Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pensionsplanering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pensionsplanering."— Presentationens avskrift:

1 Pensionsplanering

2 Pensionsplanering Dagens agenda: 11.00-11.20 Vad vill jag ha svar på?
Pensionssystemet Lunch Tjänstepensionen Paus Planera din egen pension

3 Pensioner Vad är Pension? Hur länge ska vi arbeta?
Lönar det sig att arbeta längre? Delningstal vad är detta? Är pension enkelt att förstå? Pensionsbromsen och gasen? Kommer pensionen att räcka för alla?

4 Pensionsplanering

5 Eventuell privat pension Avtalspension 4,5 %
Allmän pension 16 % + 2,5 % Inkomstpension Premiepension

6 Det blev för dyrt ! Nya eller gamla pensionssystemet?
Sedan 1998 har vi ett nytt pensionssystem i Sverige. Om du berörs av det gamla eller nya pensionssystemet beror på när du är född. Systemet gäller den del av pensionen som du får från staten, det vill säga den allmänna pensionen. Det nya pensionssystemet den allmänna pensionen består av tre delar:  - Inkomstpension  - Premiepension  - Garantipension 

7 Nya eller gamla systemet
År 1998 infördes ett nytt pensionssystem i Sverige. Det gamla pensionssystemet, som bestod av folkpension och ATP. De som är födda 1937 och tidigare får pension enligt det gamla systemet. De som är födda 1954 och senare får ålderspension helt enligt det nya systemet. De som är födda får pension enligt både det gamla och det nya systemet med olika andelar beroende på när man är född.

8 Vinnare & Förlorare Det gamla pensionssystemet.
består den allmänna pensionen av två delar:  - Garantipension (som tidigare hette Folkpension)   - Tilläggspension (som tidigare hette Allmän tilläggspension, ATP)  -Arbeta 30 år räkna de 15 bästa åren

9 De nya systemet Hela din livsinkomst avgör hur mycket du får i pension.  Du kan själv placera en del av din allmänna pension från staten i form av premiepension.  Den allmänna pensionen uppgår till cirka procent av din slutlön.  För att få samma standard som vid yrkesarbete är det klokt att spara privat. 

10

11

12

13

14

15 Vilka val finns i allmän pension
När vill jag börja ta ut? Arbete och pension samtidigt. Hur stor del vill jag ta ut? Vilka PPM-fonder ska jag välja? Ca 800 fonder att välja på. Icke vals alternativet. Delningstal

16

17 Vem har tjänstepension
Jobbar du på en arbetsplats som har kollektivavtal är arbetsgivaren skyldig att betala in tjänstepension. Arbetsgivare utan kollektivavtal behöver inte betala tjänstepension, men många väljer att göra det ändå. Är du egen företagare? Den som är egen företagare och driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag måste själv ta ansvar för at betala in till sin pension.

18 Tjänstepensioner ITP 1 IPT 2 SAF-LO
Är du privatanställd tjänsteman och född 1979 eller senare och anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal? Då heter din tjänstepension ITP 1. IPT 2 Är du privatanställd tjänsteman född 1978 eller tidigare, och anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal? Då heter din tjänstepension ITP 2 och den kompletterande ålderspensionen ITPK. SAF-LO Är du privatanställd arbetare anställd på ett företag med kollektivavtal? Då har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO.

19 Tjänstepensioner PA 03 BTP1 Kap-KL
Är du statligt anställd? Då heter din tjänstepension PA 03.  BTP1 BTP1 är den nya kollektivavtalade planen för bankernas tjänstepension. Det är upp till arbetsgivare att besluta om de anställda ska omfattas av BTP1 eller av den äldre tjänstepensionsplanen (BTP2). Kap-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag kallas tjänstepensionen KAP-KL.

20 Olika upphandlingar Nya avtal handlas upp under åren.
Ibland ”klassresa” ger flera olika delar. Vissa delar kan fördelaktigt tas ut tidigare. Ex: IPR från Kommunen. ”Pensionsskulden” Ganska komplext att få koll på allt. Spelar kostnaderna roll? Förmånsbestämd eller premiebestämd förmån?

21 Ett exempel Person född 1979 Tillhör ITP-planen ITP1 Lön 30.000
Hur stor skillnad gör avgiften? Vi kör en live beräkning!

22

23 Hur byter vi förvaltare
Vanligaste sättet är när man ska bli kund i en bank. Vi har på Banken ett erbjudande…. Flytta din pension så får du 0,15% bättre ränta på ditt lån. Du ”tjänar” / år. Men förlorar kanske /år på din pension.

24

25 Privat Pensionssparande
Slopad avdragsrätt Fortsatt sparande nu i kapitalförsäkringar Gamla avtal ligger fast Små försäkringar kan återköpas Kolla av avgifter flytta ihop. Undersök Mycket stora pengar Avkastning / Kostnader

26 Fika dags

27 Utlottning av priser 1:a Pris Presentkort på Hard Rock a 500:-.
2:a Pris Presentkort på utbildning via Aktiespararna: Teknisk Analys eller Fundamental Analys. 3:e Pris Chokladask

28 Planera din pension

29 Pensionsplanering Börja med att ta fram vilka förmåner du har.
Fundera på hur du vill disponera dina pengar. Fundera på hur du vill ha det i början. När kan du tänka dig att gå ner i ekonomi. Hur möter du upp detta? Hur ser din familjebild ut? Gör en detaljplan på : 65-70, 70-75, 75-85,85- Du bestämmer över dina pengar

30

31

32

33 SENIOR RÅDGIVARNAS PENSIONSPLAN.
ETT KOMPLETT UNDERLAG Med hjälp av en informations fullmakt tar vi fram en uppställning från samtliga försäkringsbolag och pensionsinstitut i Sverige. Du får en samlad bild över din allmänna pension , PPM och dina tjänstepensioner.  Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och kontrollerar risknivåer samt kostnadsbilden. Finns det anledning att flytta pensioner så hjälper vi till med detta.   DU BESTÄMMER. När du fått ditt kompletta underlag hjälper vi dig att ta fram din helt egna pensionsplanering och en strategi på hur du maximerar dina pensionsförmåner idag och i framtiden. Du får oss som samarbetspartner för alla dina pensioner. Vi hjälper dig att uppdatera de uppgifter som ev. saknas så att du har korrekta siffror.

34 Bra hjälpmedel

35 Tips från coachen Ta reda på dina förmåner
Kolla av hur du ligger placerad Jämför Var otrogen (förvaltare) Tänk själv Bestäm Det är din uppskjutna lön

36 Frågor och funderingar

37 Tack för visat intresse


Ladda ner ppt "Pensionsplanering."

Liknande presentationer


Google-annonser