Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växterna – ett av fem riken Håkan Tornhagsskolan 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växterna – ett av fem riken Håkan Tornhagsskolan 2016."— Presentationens avskrift:

1

2 Växterna – ett av fem riken Håkan Tornhagsskolan 2016

3 Växterna är eukaryoter (har cellkärna ) Växterna är producenter. Det gröna färgämnet heter klorofyll. Det finns i cellens kloroplaster. Det fångar in solens energi och tillverkar socker och syre. Socker är energirikt. Fotosyntesen sammanfattas så här:

4 Gör en lista över växter du kan namn på!

5 Växternas 7 grupper. Kändaste?

6 Växternas utveckling. Hur får de vatten och hur förökar de sig? sig?

7 Det här behöver växterna: 1.Vatten 2.Koldioxid (maten) 3.Ljus 4.Närsalter

8 Växterna sprids på två sätt: Med sporer… …eller med frön. Vad tror du är vanligast?

9 Sporväxt - kryptogam Enkla växter De sprids med sporer (saknar blommor) Det finns fem grupper… Alger Mossor Lummer Fräken Ormbunkar

10 [Plankton är organismer som driver fritt i sjöar och hav.] Små alger tillverkar viktigt syre åt oss Växtplankton

11 Trivs där det är fuktigt. Saknar rötter. Mossor

12 Fröväxter – Fanerogamer Komplicerade växter. Sprids med frön. Fröna bildas i blommorna.

13 Barrväxterna Exempel: gran och tall Barren är bra på att hushålla med vatten. Det finns hanblommor som sprider pollen till honblommor. Miljö: Överlever i kallt och torrt klimat.

14 Blomväxterna Exempel: Maskros, lind… Väldigt olika utseende! Miljö: Kräver mer värme än barrväxter.

15

16

17 Vad händer i blomman? Pollinering är när pollen flyttas från ståndaren till pistillen. I pistillen finns äggcellen, honcellen alltså. 1.Med vinden… 2.Med insekter…

18 Hur fungerar blomman? Befruktning är när hancell (pollen) och honcell (ägg) möts och smälter samman.

19 Vad behöver blomväxten för att leva? Fotfäste – rötter! Vatten Ljus Gasen kol-di-oxid närsalter

20 Mer om blomman som blir ett frö

21 Det här behöver du veta för att skriva en labb-rapport: Den har 4 delar: 1. Fråga & hypotes 2. Planering 3. Genomförande 4. Utvärdering Och alla ska vara med för att den ska bli godkänd. Öppna biologibokens bakre pärm. Där finns mallen.

22 Fråga & hypotes

23 Planering Du skriver vilka risker som kan finnas. Du skriver så att man förstår att du har en variabel, och att allt annat som kan påverkar resultatet är konstanter. Du listar ut vilka felkällor som finns. I en bra laboration har du koll på felkällor eller risker.

24 Genomförande Du följer planeringen. Du skriver ditt resultat.

25 Utvärdering Här skriver du hur det gick. Stämde hypotesen? Upptäckte du fler felkällor? Hur kan du undvika dem i framtiden? Vi säger att du låtsas planera för nya undersökningar: Kom på en ny hypotes att testa i så fall.


Ladda ner ppt "Växterna – ett av fem riken Håkan Tornhagsskolan 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser