Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIRP is funded by Mistra, the foundation for strategic environmental research Hållbara bonussystem Maria Andersson Tommy Gärling Martin Hedesström Anders.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIRP is funded by Mistra, the foundation for strategic environmental research Hållbara bonussystem Maria Andersson Tommy Gärling Martin Hedesström Anders."— Presentationens avskrift:

1 SIRP is funded by Mistra, the foundation for strategic environmental research Hållbara bonussystem Maria Andersson Tommy Gärling Martin Hedesström Anders Biel

2 SIRP is funded by Mistra, the foundation for strategic environmental research För att motivera portföljförvaltare är det allmän praxis i finansbranschen med bonussystem I dagsläget betalas vanligtvis bonusar ut kvartalsvis eller årsvis. Samtidigt medför det ökade kravet på långsiktiga investeringar en kritik mot kortsiktiga bonussystem Bonussystem

3 SIRP is funded by Mistra, the foundation for strategic environmental research Fondbolagens uppfattning är att (social och miljömässig) hållbarhet har: –Positiva effekter på långsiktig finansiell avkastning –Ingen effekt på kortsiktig finansiell avkastning Motsatsförhållande: –Hållbara investeringar bör vara långsiktigt placerade –Portföljförvaltare belönas för kortsiktig prestation. Därför att portföljförvaltarna troligen inte kommer att ta hänsyn till andra faktorer (som hållbarhet) än finansiell avkastning när de fattar sina investeringsbeslut Ur ett hållbarhetsperspektiv talar detta för att införa längre utvärderingsintervall för att utvärdera portföljförvaltare. Bonussystem

4 SIRP is funded by Mistra, the foundation for strategic environmental research Banker och försäkringsbolag: –bonus ges oftast på årsbasis och baseras på fondernas utveckling relativt index –en komponent baseras på fondens utveckling över tre år Statliga pensionsfonder: –strikt laglig tillsyn –bonustak på två-fyra månadslöner –bonusar beräknas på årsbasis Pensionsförsäkringsbolag: –bonusutbetalningarna sker årsvis –baseras på portföljutvecklingen under föregående två till tre år Mindre fondbolag: –bonusar baseras ofta på fondchefens bedömning, ej på en givan formel –mer långsiktiga bonussystem, bonusar betalas ut både årsvis och med flera års mellanrum Hedgefonder: –bonus beror på absolut avkastning –utvärderingsintervallen är vanligtvis på ett år –om fondens avkastning ökar under ett år så betalas inga bonusar ut om avkastningen inte kompenserar föregående års förluster Översikt av svenska bonussystem

5 SIRP is funded by Mistra, the foundation for strategic environmental research Vad väljer du?  50000 kr nu  60000 kr om ett år De flesta väljer 50000 kr nu. En fråga till dig Vad väljer du?  50000 kr om fem år  60000 kr om sex år De flesta väljer 60000 kr om sex år

6 SIRP is funded by Mistra, the foundation for strategic environmental research Bonussystemens tidshorisont och investerarnas preferenser En bonus varje år föredras framför samma (inflationskorrigerade) summa efter 4 år. För att den senare skall föredras måste den vara mer än ca 40% högre Vid kortare tidsintervall (kvartal – 1 år) föredras korttidsbonusarna i lägre grad OCH även i lägre grad vid osäker framtida värdeutveckling (det normala). Ca 20% högre långtidsbonus är då likvärdigt

7 SIRP is funded by Mistra, the foundation for strategic environmental research Fattar investerare beslut tidigare än vad som är optimalt? Kan detta i så fall motverkas av långsiktiga bonussystem? Svar: Ja, beslut fattas för tidigt vilket leder till sämre prestation En kortsiktig bonus förvärrar prestationen ytterligare En långsiktig bonus motverkade denna tendens delvis, men inte helt. Bonussystemens tidshorisont och investerarnas prestation

8 SIRP is funded by Mistra, the foundation for strategic environmental research Är grön bonus en framkomlig väg?


Ladda ner ppt "SIRP is funded by Mistra, the foundation for strategic environmental research Hållbara bonussystem Maria Andersson Tommy Gärling Martin Hedesström Anders."

Liknande presentationer


Google-annonser