Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stensbers förskola / Teknikcentrum │ Barn och ungdomsförvaltningen Adress Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar Tel 070 5585332, 0480-45 33 56, 45 33 76

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stensbers förskola / Teknikcentrum │ Barn och ungdomsförvaltningen Adress Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar Tel 070 5585332, 0480-45 33 56, 45 33 76"— Presentationens avskrift:

1 Stensbers förskola / Teknikcentrum │ Barn och ungdomsförvaltningen Adress Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar Tel 070 5585332, 0480-45 33 56, 45 33 76 │annette.johansson@kalmar.se HandläggareDatum TEKNIKCENTRUM Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar barnen i Teknik och Naturvetenskap genom delaktighet, utmaningar, upplevelser, experiment/pröva sina idéer. Vi ger barnen möjlighet att upptäcka, reflektera, söka svar och lösningar. Vi erbjuder olika alternativ på teknikbesök för barngrupper. Och kompetensutveckling för pedagoger i förskola och förskoleklass. De temainriktade teknikbesöken bygger på vår naturvetenskapliga trappa och det tematiska arbetet som vi utformat kring VATTEN, LUFT, (HJULET/RÖRELSE) och LJUS. Teknikcentrum vill stimulera förskolebarn/förskoleklass att utveckla:  sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap  sin förmåga att urskilja tekniken i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar Ni är välkomna att boka tider: Teknikcentrum tel. 070 5585332 Anette. Barngruppen. Tisdag-fredag och tid efter överenskommelse. Teknikbesök/workshop för barn 1,5 tim/tillfälle. Kompetensutveckling. Dag och tid efter överenskommelse. 2 tim powerpoint och pedagogiska miljön/1,5 tim workshop.

2 Stensbers förskola / Teknikcentrum │ Barn och ungdomsförvaltningen Adress Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar Tel 070 5585332, 0480-45 33 56, 45 33 76 │annette.johansson@kalmar.se Vatten Barnen upplever och undersöker begrepp som blött/torrt, kallt/varmt, flyta/sjunka och de tre formerna fast, flytande och gas. Naturvetenskaplig trappa 2015/2016 Vårt syfte är att barnen ska få undersöka, upptäcka, experimentera och uppleva med naturvetenskapliga fenomen. Målet är att barnen ska utveckla intresse, uppfinningsrikedom, problemlösning, nyfikenhet samt förståelse för teknik och naturkunskap. Vi anser att kunskaperna som barnen har och utvecklar ger ett genuint intresse och en fallenhet för naturkunskap och teknik, vilket de kommer att ha nytta av i framtiden. Vi arbetar tematiskt och varje arbetsområde är synligt i vår pedagogiska miljö. Temat genomsyrar vår verksamhet och IT används som ett pedagogiskt verktyg. Teknikcentrum Stensbergs förskola Ståthållaregatan 35 392 47 Kalmar 0480-45 33 56 0480-45 33 76 070 5585332 Anette Rörelse Barnen upplever och undersöker rörelse av olika slag, bl.a. hjulet och lutande planet. Luft Barnen upplever och undersöker var luft finns, lufttryck, vinden, luften vi andas samt luft i rörelse. Ljus Barnen upplever och undersöker ljus, där de bl.a.. får undersöka skugga, reflekterat ljus, färg och enkla elkopplingar. Steg 1 Steg 2 OBS! Steg 2 är inte med i barnbesöken. Steg 4 Steg 3

3 Stensbers förskola / Teknikcentrum │ Barn och ungdomsförvaltningen Adress Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar Tel 070 5585332, 0480-45 33 56, 45 33 76 │annette.johansson@kalmar.se TEKNIKBESÖK – 1ggr/grupp: Välj vilket tema ni vill ha VATTEN ~ LUFT ~ LJUS 10 barn i varje grupp. Kostnad: 200 kr. TEKNIKBESÖK - 3ggr/grupp: VATTEN ~ LUFT ~ LJUS 10 barn i varje grupp. Kostnad: 600 kr. Teknikcentrum besöker er TEKNIKBESÖK - 3ggr/grupp VATTEN ~ LUFT ~ LJUS (Tema ljuset kan ni välja att komma till Teknikcentrum) 10 barn i varje grupp. Kostnad: 800 kr + reseersättning. Teknikcentrum besöker er TEKNIKBESÖK – 1ggr/grupp: Välj vilket tema ni vill ha VATTEN ~ LUFT ~ LJUS 10 barn i varje grupp. Kostnad: 300 kr.+ reseersättning Teknikcentrum besöker er

