Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Moment 2: Litteraturhistoria

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Moment 2: Litteraturhistoria"— Presentationens avskrift:

1 Moment 2: Litteraturhistoria

2 KUNSKAPSKRAV E Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.

3 KUNSKAPSKRAV C Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

4 KUNSKAPSKRAV A Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

5 Med andra ord behöver du…
Känna till de litterära epokerna (när de var + utmärkande drag) Känna till några författare + texter från varje epok Lära dig några litteraturvetenskapliga begrepp Kunna diskutera samband mellan skönlitteraturen och samhället och de rådande idéströmningarna

6 https://lovisaskola. wordpress
Examination: Prov 3F tisdag 25/10 + 3E fredag 28/10

7 De första berättelserna...
muntliga rytm och upprepning (för att hjälpa minnet)

8 Den äldsta litterära texten vi känner till…
Gilgamesh-eposet. Det skrevs för ca 4000 år sedan någonstans i dagens Irak

9 Gilgamesheposet

10 epos Ett epos är en lång versberättelse…

11 ANTIKEN ca 700 f.Kr – 400 e.Kr. Grekland och senare Romarriket

12 Samhället under Antiken
Den grekiska kulturens storhetstid ”Demokrati” (för vissa! Demokrati för fria män, inte för kvinnor och slavar) Mytologi förklarar världen Ödet En stark gemensam kultur (vi och de andra) Många gudar(som människor men odödliga)

13 Spår idag…Antiken lever i vårt språk och i vissa företeelser…
polis epic failure Och…

14

15 Antikens litteratur Epik (berättelser på vers, äventyr (epos))
3 genrer: Epik (berättelser på vers, äventyr (epos)) Lyrik (berättelser som framförs med musik) Dramatik (teater)

16 Berättarteknik under Antiken
Rapsodiskt: ”pratsjunga” som dagens rappare. Rim & versmått (muntligt berättande) Stående epitet (formler): rosenfingrade Eos (solen), snabbseglande (båtarna) osv. Gudarna finns med hela tiden på olika sätt i verken.

17 EPIK Exempelvis Illiaden och Odyssén av Homeros
Stående epitet Homeros har en förkärlek för så kallade stående epitet, där personer beskrivs med ett adjektiv. Beskrivningen återkommer: "den mångförslagne Odysseus", "den mäktige Hades" ”den snabbfotade Achilles” och så vidare. Genom dessa stående epitet, som är ungefär som titlar, förstår vi mer av personernas och sakernas karaktärer.  Hexameter Versmåttet som båda verken är skrivna på kallas för hexameter (sex takter) och är uppbyggd med en fallande rytm samt två- och trestaviga versfötter (takter): Sjung o´ gudinna om vreden som brann hos Peliden Akilles (Inledningsversen till Iliaden)

18 Homeriska liknelser Man har döpt en stilfigur efter Homeros, nämligen den homeriska liknelsen. Den används för att beskriva en person eller en händelse mer ingående och jämför dessa med mer vardagliga ting. Liknelsen stoppar upp själva handlingen och utgör ofta långa sammanhängande textavsnitt: "Både hans ögonhår och hans bryn bortsveddes av hettan, medan hans öga förbrann, så att rötterna fräste för elden. Såsom när smeden den yxa han smitt eller väldiga bila doppar i vattnets kyliga bad, och det visslar och fräser, smidet dock härdas, ty så får järnet sin yppersta styrka: likaså fräste nu starkt hans öga kring glödgade pålen." Liknelsen är hämtad ur Odysséens nionde sång där Odysseus berättar om sitt möte med cyklopen Polyfemos. Polyfemos är en enögd jätte som tagit Odysseus och hans män till fånga men som blir överlistad av den listige Odysseus.( sid. 107, Odysséen, översättning: Erland Lagerlöf, Wahlström & Widstrand, 1990)

19 Iliaden Börjar med ”bråk” hos gudarna: Prins Paris skall avgöra skönhetstävlingen mellan Hera, Afrodite och Athena. Han utser Afrodite när hon lovar honom världens vackraste kvinna, den sköna Helena. Men hon är gift med Menelaos. Paris rövar bort Helena från Sparta och för henne till Troja. Kriget mellan Grekland och Troja är igång!

20 Odysséen Cyklopen Kalypso
Efter kriget i Troja gör sig Odysseus ovän med havsguden Poseidon Irrar runt i Medelhavet i tio år Råkar ut för många farliga äventyr: Cyklopen Kalypso Sirener Vindgudens ö Trollkvinnan Kirke Dödsriket Hades Havsvidunder Scylla & Charybdis osv Odysseus och Sirenerna

21 Lyrik/poesi… Lyrik är en av skönlitteraturens tre klassiska genrer… Ordet kommer från att man ursprungligen framförde verken ackompanjerade av lyra… Spår av denna historik finns i det engelska ordet för låttext (lyrics)

22 Sapfo Lyriker (poet) som levde på ön Lesbos som skrev om eviga teman som kärlek och åtrå En gudars like tycks mig den mannen vara som sitter framför dig och nära intill kan höra din ljuva röst och ditt underbara skratt

23 Dramatik

24 DRAMATIK Teater var ett folknöje i Aten och varje år arrangerades stora tävlingar Kända grekiska dramatiker och deras verk är: Aristofanes - Lysistrate Aischylos - Orestien Sofokles - Elektra Euripides – Medea

25 Hej litteraturen! Antiken

26 ROMARNA = copycats Romarna imponerades av grekernas kultur och de romerska författarna hämtade inspiration från de grekiska. Romarna tog också över grekernas gudavärld men gav gudarna nya namn. Kända romerska författare och deras verk är t.ex.: Vergilius som skrev Aeniden (övertriumfa Homeros) Ovidius som skrev Metamorfoser (berättelser om gudarna)

27

28 MEDELTIDEN ca 400 – 1400-tal

29 Samhället Mycket från antiken hade ”glömts bort”.
Kyrkan mycket betydelsefull Gudstro och livet efter detta (kristna ideal – stränghet, hårt arbete och respekt för Guds vilja) Rykte som mörka & barbariska århundraden. Negativ syn som lever kvar än idag: ”Rena medeltiden” om sådant som är omodernt och ociviliserat. Pesten/Digerdöden härjar i Europa

30 Samtidigt utanför Europa…
I den muslimska delen av världen var samma period en guldålder I litteraturen skapades bland annat sagosamlingen Tusen och en natt (med berättelser som Aladdin)

31 Litteratur (i Europa) Berättelser om modiga riddare som dödar drakar etc och tragisk/förbjuden kärlek. Trubadurlyrik, tornerspel, dansvisor; ballader. Kärleksdikter ofta till en kvinna man inte kunde få, endast drömma om.

32 Dante Alighieri ( ) Medeltidens superstar, italienare, som skrev ”Den gudomliga komedin” (1320) - ett av världslitteraturens mästerverk. Handlar om en mans resa ned genom helvetestrattens nio Kretsar men slutar i paradiset.

33

34

35 Svensk medeltid: Heliga Birgitta
avsnitt-1-av-3 (0-4min ) -Fick så kallade uppenbarelser -Religionen som ett sätt att få makt?

36 Vadstena klosterkyrka http://sverigesradio. se/sida/artikel. aspx

37 Tristan och Isolde av Marie de France (fransyska)
Ett av litteraturens mest berömda kärlekspar…

38 Hej litteraturen! Medeltiden

39 Renässansen ca tal Blomstrande handel gav förutsättningar för blomstrande kultur (Italien). Upptäcktsresor! Reformation och motreformation splittrade Europa (Luther). ”Antik-fixering” Boktryckarkonsten gjorde att fler började läsa böcker Människan i centrum

40 RENÄSSANSMÄNNISKAN Ett slags ”universalgeni”…

41 Många berömda konstnärer
Rafael, Michelangelo, Leonardo & Donatello

42 Litteratur: Petrarca – Canzonieri (kärleksdikter till Laura) (Medeltid/Renässans) Boccaccio – Decamerone (de första NOVELLERNA) (Medeltid/Renässans) Men framförallt WILLIAM SHAKESPEARE (England) – många pjäser + poesi MIGUEL CERVANTES (Spanien) skrev Don Quiote (den första ROMANEN)

43 WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616)
Författare till odödliga pjäser som… Romeo och Julia Hamlet Stormen En midsommarnattsdröm Mycket väsen för ingenting

44 MIGUEL CERVANTES( ) Romanen Don Quijote handlar om en adelsman som heter Don Quijote som läst för många riddarromaner och blir galen. Han beger sig ut på äventyr med Sancho Panza. Är du Don Quijote eller Sancho Panza? Drömmare eller pragmatiker? ”Att slåss mot väderkvarnar” (mot en inbillad fiende)

45 UR: Hej litteraturen! Renassansen

46 UPPLYSNINGEN (1700-tal) Vetenskapen och förnuftet vann över religionen och en mer mytisk syn på världen ENGLAND FRANKRIKE SVERIGE

47 Samhället Vetenskapsmännen, inte kyrkan, förklarar världen
Kunskap baserad på erfarenhet och experiment Kritiskt tänkande: kritik av makten, styret och gamla sanningar Jämlikhetstankar och och tro på nytta och duglighet Ökad läskunnighet Kunskapstörst, kartläggning och kolonialisering Franska revolutionen: frihet, jämlikhet och broderskap

48 Litteraturen - Utrycker upplysningsidéerna genom litteraturen
- Många av upplysningens författare drevs i exil på grund av sina idéer Satir – att förlöjliga och håna på ett elegant sätt ofta med hjälp av ironi (Ex. Voltaires Candide och Swifts Ett anspråkslöst förslag) Idén om civilisationen, den förnuftige duglige människan Kritik av makten, kyrkan och samhällets styrande Allegori

49 Upplysningslitteraturen i Frankrike
Voltaire - Candide Rousseau – Emile och Om samhällsfördraget Diderot – encyklopedin (uppslagsverk)

50 Upplysningslitteraturen i Storbritannien & på Irland
Daniel Defoe – Robinson Cruse Jonathan Swift – Gullivers resor & Ett anspråkslöst förslag Mary Wollstonecraft – Till försvar för kvinnans rättigheter

51 Upplysningen i Sverige
Carl von Linné Anders Celsius Kung Gustav III Litteratur Johan Henric Kellgren Carl Michael Bellman ( ) Anna Maria Lenngren

52 Hej litteraturen! Upplysningen

53 Romantiken ( ) Samhället: -Fortfarande vetenskap men också kritik och pessimism mot upp upplysningensidéerna -framväxande nationalism -motsättningar mellan olika samhällsklasser

54 Litteraturen (i kontrast till Upplysningen!)
Känsla, fantasi, drömmar folksagor fascination för naturen, det ursprungliga och vilda skräck, gotik, mystik längtan bort diktarna betraktas som genier idén om en folksjäl poesi!

55 Sturm und Drang (storm och längtan)
Förromantiken / startar Romantiken (i Tyskland) en ung författargeneration gör uppror mot den äldre tillbaka till naturen och ursprunget Schiller och Goethe i Tyskland

56 Johann Wolfgang von Goethe
Faust (En vetenskapsman säljer sin själ till djävulen) Den unge Werthers lidande (1774) om Werthers förälskelse i Lotte -> Werther blir en modeikon och utlöser en självmordsvåg

57 Mary Shelley Wollstonecraft- Frankenstein eller den moderne Prometheus (1818)
försöker människan, genom vetenskapen, agera Gud?

58 De romantiska poeterna (britter)
Lord Byron Shelley Keats Wordsworth

59 Hej litteraturen! Romantiken

60 Realism (1850-1900) Medelklassen växer Industrialisering
Urbanisering (städerna växer) Darwins evolutionsteori Ångmaskinen

61 Realismens litteratur
ett objektivt perspektiv verklighetsnära skildringar med konkreta detaljer vardagen och den hårda verkligheten samhällskritik kvinnliga författare och läsare

62 Charles Dickens En julsaga Oliver Twist David Copperfield

63 August Strindberg Röda rummet Hemsöborna En dåres försvarstal
Fröken Julie Ett drömspel

64 Hej litteraturen! Realismen

65 Modernismen (ca 1900-) Samhället: Världskrig Internationalisering Kaos och pessimism inför framtiden

66 Litteraturen Nya konst- och litteraturformer The lost generation Samhällskritik Subjektiva skildringar Det undermedvetna

67 Hej litteraturen! Modernismen

68


Ladda ner ppt "Moment 2: Litteraturhistoria"

Liknande presentationer


Google-annonser