Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Postoperativa sårinfektioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Postoperativa sårinfektioner"— Presentationens avskrift:

1 Postoperativa sårinfektioner
Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

2 Näst vanligaste VRI SKL 2013 Hygienombudsutbildning HSF 2017

3 Postoperativa sårinfektioner
Djupa sårinfektioner uppstår i operationsrum innan såret är slutet. Ytliga sårinfektioner uppstår i operationsrum eller senare. Smittkälla: Patienten (hud/slemhinnor, infektion) Medpatienter Personal (basal hygien) Medicintekniska produkter Luften, miljön I slutet av operationen finns alltid bakterier i såret! Burke, JF Ann Surgery 1963;158: Hygienombudsutbildning HSF 2017

4 Djupa sårinfektioner Intra abdominella abscesser – allvarligt tillstånd Hög sjuklighet och dödlighet Diagnostik – klinisk bild, temp, infektionsprover, odlingar, CT med kontrast, UL undersökning Kirurgiska /icke kirurgiska åtgärder – dränage av abscessen, kirurgi av infekterad vävnad Antibiotika är inte lika självklar behandling idag! Hygienombudsutbildning HSF 2017

5 Dessa infektioner kan förebyggas
Thoraxkirurgen Uppsala Lytsy et al JHI 2015 Hygienombudsutbildning HSF 2017

6 PRISS – protesinfektioner ska stoppas
2008 var ortopedi specialitet med flest vårdskador (33%) Postoperativa infektioner Syfte med projektet – förebygga infektioner vid proteskirurgi i höft- och knäled Uppsökande verksamhet, revision av rutiner En infekterad knäprotes kostar 7x icke infekterad BMJ 1989 Mjukdelsrensning av infekterad höft- eller knäprotes x 3 primär kirurgi, ca 230,000 SEK Australien 2013 Infekterad knäprotes ca 390,000 SEK Spanien 2013 Infekterade knäprotes ca 800,000 SEK Canada 2013 Hygienombudsutbildning HSF 2017

7 PRISS – 11 områden av betydelse
Urval och optimering Hudkostym Preoperativ tvätt och antibiotikaprofylax Basala hygienrutiner Operationsmiljö Postoperativ sårbehandling Tidig upptäckt av infektion Infektionsregistrering Vårdprogram Hygienombudsutbildning HSF 2017

8 Patientfaktorer – urval och optimering
Hög ålder, fetma BMI>30, rökning, dåligt näringstillstånd Diabetes - glukoskontroll Hypertoni, perifer kärlsjukdom, hjärtinfarkt Nedsatt immunsystem (steroider) Njursvikt, KOL, allvarlig bakomliggande sjukdom Rökning bidrar till att kroppens vävnader får mindre syre, operationssåret läker långsammare och risken för infektion ökar. Rökstopp 8 veckor före och efter operation halverar risken för komplikationer! Hygienombudsutbildning HSF 2017

9 Hudkostym Pågående infektion i hud, luftvägar eller urinvägar ökar risken för postoperativa infektioner 2-5 ggr Behandling minst 24 timmar - indikation för att skjuta upp operation Hygienombudsutbildning HSF 2017

10 Preoperativ tvätt Avdödas patientens hudbakterier minskar risken för att de tar sig ner i såret Bakterier finns alltid kvar trots tvätt Bröte, L.et al.Acta Chir Scand 1976;9-106 Widmer, A. Manual of Clinical Microbiology 2007 Antibiotikaprofylax syftar till att förhindra bakterier som hamnar i såret att växa till Rätt tidpunkt – tillräcklig dos – rätt preparat Tillräcklig koncentration i vävnaden under hela operationen! Burke, JF 1961, Stone HH 1976, Zelenitsky, SA 2002 Hygienombudsutbildning HSF 2017

11 Hygienombudsutbildning HSF 2017

12 Specialarbetsdräkt (clean air suit)
Medicinteknisk produkt - uppgift att skydda patienten! Bakterietätt engångs- eller flergångsmaterial. Muddar kring armar och ben. Blus nedstoppad i byxan. Hjälm/huva nedstoppad i halslinningen. Alla på salen ska använda samma typ av arbetsdräkt. Hygienombudsutbildning HSF 2017

13 Övrig klädsel Operationsmössa används av alla på salen.
Hår och skägg ska täckas. Mun- och ögonskydd på sterilklädd personal. Munskydd används av alla som är nära opsår, sterila instrument och vätskor. Använt munskydd förorenar händerna - kasta och sprita! Hygienombudsutbildning HSF 2017

14 Handhygien på operation
Personal med infektion på händer får inte arbeta på operation. Infektion med S.aureus eller GAS oavsett var på kroppen det sitter, får inte vistas på operationssal. Händerna desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel; - före och efter varje vårdmoment - före rent arbete och efter smutsigt arbete - omedelbart efter användning av handskar Speciell handdesinfektion med kvardröjande effekt Hygienombudsutbildning HSF 2017

15 Operationsventilation
Omblandande ventilation – minskar mängden bakteriebärande partiklar genom utspädning Paralellströmningstak (LAF/ Laminar Air Flow) Minskar mängden bakteriebärande partiklar genom att med högt flöde föra bort dom Detta förutsätter att ventilationen ej stängs av! Hygienombudsutbildning HSF 2017

16 Postoperativ sårbehandling enligt PRISS
Förbandsval (enheterna samverkar) Tydliga rutiner om förbandsbyten Muntlig/skriftlig information om läkningsstörningar vid hemgång och vart patienten vänder sig. Tidig aktiv kontakt med patienten med fokus på läkningsstörningar (inom 2 veckor) Läkningsstörningar bedöms på ortopedisk enhet Kontroll efter ca 6 veckor (funktion, infektion) Läkningsstörningar – läckage, värme, svullnad, rodnad, feber, smärta Hygienombudsutbildning HSF 2017

17 Tidigt upptäcka infektioner
Infektionsregistrering Vårdprogram (uppföljning mm) Hygienombudsutbildning HSF 2017


Ladda ner ppt "Postoperativa sårinfektioner"

Liknande presentationer


Google-annonser