Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte VA till Varola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte VA till Varola"— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte VA till Varola
Bakgrund Anslutningar i Varola Anslutningar längs överföringsledningarna Markägarfrågor Presentation av närvarande från kommunen/projektet Allmänna frågor i storgrupp Fika och enskilda frågor Välkomna Information och kommunikation kring projektet med kommunalt VA till Varola Ca 30 min information och sedan möjlighet att ställa frågor och lämna information till projektet, avsluta senast kl 20 Jag drar bakgrunden till projektet. Jenny och Katarina berättar om hur det går till med anslutningar inne i Varola och längs överföringsledningen. Gunnar berättar om projektering och hantering av markägarfrågor för ledningsdragningarna. Vi är fler på plats än de föredragande och jag presenterar alla innan vi drar igång dialogen. Först möjlighet att ställa frågor i storgrupp. Sen bryter vi upp och vi från kommunen/projektet kommer placera ut oss på tre ställen dit ni kan komma och ställa frågor eller lämna information som kan vara av vikt för projektet. Vi ser gärna att ni skriver upp kontaktuppgifter på någon av de kontaktformulär som kommer finnas i lokalen för att underlätta kontakterna framöver och där går även bra att skriva ner en fråga om ni inte hinner få svar idag så hör vi av oss. Går också bra att stanna och bara fika lite.

2 Bakgrund Kommunövergripande VA-plan antagen i kommunfullmäktige Verksamhetsområden Böja/Vristulven Varola Befintliga kommunala anläggningar Utbyggnadsområden Områden utanför kommunalt VA ”..skydd för människors hälsa eller miljö…” 6§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster I december förra året antogs den kommunövergripande VA-planen för Skövde kommun. Den omfattar hela Skövde, alltså både befintliga kommunala anläggningar, områden som ska anslutas till kommunalt VA och merparten av Skövdes yta, nämligen de områden som inte är kommunalt verksamhetsområde. Kartan visar i rosa de områden som ingår i kommunens verksamhetsområde för VA och med orange ring de tre områden som enligt planen ska blir verksamhetsområde. Förutsättningarna för kommunalt verksamhetsområde regleras av Vattentjänstlagen som anger att kommunen ska bygga ut anläggningar när det behövs för ”skydd för människors hälsa eller miljö” i ett ”större sammanhang”. ”…större sammanhang…”

3 Verksamhetsområde Varola, beslut kommunfullmäktige 2015-12-14
Bakgrund Verksamhetsområde Varola, beslut kommunfullmäktige Dricksvatten Spillvatten Inget dag- och dränvatten till spillvattenledning! Hur ser det ut hos dig? Formella beslutet om verksamhetsområdets utbredning tas av kommunfullmäktige. I december togs beslut om att Varola ska vara verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Teknisk lösning för VA-försörjningen är via överföringsledningar från Skövde tätort. Spillvatten är det man ofta kallar avlopp, alltså bad, tvätt, disk och toalettvatten. För att undvika störningar i spillvattensystemet på grund av höga vattenflöden så tillåter vi inte dag- eller dränvatten kopplat till spillvattenservisen. Det är viktigt att ni som ska ansluta er tar reda på vart exempelvis takvatten och dränering går idag.

4 Grävning och utbyggnad av ledningsnät och pumpstationer 2016-2017
Bakgrund Projektering våren 2016 Grävning och utbyggnad av ledningsnät och pumpstationer Anslutning av fastigheter hösten 2017

5 Innanför verksamhetsområde

6 Innanför verksamhetsområde
Det innebär att alla fastigheter innanför verksamhetsområdet SKA anslutas. Anslutningsavgift tas ut enlig gällande Taxa Vattenmätare ska monteras i varje fastighet för att mäta förbrukning

7 Överföringsledning

8 Ledning utmed Varolavägen
Överföringsledning Ledning utmed Varolavägen Möjlighet för fastigheter att ansluta, enskilt eller gemensamt Ju tidigare ni kan meddela oss vilken/vilka som vill ansluta utmed överföringsledningen desto större möjligheter har vi att anpassa vår projektering efter era behov. Anslutning utanför verksamhetsområde, hur går det till?

9 Underlag för ledningsrätt.
Överföringsledning Markavtal kommer tecknas med dom fastighetsägare där ledningen går fram. Underlag för ledningsrätt. Reglerar ersättning för att ledningen ligger i marken för all framtid. Reglerar även villkoren för framtida åtgärder.

10 Skador som uppkommer under arbetet?
Överföringsledning Skador som uppkommer under arbetet? Ersätts individuellt för respektive fastighet. Kan gälla skördebortfall eller skadade dräneringar. Hanteras av Hushållningssällskapet.


Ladda ner ppt "Informationsmöte VA till Varola"

Liknande presentationer


Google-annonser