Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologi Naturkunskap 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologi Naturkunskap 1."— Presentationens avskrift:

1 Ekologi Naturkunskap 1

2 Ekologins grunder Ekologin handlar om samspelet i naturen, hur allt levande och icke- levande är beroende av varandra. Naturen är indelad i olika så kallade trofinivåer, där det anges vem som äter vem. För varje steg uppåt i pyramiden så minskar energin i organismen. Dvs energin kom först från solen och tas upp av växterna i fotosyntesen. Allt som sedan äter upp växterna och växtätarna ges en mindre och mindre del energi från den ursprungliga solenergin.

3 .

4 Näringspyramiden Producenterna: de som producerar mat (kolhydrater) med hjälp av fotosyntesen. Fotosyntesens reaktion är som följer: Koldioxid + vatten + solljus(energi)  Kolhydrater + syre Sedan gör alla celler hos djuren den omvända reaktionen, som kallas för cellandningen: Kolhydrater + syre  Koldioxid + vatten + energi (att röra sig med)

5 2:a handskomsumenter: Äter växtätarna men har också naturliga fiender.
1:a handskonsumenter: Är de som äter producenterna. Dvs. växtätare av olika slag. Alltifrån kor, getter, hästar och grisar hamnar i denna kategori. 2:a handskomsumenter: Äter växtätarna men har också naturliga fiender. Allätare: Lever av både växter, insekter och kött. Ex) Fåglar, ekorrar, apor. Toppkonsumenter: Saknar naturliga fiender och äter alla djur som finns lägre ner i näringspyramiden. Destruenter: Är maskar, svamp, larver och annat som äter upp allt levande som har dött.

6 Människans påverkan Alla gifter som släpps ut i naturen sugs upp i växterna och påverkar dem. Om gifterna inte dödar växten så ansamlas de hela vägen upp till toppen av näringspyramiden där bland annat vi människor finns. D.v.s. vi får i oss mest gifter och förgiftar oss själva egentligen. Ekotjänster är exempelvis fotosyntes och pollinering av växter, d.v.s. när naturen gör saker som hjälper människan att överleva. Växter suger ju upp koldioxid vilket är en växthusgas, så till viss del tar naturen hand om våra utsläpp. Men inte om de blir för stora.

7 .

8 Att fundera på: Vad händer med näringspyramiden om toppkonsumenterna tas bort? Hur påverkas miljön? Vad händer om alla producenter dör ut? Tänk kort- och långsiktigt. Säg att mängden ekorrar ökar markant i en skog. Hur påverkar detta producenter och topprovdjur? Diskutera hur det kommer utveckla sig.

9


Ladda ner ppt "Ekologi Naturkunskap 1."

Liknande presentationer


Google-annonser