Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet."— Presentationens avskrift:

1

2 Arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet

3 Varför en god arbetsmiljö?  Förebygger ohälsa och arbetsskador för individen  Minskar samhällets kostnader och stärker folkhälsan  Inga förlorare – alla vinner på en god arbetsmiljö

4 Arbetsmiljölagen  Är en tvingande lag  Reglerar de skyldigheter som arbetsgivare och andra skyddsansvariga har för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.  Omfattar alla fast och tillfälligt anställda

5 Det systematiska arbetsmiljöarbetet -SAM  Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.  Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön

6 Roller i arbetsmiljöarbetet Arbetsgivaren har huvudansvaret Medarbetarna följer föreskrifter, rutiner, använder skyddsutrustning och kommer med synpunkter på hur arbetsmiljöarbetet bedrivs Skyddsombudet är med vid planering och genomförande Företagshälsovården är en expertresurs

7 Metod  Undersök  Bedöm risker  Skriv en riskbedömning  Åtgärda risker  Skriv en handlingsplan  Kontrollera åtgärderna Källa: Arbetsmiljöverket

8 Vad är vad?  Tillbud  Ett tillbud är en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall  Arbetsskada  Kroppslig/fysisk skada  Ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön  Skada på grund av hot eller våld i arbetet  Skada på väg till eller från arbetet Risk TillbudArbetsskada

9 Inträffar en arbetsskada eller arbetssjukdom  Anmäl omedelbart till närmsta chef  Anmäl till Försäkringskassan  Inkomna uppgifter kommer också anmälas till Arbetsmiljöverket

10 Årlig uppföljning  Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  Om det inte fungerat bra ska det förbättras  Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten

11 Att diskutera…  Hur kan ni som medarbetare bidra i det systematiska arbetsmiljöarbetet?


Ladda ner ppt "Arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser