ultraljudsdiagnostik 1 – hjärta, 7,5hp
Följande 5 fall besvaras skriftligt, lämpligen i ett WORD-format och skickas som bilaga till eller senast fredag 4/1 –08. Redovisningen sker sedan på måndag 7/1 –08 kl efter fallpresentationerna. Fall 1: En 35-årig kvinna har på senare tid känt en ökad trötthetskänsla. Vid en läkarkontroll hör man ett systoliskt blåsljud. Hon skickas på ekokardiografi, där man upptäcker en bicuspid aortaklaff. Man får även följande mätvärden: HF 75 slag/min BSA m2 LVOTdiam 2.1 cm Integral LVOT 25 cm Ao medelgradient 42 mmHg Integral Ao 103 cm LVV(D) 134 ml LVV(S) 61 ml  Beräkna (visa formel): Slagvolym ………………………..  Cardiac output …………………………..  Cardiac index …………………………..  Integral kvot …………………………..  Klaffarea Aorta …………………………..  Bedömning (gradering beskrivning av nedanstående): Klaff funktion?  Vänsterkammarfunktion?

2 Fall 2 Anamnes: 65-årig kvinna från Pakistan söker till vårdcentralen pga andfåddhet. Läkaren remitterar patienten till en ekokardiografisk undersökning. Ultraljudsundersökningen visar följande fynd: Bild 1: En kontinuerlig Doppler (CW) med ett diastoliskt flöde med V-max på 1,9 m/s över mitralisklaffen och med PHT 160 msek. PHT Pressure half time (tryckhalveringstid) Bild 2: 4-kammarprojektion med kraftigt dilaterat vänster förmak. Fråga Vad är diagnosen? Beräkna öppningsarea. Vad händer med den beräknade öppningsarean om patienten har en stor aortainsufficiens samtidigt?

3 Fall 3 Anamnes: 35-årig kvinna som använder p-piller. Efter en flygresa drabbas hon av svår andningsbesvär. Söker till akuten pga. detta. Där utförs en ekokardiografisk undersökning. Datortomografi (DT) visar att patienten hra en lungemboli. Ultraljud av hjärtat visar en dilaterad vena cava inferior (IVC) och tricuspidalisinsufficiens (TI). Bild 1: Dilaterad IVC (30 mm) som kollaberar 25% vid inspiration. Bild 2: Kontinuerlig Doppler över tricuspidalisinsufficiens med V-max 6 m/s. Fråga Beräkna trycket i lilla kretsloppet inkl. höger förmakstryck (CVP). Hur påverkas det beräknade trycket i lilla kretsloppet när du har en pulmonalisstenos (PS) i förhållande till när du inte har PS?

4 Fall 4 Anamnes: Patient med förmaksflimmer. Senaste tiden ökad trötthet och andfåddhet. Remitteras för ett eko. Ekokardiografin visar en mitralisinsufficiens (MI) sekundär till prolaps av det bakre seglet. Bild 1: Proximal Isovelocity Surface Area (PISA) med en radie (r) på 1 cm och aliasinghastighet på 0,34 m/s. Bild 2: En kontinuerlig Doppler över mitralisklaffen med en Vmax på 4 m/s r = 1 cm Aliasinghastighet = 0,34 m/s V maxMI = 4 m/s VTIMI = 100 cm Fråga Beräkna regurgitationsvolym inkl. Effective Regurgitant Orifice (ERO, (cm2)). Bestäm graden av MI utifrån dina beräkningar. Vilka sekundära fynd kan förväntas vid en sådan MI-grad? Nämn 2 andra kvantitativa och kvalitativa metoder att gradera MI?

5 Fall 5 Anamnes: 60-årig man med många års hypertoni. Söker med några månaders anamnes på dyspné. Ekokardiografi visar följande fynd: Bild 1: Hypertrofisk vänsterkammare med hyperdynamisk kontraktilitet Bild 2: Kontinuerlig Doppler med systolisk V-max 7,5 m/s. Fråga Diagnos? Vilka behandlingsformer finns vid denna diagnos?


Ladda ner ppt "Hemuppgift i kursen Ultraljudsdiagnostik 1 – hjärta, 7,5hp"

Liknande presentationer


Google-annonser