Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NYA ITP 2007-01 sid 1 ITP - överenskommelsen Två kollektivavtalade planer Övergångsregler Sjukpension lika i planerna ”Nya” företag kan få nya planen för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NYA ITP 2007-01 sid 1 ITP - överenskommelsen Två kollektivavtalade planer Övergångsregler Sjukpension lika i planerna ”Nya” företag kan få nya planen för."— Presentationens avskrift:

1 NYA ITP 2007-01 sid 1 ITP - överenskommelsen Två kollektivavtalade planer Övergångsregler Sjukpension lika i planerna ”Nya” företag kan få nya planen för samtliga tjänstemän

2 NYA ITP 2007-01 sid 2 ITP Nuvarande plan Tjänstemän - födda 1978 och tidigare Förmåns-/premiebestämd Ny plan 1/7 2007 Tjänstemän - födda 1979 och senare Premiebestämd Ny plan för samtliga tjänstemän Centralt godkännande av berörda förbund Ny plan för samtliga tjänstemän Centralt godkännande av berörda förbund Kollektivavtal fr o m 26/4 2006

3 NYA ITP 2007-01 sid 3 NYA ITP - huvudprinciper Tjänstemän födda 1979 och senare Gäller oavsett anställningsform Gäller fr o m månad tjänstemannen fyller 18 år - ITP sjukpension 25 år - Ålderspension och avgiftsbefrielse Premiebestämd pension 7,5 ibb = 30 % ” Individuellt val av förvaltare Minst 50 % placeras i ”traditionell” pensionsförsäkring Flytträtt

4 NYA ITP 2007-01 sid 4 25 65 år 30 % 55 25 65 år 30 % 55 25 65 år 30 % 55 NYA ITP - ålderspension 25 65 år 30 % 4,5 % 7,5 ibb Premie 55 25 Livsvarig eller temporär pension Val av efterlevandeskydd Pensionsmedförande lön = kontant utbetald bruttolön/månad Möjlighet att komplettera med ytterligare premier Livsvarig eller temporär pension Val av efterlevandeskydd Pensionsmedförande lön = kontant utbetald bruttolön/månad Möjlighet att komplettera med ytterligare premier

5 NYA ITP 2007-01 sid 5 Gäller vid NYA ITP - avgiftsbefrielse Sjukdom Föräldraledighet med föräldrapenning (13 mån) Tillfällig föräldrapenning – vård av eget barn

6 NYA ITP 2007-01 sid 6 NYA ITP - kostnad Exempel Lön 20 000 kr/mån % kr Ålderspension4,5 900 Avgiftsbefrielse ca 0,3 60 Sjukförsäkring ca 1,2 240 Totalt6,0 %1 200 kr

7 NYA ITP 2007-01 sid 7 NYA ITP - kostnad 6 191 kr/mån ( 15 % av lön) %kr%kr Ålderspension4,51 25230,03 656 Avgiftsbefrielse ca 0,383 ca 2,0244 Sjukförsäkring ca 1,2 334 ca 5,1622 6,0 %1 669 kr37,1%4 522 kr < 27 813 kr40 000 - 27 813 = 12 187 kr Exempel lön 40 000 kr/mån

8 NYA ITP 2007-01 sid 8 NYA ITP - efterlevandeskydd Pension till efterlevande vid tjänstemannens dödsfall Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Hälsoprövning Pension till efterlevande vid tjänstemannens dödsfall Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Hälsoprövning Val av 1, 2, 3 eller 4 bb per år Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Hälsoprövning Val av 1, 2, 3 eller 4 bb per år Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Hälsoprövning Förmånstagare make/a sambo barn Förmånstagare make/a sambo barn Återbetalningsskydd Familjeskydd

9 NYA ITP 2007-01 sid 9 NUVARANDE ITP - förmånsbestämd 18 28 55 62 65 år 30 ibb 20 ibb 10 bb sjukersättning Ålders- pension Familje- pension sjukpenning 32,5% 65% 397 700 10% * 297 750 ** 15% 32,5% 65% 333 750 *** 10% 32,5% 65% 333 750 *** - 16,25% 32,5% ITPK (premiebestämd) Sjukpension * dag 91 – 360** max 7,5 bb*** max 7,5 ibb

10 NYA ITP 2007-01 sid 10 NUVARANDE ITP - ålderspension temporärt helt eller delvis temporärt helt eller delvis 1 juli 2007

11 NYA ITP 2007-01 sid 11 Arbetsgivaren betalar 2 % Värdesäkringspremie rabatteras med 100 % Fribrevsvärdet i ursprunglig ITPK höjs Arbetsgivaren betalar 2 % Värdesäkringspremie rabatteras med 100 % Fribrevsvärdet i ursprunglig ITPK höjs NUVARANDE ITP - ITPK Intjänande i ursprunglig ITPK upphör Icke väljarnas premie läggs i nya planens ”traditionella” pensionsförsäkring Flytträtt ITPK (inkl ursprunglig ITPK) Intjänande i ursprunglig ITPK upphör Icke väljarnas premie läggs i nya planens ”traditionella” pensionsförsäkring Flytträtt ITPK (inkl ursprunglig ITPK) 1 juli 2007 1 januari 2007

12 NYA ITP 2007-01 sid 12 Möjlighet att avstå framtida premier Premien används till ”förstärkt” ITPK Möjlighet att avstå framtida premier Premien används till ”förstärkt” ITPK NUVARANDE ITP - familjepension 1 juli 2007

13 NYA ITP 2007-01 sid 13 NUVARANDE ITP - alternativ ITP För tjänstemän som omfattas eller kan omfattas av alternativ ITP (10-taggare) Har möjlighet att efter överenskommelse med arbetsgivaren välja att gå över till nya planen 1 juli 2007

14 NYA ITP 2007-01 sid 14 SJUKPENSION - 1/7 2006 Gäller samtliga tjänstemän oavsett plan Födda 1979 och senare (ny plan) 10 % av den genomsnittliga pensionsmedförande lönen, dag 91 - 360 Födda 1978 och tidigare (nuvarande plan) 10 % av den pensionsmedförande lönen, dag 91 - 360

15 NYA ITP 2007-01 sid 15 SJUKDO M 30 20 7,5 Sjukpenning Sjukpension Sjuklön SjukpenningSjukersättning 10 90 % av lön (inkl sjp) 32,5 65 10 32,5 65 -- 32,5 65 15 1590360

16 NYA ITP 2007-01 sid 16 10% ITP 10 bb Lön 10% kollektiv- avtalad sjuklön 64% sjuk- ersättning * 80% sjuklön 1 14 90 80% sjukpenning 15% ITP 20 ibb 30 ibb 65% ITP 80% sjuklön 32,5% ITP Lön 90% kollektiv- avtalad sjuklön SJUKDOM 65 år 360 Max 7,5 bb *


Ladda ner ppt "NYA ITP 2007-01 sid 1 ITP - överenskommelsen Två kollektivavtalade planer Övergångsregler Sjukpension lika i planerna ”Nya” företag kan få nya planen för."

Liknande presentationer


Google-annonser