Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

4 processer att behärska:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "4 processer att behärska:"— Presentationens avskrift:

1 4 processer att behärska:
Hitta efterfrågad information (sökläsa) Dra enkla slutsatser Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.

2 Du läser på olika sätt beroende på syfte…
SÖKLÄSNING ÖVERSIKTSLÄSNING DJUPLÄSNING

3 Du sökläser Om du letar efter ord eller namn i en bok… När du letar efter en särskild detalj, ett årtal, ett telefonnummer, ett namn eller ett särskilt ord…

4 Hur sökläser du? Läs inte varje ord eller varje rad
Låt blicken glida över texten som om du letade med ficklampa…

5 Du översiktsläser När du är på jakt efter användbar information från flera olika källor, eller för att få överblick över en bok, text, nätsida...

6 Hur översiktsläser du? Läs igenom innehållsförteckningen (om det finns en). Läs rubriker och underrubriker. Titta på bilderna och läs bildtexterna. Läs den första meningen i varje stycke (beskriver ofta innehållet i hela avsnittet). Läs den sista meningen i varje stycke (innehåller ofta en sammanfattning eller en slutsats). Läs sammanfattningar. Leta betydelsebärande ord (substantiv, verb och adjektiv). Leta namn och siffror. Leta kursiverade ord.

7 Du djupläser När du ska besvara frågor som kräver resonemang och förståelse… När du läser berättande texter, romaner, dikter... När du läser i en lärobok för att förstå och lära in något… När du läser en instruktion...

8 Hur djupläser du? Innan du börjar att djupläsa är det viktigt att du översiktsläser texten om den är ny för dig. Om du har läst texten tidigare repeterar vad du lärde dig sist och försöker sätta in texten i ett sammanhang.

9 Hur djupläser du? Du läser alla ord. Du läser långsamt och koncentrerat så att du kan följa med i handlingen eller resonemanget. Du backar och läser om du tappar tråden. Du stannar upp och återberättar/sammanfattar för dig själv. Du är kritisk! Fundera över om det som sägs är sant, vilka fakta har valts ut och varför?

10 Anpassa hastigheten! Vad är det för text och vad är syftet med läsningen?

11 Att läsa mellan raderna
Du hämtar ledtrådar från: Andra ställen i texten Från egna erfarenheter

12 Öva upp din förmåga! Samtala om texten (innan, under och efter läsningen) Fundera i förväg om texten Ställ frågor till texten Red ut oklarheter Sammanfatta innehållet i texten

13 Väck dina förkunskaper!
Vad vet du redan om ämnet som texten kommer att handla om? Ställ frågor Tankekartor Gemensamma genomgångar

14 Lässtrategier Förutsäga, förutspå eller föregripa handlingen
Ställa frågor och undra Reda ut oklarheter Sammanfatta

15 Förutsäga, förutspå eller föregripa handlingen
…att i förväg, genom en kort överblick, göra antaganden/gissningar om vad texten kommer att handla om (översiktsläsning)

16 Hur? Du använder titel, rubriker, underrubriker, bilder och bildtexter för att göra antaganden /gissningar. Du aktiverar dina tidigare kunskaper (vad du vet om ämnet). Du kontrollerar om de förutsägelser eller antaganden du gjorde stämmer, fortlöpande medan du läser.

17 Ställa frågor och undra
…att få fram viktig information i en text. Genom frågor kan du också testa din egen förståelse. Du kan ställa frågor om sådant du vill ta reda på eller undrar över. Du kan ställa frågor där svaret finns i texten. Du kan ställa frågor som svaret finns mellan raderna. Du kan ställa frågor där svaret finns bara hos dig själv och dina kamrater.

18 Reda ut oklarheter …att se och uppmärksamma det i texten man inte förstår och hur man ska gå till väga för att reparera bristen på förståelse. Vad är svårt att förstå för dig? Vad kan du ta reda på? Kan du söka fakta och förklaringar på nätet? Kan du fråga någon som kan förklara? Vilka ord tycker du är svåra att förstå? Hur kan du få reda på vad de betyder?

19 Sammanfatta …att med egna ord återge innehållet i en text.
rikta uppmärksamheten mot huvudinnehållet och skilj på viktig och mindre viktig information.

20 När du sammanfattar blir du bättre på att:
Kontrollera din egen förståelse av texten Läsa texter mer uppmärksamt Hitta textens viktigaste delar Se den röda tråden Skilja på fakta och åsikter Skriva sakligt och använda egna ord

21 Sammanfatta En sammanfattning är kortare än originaltexten och utan dina egna åsikter och tankar Du kan sammanfatta en mening, ett stycke, ett längre avsnitt, eller hela texten. Läs igenom texten noga, gärna flera gånger. Slå upp svåra ord och fundera runt vad som är viktigast Stryk under nyckelord (som ”bär” information) Skriv rubriker till varje avsnitt Lägg undan ursprungstexten. Använd nyckelorden och återberätta texten med egna ord


Ladda ner ppt "4 processer att behärska:"

Liknande presentationer


Google-annonser