Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till UB Saker du behöver veta om UB:s webb, Söktjänsten och vår katalog Album samt Artikelsök. Helen Hed Bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till UB Saker du behöver veta om UB:s webb, Söktjänsten och vår katalog Album samt Artikelsök. Helen Hed Bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek,"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till UB Saker du behöver veta om UB:s webb, Söktjänsten och vår katalog Album samt Artikelsök. Helen Hed Bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek, vt 2017

2 Innehåll Källkritik Vetenskapliga artiklar Sökteknik UB:s söktjänst
Databaser WoS och Google Scholar

3 Källkritik och vetenskaplighet
Källkritiska frågor Vilket är syftet med artikeln? Till vem riktar sig artikeln? Aktualitet? Trovärdighet? Hur kan jag se om en artikel är vetenskaplig? Vem har skrivit artikeln? Vad presenterar den? Var är den publicerad? Har den blivit vetenskaplig granskad (”peer-reviewed”)?

4 Vetenskapliga artiklar
Av forskare – oftast för forskare Ett (del-)resultat av forskning Har ofta en given struktur: IMRaD – Inledning, Material & metod(-er). Resultat (och) Diskussion IBUS – Inledning, Bakgrund, Utredning, Sammanfattning Citering ”Impact factor”

5 Källor – att söka i Metasöktjänster Databaser, mm UB:s söktjänst
Böcker (kursböcker, vetenskapliga böcker, populärvetenskapliga böcker, debattböcker), vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, mm. Även t ex videoföreläsningar. Artiklar – både vetenskapliga och andra Databaser, mm SwePub – för att hitta det forskare vid svenska lärosäten skrivit ACM - the Association for Computing Machinery Web of Science – delen SCI innehåller bara referenser till naturvetenskaplig litteratur Google Scholar – enbart källor från akademiska webbsajter och databaser Artikelsök för att hitta svenska populärvetenskapliga artiklar

6 Uppgiften och sökorden - tips
Utifrån projektbeskrivningen bör du formulera några frågor som du vill ha svar på för att du ska kunna göra en bra redovisning. Finns det tänkbara sökord i den text som beskriver ditt projekt? Om projektet är beskrivet på svenska – översätt tänkbara sökord till engelska. Undersök om de ord du kommit på är riktiga ämnesord – eller om de är ord och uttryck som används i vardagsspråk NU kan du börja söka. Börja gärna i UB:s söktjänst Det kommer att behövas mer än en sökning Du får alltid fler träffar med engelska sökord

7 Forts. Ta det lugnt och undersök sökresultaten: verkar titlarna lovande? Varför? Ser du ord som verkar vara ännu bättre sökord? Gör om sökningen med nya ord som verkar lovande. Generellt för UB:s söktjänst: Svenska sökord ger mest svenska träffar Engelska sökord ger träffar på internationella artiklar och böcker När du kör fast – fråga! Fråga handledare Diskutera med dina kurskamrater, de du gör uppgiften ihop med Fråga en bibliotekarie

8 Börja här: på UmU:s hemsida eller på UB:s
På alla Umeå universitets webbsidor finns en länk till UB (röd ruta) Grön ruta markerar söktjänsten och en chans att logga in. Längst ner på alla sidor finns en del viktiga länkar.

9 Vad kan du göra på UB:s hemsida?
Bakom fliken Sök finns allt som har att göra med att söka och hitta litteratur (röd ruta) Vill du ha hjälp – använd Kontakta-fliken (grön ruta) Ska du söka artiklar eller skriva uppsats – kolla under fliken Skriva

10 Inloggningsalternativ:
Logga in – för att få tillgång till allt som vi har

11 UB:s söktjänst (Snabbsökning)
Börja söka via sökrutan på UB:s hemsida. Via denna söktjänst hittar du allt från kurslitteratur till vetenskapliga artiklar och mycket, mycket mer. Tillgång till böcker, artiklar, avhandlingar osv. Väldigt användbar om du har en direkt referens till en bok eller artikel Snabb överblick över vad som finns skrivet i ditt ämne Du söker i flera databaser samtidigt Alla bibliotekets resurser är INTE inkluderade i sökningen - komplettera med sökningar i enskilda databaser, Google Scholar, Libris etc. Ofta inte bra för systematiska sökningar om träfflistan blir för lång - använd även andra källor Använd ”facetter” för att begränsa/styra träfflistorna

12 Exempel Använda söktjänsten för att hitta Vetenskapliga artiklar
Andra sorters artiklar Kurslitteratur Böcker i största allmänhet mm

13 Sök-sidan Under fliken Sök ser det lite annorlunda ut
Här kan du även välja att enbart söka i katalogen eller välja databas eller tidskrift. Dessutom finns fler alternativ via innehållsförteckningen

14 Söka svenska artiklar - Artikelsök
Klicka på Sök-fliken Artikelsök har snabblänk – (grön ruta) Innehåller bl a information om populärvetenskapliga artiklar – svenska. Ibland fulltextlänkar i A-sök

15 Komma åt artikeln 1 Om länk till fulltext saknas i Artikelsök:
Mediearkivet Använd infon ur A-sök för att hitta fulltexten i Mediearkivet UB:s tidskriftsdatabas Tidskrifter Skriv upp: tidskriftens namn, volym, nr, sidor Sök fram tidskriften Hitta fram – stegvis – till rätt artikel (Eller sök artikeln i tidskriftens egen sökruta)

16 Komma åt artikeln - generellt
Om länk till fulltext saknas i databasen: Notera Tidskriftens namn, volym, nummer samt på vilka sidor i häftet artikeln finns. Gå till UB:s tidskriftsdatabas Tidskrifter Sök fram tidskriften med hjälp av dess namn Hitta fram – stegvis – till rätt artikel Eller sök artikeln i tidskriftens egen sökruta I nödfall – googla artikeln med hjälp av den information du hittade i databasen. Se till att vara inloggad på UB:s webb!

17 Skriva & skriva referenser …
Fliken Skriva Samlat stöd som kan vara bra att ha när du ska skriva uppsats Länkar till Studieverkstad fiffiga tips för sidnumrering mm

18 Om du googlar … Testa att använda Google Scholar som omväxling – Klicka på settings (kugghjul) Då kan du få med träffar i bibliotekskataloger (upp till fem olika som du själv väljer)

19 Låna, kopiera, skanna … Information om att låna på UB Lånetider Kurslitteratur – 14 dagar Övrigt – 30 dagar Om UmU-kortet Om att skanna på UB - Du måste ha UmU-kort - Du måste ha PayEx-konto - Man kan bara skanna till sig själv (Kostar 10 öre/sida)

20 Bra länkar & ett tips SwePub Kom ihåg att
hittar du via UB:s databassida - se under bokstaven S. Kom ihåg att först logga in på UB:s web INNAN du börjar söka artiklar mha Google Scholar – för att kunna komma åt artiklarna

21 Fler tips De vetenskapliga tidskrifterna Science och Nature innehåller delvis även artiklar som är mer populärvetenskapliga. Scientific American, New Scientist, Forskning och Framsteg är tre exempel på populärvetenskapliga tidskrifter

22 Tänk på att … Informationssökning sker över tid och tar tid!
Information är åtminstone initialt något som snarare ökar än minskar känslor av osäkerhet – arbeta med att höja din toleranströskel.


Ladda ner ppt "Introduktion till UB Saker du behöver veta om UB:s webb, Söktjänsten och vår katalog Album samt Artikelsök. Helen Hed Bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek,"

Liknande presentationer


Google-annonser