Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn som anhöriga – Landstinget i Värmland livlinan.liv.se/barnanhoriga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn som anhöriga – Landstinget i Värmland livlinan.liv.se/barnanhoriga."— Presentationens avskrift:

1 Barn som anhöriga – Landstinget i Värmland livlinan.liv.se/barnanhoriga

2 Från 1 januari 2010 nya bestämmelser i 2g§ HSL om information, råd och stöd när barn under 18 år är anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets föräldrar eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor hos har: en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning en allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med plötsligt dör. livlinan.liv.se/barnanhoriga

3 En viktig folkhälsofråga… Någon gång under uppväxten har 17 % en förälder med missbruk och/eller psykisk ohälsa 13-29 % en förälder med allvarlig sjukdom 3-4 % en förälder som avlider 11 % upplevt våld i hemmet Risk för sämre skolresultat, psykisk och somatisk ohälsa och en fråga om samhällsekonomi. Källa: Socialstyrelsen livlinan.liv.se/barnanhoriga

4 FN:s konvention om barnets rättigheter – handlingsplan för Landstinget i Värmland Ett politiskt beslut som berör drygt 50.000 värmländska barn. Landstinget är en samhällsaktör som i hög grad kan vara med och påverka barns hälsa och livsvillkor. Alla verksamheter berörs då barn och unga finns överallt som medborgare, patienter, anhöriga eller besökare. I alla möten, vård och behandling i hälso- och sjukvården och tandvården. I det förebyggande och hälsofrämjande folkhälsoarbetet. Ett tydligt fokus på barnets perspektiv ökar möjligheten att lyckas! livlinan.liv.se/barnanhoriga

5 Landstinget i Värmlands riktlinje livlinan.liv.se/barnanhoriga

6 Landstinget i Värmlands dokumentationsmall i journalsystemet Cosmic - Barn som anhöriga 1. ”att dokumentera rätt saker på samma sätt” 2. Uppföljning och utdata livlinan.liv.se/barnanhoriga

7 Nationellt mål från Socialstyrelsen: Alla barn och familjer som behöver ska få stöd Gemensamt ansvar: Hälso- och sjukvård Socialtjänst Förskola och skola Källa: Socialstyrelsen livlinan.liv.se/barnanhoriga

8 Nationell utbildning – Barn som anhöriga Landstinget i Värmland deltar med ett team Fokus på implementering och verkställighet av tillägget i lagen. Lärandeseminarier under 2015 med syftet att utveckla hållbara modeller och arbetssätt. I landstingets team ingår: onkologi, ambulans, akutmottagning, neurologi- och rehabilitering, gynekologi, psykiatri, kuratorsmottagning, elevhälsa och folkhälsa Teamet – fortsatt kunskapsplattform och stöd för arbetet med barn som anhöriga. livlinan.liv.se/barnanhoriga

9 Barnrättsombud Till stöd för verksamheternas utvecklingsarbete har särskilda barnrättsombud utbildats. Barnrättsombuden har en god inblick i FN:s konvention om barnets rättigheter samt kunskap i vilka krav den ställer på vår organisation, verksamhet och anställda. De har ett uppdrag att tillsammans med berörd ledning driva på arbetet med barnets rättigheter inom respektive enhet. informera omkring gällande lagändring i HSL som synliggör barnets rätt till information, råd och stöd när anhörig är svårt sjuk eller hastigt avlider förmedla information om utbildning och kunskap när det gäller barn som närstående i sin verksamhet livlinan.liv.se/barnanhoriga


Ladda ner ppt "Barn som anhöriga – Landstinget i Värmland livlinan.liv.se/barnanhoriga."

Liknande presentationer


Google-annonser