Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation Tove Phillips 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation Tove Phillips 2011."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation Tove Phillips 2011

2 Olika perspektiv att studera ämnet kommunikation:
Sociologi Psykologi Sociologiska perspektiv Kommunikation är en naturlig del i sociologin eftersom den vetenskapen studerar människors sociala samspel och samhällsfunktion Interpersonell kommunikation Masskommunikation Kommunikation och klass Psykologiska perspektiv Kommunikation är en naturlig del i psykologin eftersom vi uttrycker våra känslor, får bekräftelse och skapar vår identitet genom kommunikation. Behov Identitet Bekräftelse Att kommunicera känslor Intrapersonell kommunikation

3 Sociologiska perspektivet
om människor och samspel mellan människor varför vi är som vi är, varför vi gör som vi gör och hur det kommer sig att våra samhällen är utformade som de är Interpersonell kommunikation: kommunikation mellan människor t.ex. möten och samtal Grunderna i mänskligheten (jmf. djur) Utveckling de senaste 200 åren – från att prata i samma tid och rum → prata med vem som helst, var som helst och när som helst

4 Sociologiska perspektivet
Vad är massmedia? tv, radio, internet, tidningar Masskommunikation: budskapet når många människor med hjälp av massmedier Stor betydelse för människans och samhällets utveckling Envägskommunikation för det mesta Internet - undantag

5 Sociologiskt perspektiv
Kommunikation och klass: Mer eller mindre (ingen?) tillgång Information är makt Negativt osjälvständigt tänkande överkonsumtion stillasittande

6 Psykologiskt perspektiv
Behovet av kommunikation: medfött behov av att kommunicera Utan kommunikation blir vi sjuka Frånvaro av mänsklig kontakt leder till konsekvenser som psykiska störningar och att språket inte utvecklas

7 Psykologiskt perspektiv
Identitet: Vår innersta kärna – det som gör oss unika och skiljer oss från andra – arvsmassa – bakgrund – erfarenheter och reflektioner vi gjort under livet Johari-fönstret – Luft och Ingham,1969 – en modell/teori kring vår identitet och hur den är sammansatt (se sid )

8 Johari-fönstret Beskriv Johari-fönstret för dig själv med egna ord.
Berätta om Johari-fönstret för någon annan – ställ följdfrågor Låt någon annan berätta om Johari-fönstret. Två och två: Hur kan de olika fönstren växa? Ge konkreta exempel på vart och ett. Byt exempel med någon annan.

9 Psykologiskt perspektiv
Bekräftelse: får vi genom återkoppling på sådant vi säger och gör, på hur vi ser ut och på vad vi har för bakgrund Verbal : t.ex. komplimanger och kritik Icke verbal: t.ex. blickar och kroppsspråk Återkopplingen kan vara automatiskt eller medvetet framkallad ”Gå med håven” – ett sätt att framkalla positiv bekräftelse

10 Psykologiskt perspektiv
Att kommunicera känslor Olika behov av uttryck Olika sätt att kommunicera: - prata - terapi, måla, sjunga, skriva dikter eller dagbok - visa med kläder/stil eller andra signaler -utåtagerande sätt - hålla dem instängda (inte kommunicera dem alls?)

11 Psykologiskt perspektiv
Intrapersonell kommunikation: kommunikation inom individen Påverkar måendet Utvecklar problemlösningsförmågan och den analytiska förmågan (studier, jobb) Att tala med sig själv, att begrunda saker djupt och grundligt (kontemplera) kan lösa många problem Hotas av främst två saker i vårt moderna samhälle: - Tiden - Tilltron till den egna kompetensen har minskat

12 Diskutera och fundera på
Sid. 36 1-5

13 Länk till Paradise Hotel


Ladda ner ppt "Kommunikation Tove Phillips 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser