Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konventionens innehåll och struktur. Konventionens innehåll Inledning (preamble) 54 artiklar 4 grundprinciper (art 2, 3, 6, 12) 3 implementeringsartiklar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konventionens innehåll och struktur. Konventionens innehåll Inledning (preamble) 54 artiklar 4 grundprinciper (art 2, 3, 6, 12) 3 implementeringsartiklar."— Presentationens avskrift:

1 Konventionens innehåll och struktur

2 Konventionens innehåll Inledning (preamble) 54 artiklar 4 grundprinciper (art 2, 3, 6, 12) 3 implementeringsartiklar (art 4, 42, 44:6) 13 artiklar om övervakning och anslutning

3 FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER Artikel 12 Barnets rätt att komma till tals Artikel 2 Icke diskriminering Artikel 3 Barnets bästa Artikel 6 Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling Grundprinciper

4 Medborgliga och politiska rättigheter Rätt till åsikts-, yttrande-, informations-, religions-, förenings- och mötesfrihet (artikel 12,13,14 och 15) Rätt till skydd mot tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (artikel 37) Rätt till skydd mot att olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet (artikel 40) Rätt till registrering vid födseln och att få vetskap om sina föräldrar (artikel 7) Rätt till identitet och medborgarskap (artikel 8)

5 Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Rätt till sjukvård och rehabilitering (artikel 24 och 39) Rätt till utbildning (artikel 28 och 29) Rätt till lek, vila och fritid (artikel 31) Rätt till skydd mot skadligt barnarbete (artikel 32)

6 Implementeringsartiklar Artikel 4 Artikel 42 Artikel 44.6 Genomförande Kunskap Rapporter

7 Konventionens krav  2 - Datainsamling och kartläggning  3 - Prövningar av barnets bästa  6 - Helhetssyn och samverkan  12 - Former för barns delaktighet  4 - Aktiva prioriteringar  42 - Information och kunskap

8


Ladda ner ppt "Konventionens innehåll och struktur. Konventionens innehåll Inledning (preamble) 54 artiklar 4 grundprinciper (art 2, 3, 6, 12) 3 implementeringsartiklar."

Liknande presentationer


Google-annonser