Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte 2016-03-04 Föreningen Classic Jazz Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte 2016-03-04 Föreningen Classic Jazz Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 2016-03-04 Föreningen Classic Jazz Göteborg

2 Dagordning årsmöte Föreningen Classic Jazz Göteborg 1. Val av mötets ordförande 2. Val av mötessekreterare och dito justeringsman 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse 6. Revisionsberättelse för 2015 7. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse/styrelseledamöter för 2015 8. Val av ny styrelse/styrelseledamöter 9. Val av revisorer 10. Val av tre personer i valberedning 11. Fastställande av medlemsavgift för 2017 12. Övriga frågor 13. Årsmötets avslutning

3 Aktiviteter 2015 Föreningen Classic Jazz Göteborg Föreningen har under året förmedlat spelningar på: Kapellet10 st s/s Marieholm14 st Villa Belparc9 st Kulturkalaset3 st Stena DK7 st Göteborgs Hamn13 st Jazzfestivalen40 st SUMMA96 st

4 Ekonomipresentation 2015 Bo Alftenius Föreningen Classic Jazz Göteborg

5 Resultat verksamheten Föreningen Classic Jazz Göteborg

6 Resultat verksamheten 2 Föreningen Classic Jazz Göteborg TILLGÅNGAR Kundfordringar0,00 Övriga fordringar Interimsfordringar Likvida medel269 746,47 SUMMA TILLGÅNGAR269 746,47 EGET KAPITAL OCH SKULDER Föreningskapital-197 399,72 Leverantörsskulder-40 616,75 Interimsskulder-31 730,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -269 746,47 A N VÄ N D N I N G Intäktsfördelning (%) Verksamheten93,16 Administration6,46 Periodens resultat0,38 SUMMA100,00

7 Resultat efter justering för lotteriintäkter Kapellet- 11.395:- Marieholm+ 3.818:- Villa Belparc+ 11.700:- Summa+ 4.123:- Föreningen Classic Jazz Göteborg

8 Sammanfattning Festivalen en musikalisk och publikmässig framgång – brakförlust vänd till vinst! Festivalen en musikalisk och publikmässig framgång – brakförlust vänd till vinst! Nedläggning av aktiviteterna på Kapellet pga Nedläggning av aktiviteterna på Kapellet pga accelererande negativt resultat och problem med alkoholrättigteter accelererande negativt resultat och problem med alkoholrättigteter Minimera hanteringen av kontanter – kampen fortsätter! Minimera hanteringen av kontanter – kampen fortsätter! Fortsatt förnyelse av Jazzbladet – ny redaktör utsedd Fortsatt förnyelse av Jazzbladet – ny redaktör utsedd

9 Framtidsplaner Förberedelse och genomförande av den tredje jazzfestivalen i föreningens regi Förberedelse och genomförande av den tredje jazzfestivalen i föreningens regi Utveckla samarbetet med andra aktörer (Jazz i Billdal, Nef, Gmlstn Jazz, Women in Jazz m fl) Utveckla samarbetet med andra aktörer (Jazz i Billdal, Nef, Gmlstn Jazz, Women in Jazz m fl) Aktivt söka efter nya/kompletterande spelställen Aktivt söka efter nya/kompletterande spelställen Ny profil och designupplägg Ny profil och designupplägg Ökade kontakter med musikstuderande och musikskolan för att förbättra återväxten Ökade kontakter med musikstuderande och musikskolan för att förbättra återväxten Vidmakthålla och utveckla kontakter med gamla och nya samarbetspartners Vidmakthålla och utveckla kontakter med gamla och nya samarbetspartners


Ladda ner ppt "Årsmöte 2016-03-04 Föreningen Classic Jazz Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser