Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontakt: Steve Wicks beacon.stockholm@telia.com www.learningtransfer.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontakt: Steve Wicks beacon.stockholm@telia.com www.learningtransfer.se."— Presentationens avskrift:

1 Kontakt: Steve Wicks beacon.stockholm@telia.com

2 Definition Implementering:
De procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och att säkerställa att de metoderna används som avsett och med varaktighet.

3 Tidigare synsätt Bra metoder sprider sig själva genom sin överlägsenhet. Människor behöver bara upplysas för att idéer och metoder ska börja användas.

4 Men i själva verket... Dåliga metoder sprids på samma sätt som bra
Upplysning ingen garanti Utbildning leder bara ibland till förändring Nya metoder förändras ofta under implementeringen (så att de inte fungerar)

5 STEG VID IMPLEMENTERING (Fixsen m fl, 2005)
Planering Utbildning Den nya metoden börjar användas Fullständig användning Utvärdering Ev. utveckling av metoden Vidmakthållande 2 - 4 år

6 Implementering Det slutliga resultatet av ett implementeringsarbete bestäms av interaktionen mellan - de som vill introducera metoden - tänkta användare - den nya metoden - omständigheter som råder

7 Motivationscirkeln Återfall För- begrundande Bibehållande Begrundande
Handling Förberedelse

8 Vad är ett målbeteende? Ett beteende hos klienten som kan förändras.
Vilket beteende försökte jag påverka hos min klient/patient? Exempel:

9 Målbeteenden? Nya färdigheter att hantera ångest.
Hitta en arbetsträningsplats som passar Att komma till inbokade möten Att ansöka om föräldrarpenning Skapa tilltro till egen förmåga att arbeta Att ta emot hjälp från en god man/boendestödj. Att komma igång med fysiska aktiviteter Att komma i tid – ökad närvaro Vända ”rätt” på dygnet Att åka buss

10 Vid formulering av målbeteende
Minska förvirringen genom att vara kortfattad Slå fast målen i positiva formuleringar, vilket betyder att målet uttrycks i termer av ”göra” i stället för ”inte göra”. Använd enbart specificerade, mätbara beteenden så att framåtskridande kan utvärderas.

11 Hur bildar man och motiverar en MI-grupp
?

12 Dagordning Bostad Sambo Alkohol ? Pengar

13 Övning ”Klienten” ska berätta om ett misslyckat försök att ändra ett beteende, t ex sluta röka, sluta äta godis, motionera regelbundet mm. Samtalet ska vara i ca 10 minuter. Utöver att lyssna aktivt ska MI-samtalsledare försöka använda verktyget ’bekräftelse’ så mycket som är rimligt. Observatören ska lyssna på samtalet och ge feedback angående användning av bekräftelse. Återkoppling bör innehålla en diskussion om vad hur man definierar en ’bekräftelse’.

14 Handbok i motiverande samtal – MI


Ladda ner ppt "Kontakt: Steve Wicks beacon.stockholm@telia.com www.learningtransfer.se."

Liknande presentationer


Google-annonser