4 Stensbers förskola / Teknikcentrum │ Barn och ungdomsförvaltningen Adress Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar Tel 070 5585332, 0480-45 33 56, 45 33 76 │annette.johansson@kalmar.se WORKSHOP för barn i förskoleklass – 1ggr/grupp. Praktiskt arbete med naturvetenskap och teknik. VATTEN ~ LUFT ~ LJUS 10 barn i varje grupp. Kostnad: 300 kr (inkl. material) KOMPETENSUTVECKLING för pedagoger i förskolan/förskoleklass: Alt 1. PowerPoint presentation av vårt tematiska arbete utefter vår naturvetenskapliga trappa och rundvandring i vår pedagogiska miljö. Alt 2. Workshop VATTEN ~ LUFT ~ LJUS. Kompetensutveckling

5 Stensbers förskola / Teknikcentrum │ Barn och ungdomsförvaltningen Adress Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar Tel 070 5585332, 0480-45 33 56, 45 33 76 │annette.johansson@kalmar.se KOMPETENSUTVECKLING för pedagoger i förskolan/förskoleklass: Kompetensutveckling 7 april kompetensutveckling för pedagoger i förskolan och förskoleklass. 200 kr/pedagog. Hur jobbar Stensbergsförskola/Teknikcentrum med PowerPoint presentation av vårt tematiska arbete utefter vår naturvetenskapliga trappa och rundvandring i den pedagogiska miljön. 7 april 2016 kl. 17.30-19.30 Teknikcentrum/Stensbergs förskola Ståthållaregatan 35, Kalmar Anmälan senast 31/3-2016. Anmälan endast genom mail till annette.johansson@kalmar.seannette.johansson@kalmar.se

6 Stensbers förskola / Teknikcentrum │ Barn och ungdomsförvaltningen Adress Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar Tel 070 5585332, 0480-45 33 56, 45 33 76 │annette.johansson@kalmar.se Vatten flyta/sjunka densitet kallt/varmt ytspänning Flyta/sjunka -saker som flyter/saker som sjunker -liten/stor – lätt/tung liten sten – stor sten, liten kotte – stor kotte flyter/sjunker Vulkanen varför stiger det varma vattnet? Varför är det kalla kvar i flaskan? Densitet -Vätskeskikt flyta/sjunka, lägg i olika föremål Kallt/varmt -Känns på kallt/varmt vatten, hur känns det? -Is – varmt/kallt, vad händer med isen? Liten/stor isbit, vad händer? Vilken smälter snabbast liten/stor-kallt/varmt Ytspänning -Försök att få gem att flyta Barnbesökens innehåll:

7 Stensbers förskola / Teknikcentrum │ Barn och ungdomsförvaltningen Adress Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar Tel 070 5585332, 0480-45 33 56, 45 33 76 │annette.johansson@kalmar.se Luft Var finns luft? Luft tar plats Luft i rörelse Luftraket Var finns luft? Vi använder lungorna: -Blåsa en bomullstuss Finns det något annat vi orkar blåsa på så att det förflyttar sig – fjädrar, papper – något annat? Vad kan vara svårare att flytta på med att bara blåsa och använda lungorna? -Blåsa ut ljus – blåsa ut ljuset med lungorna Ställa ett mjölkpaket framför ljuset Ställa en flaska framför ljuset -Leta luft Lägga en liten flaska i vattnet – Vad händer och varför? Luft tar plats Vad behöver ett ljus för att brinna? Vad händer om jag sätter ett glas vatten över ljuset? Kan ljuset brinna under vattnet med hjälp av ett glas? Vi stoppar papper i glaset och sänker ner glaset i vattnet - Hur känns papperet innan vi stoppar det i glaset? - Hur kan papperet vara torrt när vi tar upp glaset ur vattnet? Luft i rörelse -Luftraket Tillverka raketer av papper Vi provar dem som avslutning

8 Stensbers förskola / Teknikcentrum │ Barn och ungdomsförvaltningen Adress Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar Tel 070 5585332, 0480-45 33 56, 45 33 76 │annette.johansson@kalmar.se Ljus Vad är ljus? Skugga Reflekterat ljus Koppla en lampa Upplevelserummet Vad är ljus? Var finns ljus? Hur fungerar ficklampan? Koppla en lampa Skugga -Hur blir det skugga? Större/mindre, hur? -Overheaden – skugga – vad för saker på overheaden? -Kan skugga röra sig? -Skuggfigurer -Vad ger skugga? Vilken färg kan ljuset ha? -Kan ljus ändra färg? Reflekterat ljus -Vad händer med ljuset när det kommer mot en spegel? -Reflexer Upplevelserummet

9 Stensbers förskola / Teknikcentrum │ Barn och ungdomsförvaltningen Adress Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar Tel 070 5585332, 0480-45 33 56, 45 33 76 │annette.johansson@kalmar.se Tack för att du tog dig tid! Nu är det bara att boka. Teknikcentrum tel. 070 5585332


Ladda ner ppt "Stensbers förskola / Teknikcentrum │ Barn och ungdomsförvaltningen Adress Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar Tel 070 5585332, 0480-45 33 56, 45 33 76"

Liknande presentationer


Google-annonser