Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är uppsatsskrivande för nåt? Charlotta Bay. Vad kommer jag prata om? Vad är en uppsats? Vad är er uppgift? ”Vad kommer på tentan?” Vad måste ni komma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är uppsatsskrivande för nåt? Charlotta Bay. Vad kommer jag prata om? Vad är en uppsats? Vad är er uppgift? ”Vad kommer på tentan?” Vad måste ni komma."— Presentationens avskrift:

1 Vad är uppsatsskrivande för nåt? Charlotta Bay

2 Vad kommer jag prata om? Vad är en uppsats? Vad är er uppgift? ”Vad kommer på tentan?” Vad måste ni komma ihåg?

3 VAD ÄR EN UPPSATS?

4 Vad är poängen med att skriva uppsats? Förberedelse inför kandidatuppsatsen Förberedelse inför yrkeslivet Använda kunskaper för att förstå verkligheten Träna på att hitta problem

5 InledningMittenAvslutning Problematisering Forskningsfråga Syfte Teori Metod Emp. redogörelse Analys Slutsatser Diskussion

6 VAD KOMMER PÅ ”TENTAN”?

7 PROBLEMATISERING Vad handlar uppsatsen om? Vad är problemet med detta ämne? Varför och för vem är detta problem intressant?

8 Att problematisera är… Att tänka på något på ett annat sätt Att inte ta något för vad det verkar vara utan som eventuellt något annat Att förstå något på ett annat sätt genom att ”se” på det annorlunda

9

10

11

12 Att problematisera är… Att tänka på något på ett annat sätt Att inte ta något för vad det verkar vara utan som eventuellt något annat Att förstå något på ett annat sätt genom att ”se” på det annorlunda

13

14 Man eller kvinna?

15

16 Hitta gränsen! PROBLEM ”Hen” Babsan KVINNA MAN

17 Att problematisera är… Att tänka på något på ett annat sätt Att inte ta något för vad det verkar vara utan som eventuellt något annat Att förstå något på ett annat sätt genom att ”se” på det annorlunda

18 Hur styra i målkonflikter?.Ex.CSR Systemet, Apoteket, PROBLEM Samhälls-/Etik intresse Vinst intresse Kontroll Kreativitet Inre motivationYttre motivation Hur motivera anställda med standardiserade arb.uppgifter? Hur styra kreativa branscher? Framgång Misslyckande Vem avgör om en förändring är lyckad eller ej? TÄNK I MOTSATSER

19 MEN för att hitta problem… …räcker det inte att bara vara kreativ, man måste vara påläst också!

20 InledningMittenAvslutning Problematisering Forskningsfråga Syfte Teori Metod Emp. redogörelse Analys Slutsatser Diskussion

21 Teori Hur har vi valt att se på problemet? Hur ska vi förstå och förklara det?

22 Teori = Att titta på, att se

23 InledningMittenAvslutning Problematisering Forskningsfråga Syfte Teori Metod Emp. redogörelse Analys Slutsatser Diskussion

24 Operationalisering Hur översätter man teori till begripliga och konkreta undersökningsfrågor?

25 Ex. Kulturstyrning ”Symboler”: kläder, möbler, konst ”Normer” och ”värderingar”: värdeord, hederskodex ”Grundläggande antaganden och beteenden”: svårt att fråga om; observation, experiment

26 Kommer på ”tentan” PROBLEMATISERING TEORETISK REDOGÖRELSE OPERATIONALISERING

27 VAD ÄR ER UPPGIFT?

28 Ni ska… Beskriva, analysera och diskutera: 1)Hur en organisations ekonomistyrning är utformad, dvs hur den är tänkt att fungera 2)Hur ekonomistyrningen används på olika nivåer inom organisationen, dvs hur ekonomistyrningen uppfattas fungera inom organisationen av de som påverkar av styrningen.

29 Malmi & Brown

30 VAD MÅSTE NI KOMMA IHÅG?

31 SYNOPSIS Val av styrform/styrproblematik Val av organisation Val av teori (Krav: 2 ”egna” artiklar/böcker) Materialinhämtning Tidsplanering Foto! Max 3 sida uppladdat den 21 februari.

32 Malmi & Brown

33 BÖRJA SÖKA ! Läs Malmi & Brown. Sök egna artiklar. (Krav 2 ”egna”) Kontakta organisationen.

34 TA HJÄLP! HANDLEDNING BIBLIOTEKETS SÖKKURS ”VAD ÄR EN UPPSATS?” STUDIEHANDLEDNINGEN (s. 12+16-18)

35 Tidplan för uppsats 21 feb.Inlämning av synopsis v. 8-12Handledning x 3 25 marsInlämning av uppsats* 27 marsSlutseminarium/Opposition 28 marsInlämning av reviderad uppsats SENPåsklov * 4000-5000 ord; betygsnivåer U, G och VG

36 STARTA IDAG! v. 7Introföreläsn.F-läsning v. 8HandledningF-läsning x 4 v. 9F-läsning x 2 v. 10HandledningF-läsn/R-övn. v. 11F-läsning x 3 v. 12Handledning F-läsningTenta v. 13SlutseminariumSlutinlämning PÅSK

37 Och igen… BÖRJA SÖKA! TA HJÄLP! STARTA IDAG!

38 LYCKA TILL!


Ladda ner ppt "Vad är uppsatsskrivande för nåt? Charlotta Bay. Vad kommer jag prata om? Vad är en uppsats? Vad är er uppgift? ”Vad kommer på tentan?” Vad måste ni komma."

Liknande presentationer


Google-annonser