Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MI med ungdomar Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Hemsidor om MI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MI med ungdomar Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Hemsidor om MI"— Presentationens avskrift:

1 www.barbroivarsson.se, MI med ungdomar Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.somra.se www.somt.se www.motivationalinterview.net www.motiverandesamtal.org William R Miller & Stephen Rollnick, Motivational Interviewing

2 www.barbroivarsson.se, Övning 1 Berättaren berättar om något hon/han tänkt på att ändra i sitt liv, men är ambivalent till (osäker på) (1 minut). Rådgivaren lyssnar

3 Övning 2 Rådgivaren talar om för personen Att det är viktigt att förändringen verkligen genomförs. Varför det är viktigt att förändringen genomförs. Ge flera exempel på fördelar. (fråga inte efter den andras idéer) 2016-09-25www.barbroivarsson.se

4 Övning 3 Rådgivaren ställer följande frågor och lyssnar intresserat på svaret: Hur kommer det sig att du överväger att göra den här förändringen? Vilka är dina bästa skäl för att göra det? 2016-09-25www.barbroivarsson.se

5 ” Motiverande samtal kommunicerar inte ’Jag har vad du behöver’ utan istället ’Du har vad du behöver, och tillsammans ska vi finna det’ Jennifer Hettema www.barbroivarsson.se,

6 Rådgivaren strävar efter att Lyssna Visa empati Visa 100% intresse Visa respekt Vara accepterande Vara icke-dömande Visa optimism Betona personens autonomi/självbestämmande G rundläggande förhållningssätt i MI www.barbroivarsson.se,

7 Öppna frågor ”Berätta …hur ser du på…..?” ”Vad blir det för problem?” ”Hur kan du göra?” ”På vilket sätt kan du påverka situationen själv?” G rundläggande kommunikationsfärdigheter Reflektivt lyssnande

8 ”Så det är viktigt för dig att klara ut det här” (enkel) ”Du försöker verkligen ta tag i saker och ting” (komplex) ”Det är jobbigt att ingen riktigt förstår vilka svårigheter du har” (komplex) G rundläggande kommunikationsfärdigheter Reflektivt lyssnande Reflektioner www.barbroivarsson.se,

9 ”Låt mig se om jag har uppfattat dig rätt, du tycker … och det är viktigt för dig att …och så har det hänt att… och du känner dig ” G rundläggande kommunikationsfärdigheter Reflektivt lyssnande Sammanfattningar www.barbroivarsson.sewww.barbroivarsson.se,

10 ”Du jobbar hårt med det här”. ”Du är en stark person som kan klara svåra saker”. ”Du har många bra idéer”. Grundläggande kommunikationsfärdigheter Reflektivt lyssnande Bekräftelse www.barbroivarsson.se,

11 Skapa trygghet Utforska Hitta samtalsämnet Om det finns flera problemområden: ge en ”meny” och kom överens med klienten om agendan ”Som jag förstår det finns det bekymmer både med …, och med …och även med …. Vad bekymrar dig mest just nu… vad skulle du vilja att vi börjar med att prata om? ” I nledningen på samtalet

12 www.barbroivarsson.se, e A tt snabbt mäta motivationen och hitta fokus för samtalet Ointresserad/inte beredd (0-3) Vad är bra nu? Någonting som är mindre bra nu? Intresserad/osäker (4-7) Vinster med förändring? Mindre bra med förändring? Beslut. Förberedelse/beredd (8-10) Metoder. Planering. Hjälp & stöd? 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Övergripande fråga om motivationen Hur beredd/intresserad är du på en skala 0–10? Prochaska & DiClemente Stages of Change”

13 www.barbroivarsson.se, A. Hur viktigt är det för dig att… 0–10? Följdfråga 1: Vad är det som gör att du inte säger en lägre siffra? Följdfråga 2: Vad skulle behöva hända för att du skulle säga en högre siffra? B. Hur säker är du på att klara det om du bestämmer dig 0–10? Följdfråga 1: Vad är det som gör att du inte säger en lägre siffra? Följdfråga 2: Vad skulle behöva hända för att du skulle säga en högre siffra? C. Hur beredd känner du dig just nu 0–10? A tt närmare undersöka motivationen och stimulera den

14 www.barbroivarsson.se, Vilja Hur skulle du vilja ha det? Vad är viktigt för dig när det gäller detta? Vad skulle du önska hände? Vad tror du vore bäst för dig? Hur vill du att ditt liv ser ut om… (tex 2 år)? Hur var det tidigare? Behov Finns det någonting som bekymrar dig med att…? Vad skulle du behöva ändra? Skäl Finns det saker som är bra med att…? Vad blir mindre bra med att…? Vad kan du göra med hindret XXXX? Vad säger omgivningen? Vad är det bästa som kan hända? Vad är det värsta som kan hända? Förmåga Hur kan du göra? Vad finns det för olika alternativ för dig? Vem kan stödja dig? Åtagande Hur tänker du göra? Vad blir nästa steg? F ramkalla förändringsprat – ställ frågor

15 www.barbroivarsson.se, F ramkalla förändringsprat Inte förändraFörändra + Vad är det du gillar med att röka? + Om du skulle fantisera lite…om du skulle sluta en dag...vad skulle du vinna? - Finns det någonting som är mindre bra med rökningen? - Skulle det finnas några nackdelar eller hinder (om ja diskutera lösningar) Ambivalensutforskning

16 www.barbroivarsson.se, ”Vad känner du till om sambandet mellan …och ….?” (lyssna och bekräfta) ”Är det OK om jag säger några saker som jag vet? (berätta) ”Vad tänker du om det här som jag har berättat?” F ramkalla förändringsprat Erbjud din kunskap i dialog

17 ”Vilka styrkor har du som du kan ta till i den här situationen?” ”Kan du vara uthållig och envis ibland när det behövs?” ”Hur skulle du kunna göra om du verkligen ville klara av det här?” S töd självtillit Omgivningens inställning är mycket viktig för självtilliten Visa att du tror på klienten Ställ frågor om styrkor och förmågor www.barbroivarsson.se,

18 www.barbroivarsson.se - Gör en reflektion ”så du vill inte ändra något just nu, det är för jobbigt” - Betona självbestämmande ”det är ju bara du som vet vad du tänker göra, det är ditt liv det handlar om” - Byt till neutralt ämne ”vad vill du hellre tala om?” - Överdriva ”så det blir inga problem även om du druckit ganska mycket dagen innan? Skulle du kunna dricka ännu mera? Hur mycket mera? … även på skoldagar?” R ulla med motstånd

19 Försök framkalla ett konkret åtagande. Visa att du tror på klienten, men att ansvaret ligger på klienten själv. - ”Vad tänker du nu?” - ”Hur kommer du att göra tror du?” - ”Vad blir nästa steg för dig?” - ”Hur ska det gå till?” - ”Något du behöver för att det ska gå bra?” - ”När tänker du börja?” A vslutningen på samtalet www.barbroivarsson.se,

20 S ammanfattning MI-förhållningssätt Reflektivt lyssnande (öppna frågor, reflektioner/sammanfattningar, bekräftelse) 1.Inledning Skapa trygghet, bestäm samtalsämne 2. Utforska och bedöm motivationen 3. Framkalla förändringsprat, stärk självtillit Öppna frågor - anpassa till grad av beredskap Ev ambivalensutforskning Rulla med motstånd Ev information i dialog 4. Avslutning Sammanfatta, försök framkalla ett åtagande

21 www.barbroivarsson.se, www.evahyden.se P rinciper i MI Visa empati = reflektivt lyssnande Utveckla diskrepans = locka fram förändringsprat Undvik att argumentera = rulla med motstånd Stöd tilltron till den egna förmågan

22 ”MI är en personcentrerad form av rådgivning inriktad på samarbete med klienten för att stimulera till positiv förändring genom att locka fram och förstärka personens egen motivation att förändras.” Professor William R Miller www.barbroivarsson.se,


Ladda ner ppt "MI med ungdomar Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Hemsidor om MI"

Liknande presentationer


Google-annonser