Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening med tillhörande stiftelser Ekonomiskt utfall 2015 Årsmöte 9 maj 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening med tillhörande stiftelser Ekonomiskt utfall 2015 Årsmöte 9 maj 2016."— Presentationens avskrift:

1 Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening med tillhörande stiftelser Ekonomiskt utfall 2015 Årsmöte 9 maj 2016

2 Agenda Varför finns vi? Presentation av stadgar för föreningen och stiftelserna Vad har vi för medel att verka? Presentation av placeringsinstruktion Sammanlagda tillgångar Kapitalet under 2015 Stiftelsen Axel Adlerberts Minnesfond Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond Hur har det gått i år? Presentation av årets resultat HHGA Stiftelsen Axel Adlerberts Minnesfond Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond

3 Varför finns vi? * Skattefordringar samt likvida medel i HHGA ej inkluderade Till Rebecka och Bo: Jag tänkte presentera stadgarna genom att berätta muntligt, tror det är svårt att få en meningsfull bild. Lägger in den här som placeholder, men kommer att ta bort den på måndag.

4 Vad har vi för medel att verka? Presentation av placeringsinstruktion Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond 21 % svenska aktier med hög utdelning 33 % värdepappers-/special-/börshandlande fonder 19 % räntebärande värdepapper 4 % företagsobligationer/räntebärande värdepapper 19 % hedgefond/specialfond/ETP 4 % alternativa investeringar Stiftelsen Axel AdlerbertsMinnesfond 25-70 % aktiemarknad (55 %) 20-55 % räntemarknad (30 %) 0-45 % likviditet (0 %) 10-20 % övriga tillgångar/alternativa investeringar (15 %) Riktlinjer - utgångspunkt Diskretionär förvaltning Målsättningen med uppdraget är att överträffa jämförelseindex över en tids- period om 3 år eller längre

5 Den sammanlagda förmögenheten 2007-2015

6 Kapitalet under 2015 Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond (Carnegie)

7 Kapitalet under 2015 Stiftelsen Axel Adlerberts Minnesfond (Danske Bank) Portföljraporter för perioden 2015-05-01 (då värdepappren flyttats över till oss) till 2015-12-31 samt för helåret 2015-05-01 till 2016-05-01… Som du ser var avkastningen maj till december 2015 -442.418 kr vilket motsvarar -4,1 %. Under samma period sjönk Stockholmsbörsen med 5 %, den globala aktiemarknaden med 7 % medan räntemarknaden (OMRX Total)var oförändrad. Ett viktat index sjönk således med 3,7 % under samma period. Avkastningen för perioden 2015-05-041 till 2016-05-01 var som du också ser --655.769 kr vilket motsvarar -6,0 %. Under motsvarande period har Stockholmsbörsen sjunkit med 8,0 % och den globala aktiemarknaden med 6,2 %. Räntemarknaden var även här oförändrad. Det viktade indexet sjönk alltså med 4,17 %

8 Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening Detaljerat utfall 2015

9 Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening Resultaträkning 2015

10 Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening Balansräkning 2015

11 Stiftelsen Axel Adlerberts Minnesfond Resultaträkning 2015

12 Stiftelsen Axel Adlerberts Minnesfond Balansräkning 2015

13 Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond Resultaträkning 2015

14 Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond Balansräkning 2015


Ladda ner ppt "Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening med tillhörande stiftelser Ekonomiskt utfall 2015 Årsmöte 9 maj 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser