Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logistikens och godsdistributionens transportgeografi, del II Jerry Olsson Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logistikens och godsdistributionens transportgeografi, del II Jerry Olsson Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet."— Presentationens avskrift:

1 Logistikens och godsdistributionens transportgeografi, del II Jerry Olsson Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

2 Transportinfrastruktur + transportnoder inom EU Motorvägar Järnvägar Kanaler Oceanhamnar Containerhamnar Flygplatser

3 Motorvägar, järnvägar och kanaler inom EU27, 1970–2008 (mil)

4 Godstransporter EU27, 1995–2008 fördelat på transportslag (1000 miljoner tonkm)

5 Andel av godstransporterna inom EU25, fördelat på land och transportslag 2007 (%). Transportslag2007 (procent) Väg: Tyskland Frankrike Italien Storbritannien Spanien Totalt 18 11½ 10 9 13,5 62 Järnväg: Tyskland Polen Frankrike Storbritannien Italien Sverige Totalt 25 12,5 9 5,5 5 62½ Vatten – inland: Tyskland Holland Frankrike Belgien Totalt 46 30 7 90

6 Persontransporter EU27, 1995–2008 fördelat på transportslag (1000 miljoner passagerarkm)

7 Återigen Ökade volymer + Längre avstånd = Ökad energiåtgång och utsläpp

8 Lastat/avlastat gods i EU27 40 största oceanhamnar 1970–2007 (miljoner ton)

9 Containrar 1990–2006, fördelat på EUs 40 största containerhamnar, Hong Kong och Singapore (miljoner ton)

10 Godsflygplatser EU25, 2000–2008 (miljoner ton) Flygplats20002008 Frankfurt (Main, Hahn) London (Heathrow, Stanstead, Gatwick, Luton) Amsterdam (Schiphol) Paris (C. De Gaulle, Orly, Vatry) 1778 1830 1222 1175 2226 1865 1592 1504 Bryssel Köln/Bonn Luxemburg Milano 687 438 500 295 614 574 788 414 Madrid Köpenhamn Liege Nottingham München 305 419 270 178 148 355 247 381 292 264 Totalt 40 största Ökning 2000–2008 1094713371 22%

11 40 största oceanhamnarna EU27 år 2008

12 40 största containerhamnarna EU27 år 2008

13 55 största godsflygplatserna EU25 år 2005

14 Godsflygplatser med över 100.000 ton EU27 år 2008

15 Passagerarflygplatser >10 miljoner passagerare EU27 år 2008

16 3 oceanhamnar, 3 containerhamnar, 4 godsflygplatser, 3 passagerarflygplatserna EU25 år 2008

17 6 oceanhamnar, 6 containerhamnar, 7 godsflygplatser, 6 passagerarflygplatserna EU25 år 2008

18 Ocean- och containerhamnar och godsflygplatser i Västeuropa 2008 Oceanhamnar EU: 40 V-Europa: 20 Containerhamnar EU: 40 V-Europa: 13 Godsflygplatser EU: 40 V-Europa: 23

19 Huvudhamnar (vid hav) inom EU 1970-2007 (miljoner ton lastat/avlastat gods)

20 Koncentration av gods-/passagerartransporter EU 2000 & 2008 (%) 20002008 Hamnar - Gods: 3 största 6 största - Container: 3 största 6 största 17 29 35 51 30 41 39 56 Flygplatser - Gods: 4 största* 7 största - Passagerare: 4 största 6 största 48 59 30 39 49 64 27 37

21 Samtidigt skillnader: antalet hamnar som krävs för att hantera 80% av gods via sjöfart

22 Lokalisering av världens 20 största containerhamnar 1975

23 Lokalisering av världens 20 största containerhamnar 1994

24 Lokalisering av världens 20 största containerhamnar 2005

25 Lokalisering av världens 20 största containerhamnar 2009

26 Yantian containerhamn, Pear River Delta, Kina.

27 Lokalisering av världens 50 största containerhamnar 2009

28 Lokalisering av 50 största containerhamnarna i Asien och andel av världshandeln* 2006, fördelat på regioner och länder. Region/landAntalAndel % Östasien - Kina - Japan - Sydkorea - Taiwan 26 14 6 3 42.0 29.5 4.5 4.3 3.6 Sydöstasien - Malaysia - Indonesien - Thailand - Singapore - Filippinerna - Vietnam 11 4 2 1 15.0 3.7 1.5 1.6 7.0 1.0 0.7 Sydasien53.0 Mellanöstern86.8

29

30 20 största containerhamnarna i Afrika, 2004

31 Lokalisering av världens 10 största godsflygplatser 2007 (ton)

32 Koncentration av industriproduktion till viktiga länkar + noder: fallet exportzoner (EPZ) 19751986199720022006 Länder med EPZs254793116130 Antal EPZs (el. liknande)7917684530003.500 Malaysia213 Vietnam191 Kina162 Filippinerna50 Singapore42 Thailand33 Taiwan5 Sysselsatta (miljoner)n.a.n.a.234366 Kinan.a.n.a.183040 Andra (med tillg. data)0.81.951326

33

34 Historisk lokalisering av godsdistribution USA: stora industriområden

35 Nutida lokalisering av godsdistribution USA: regionalt till globalt

36 Historisk lokalisering av industriell produktion i Västeuopa.

37 Attraktiv lokalisering av distributionscentraler i Europa idag.

38 Europas mest attraktiva DC lokaliseringar 2006 (av 300 DCs). 30 39 45 39 18

39 Produktionskapaciteten – Fortsatt geografisk koncentration, mindre nationellt (har redan gjorts), mest Europeisk och Global nivå. – Studie 1993 uppmärksammades främst koncentrationen på nationell nivå. Lokalisering tillverkningsindustri – Främst i Östeuropa. Lagerverksamheten – Koncentreras i än högre grad än produktionen (följer en över 30 år lång trend). – Koncentrationen sker främst på Europeisk nivå, mycket mindre på nationell nivå. Leveranser – Till fabrik inom landet minskar, ökar från EU-området (11%) främst Östeuropa (21%) och Östasien (14 %). Trender europeisk supply-chain: faktorer som påverkar val av DC

40 Kriterier vid lokalisering av centrallager med distribution av konsumentprodukter i Sverige 2009 (Intelligent Logistik) 1.Geografiskt läge (i förhållande till befolkningen, d.v.s. marknader) 2.Volymen av befintliga och tilltänkta logistikytor senaste 5 åren 3.Allsidighet och tillgänglighet i logistisk infrastruktur 4.Utbud av logistikservice, relevant akademisk utbildning, tillgång på arbetskraft 5.Samarbetsklimat och nätverk inom regionen 6.Pris och tillgång på mark

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Förändringar i logistik och distribution i ett svenskt perspektiv: infrastrukturinvesteringar, flaskhalsar, handel/transporter Storabält bron (järnväg och väg). Öresundsbron (järnväg och väg). Hallandsåsen och Västkustbanan (järnväg). Fehmarnbält bron (järnväg och väg). Europabanan (järnväg) och Götalandsbanan (järnväg). Höghastighetsutredningen (järnväg/passagerare). Strategiska noder ([torr]hamnar, kombi-/dist.centraler, centrallager).


Ladda ner ppt "Logistikens och godsdistributionens transportgeografi, del II Jerry Olsson Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser