Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Friluftsliv. Koppling till LGR 11 ”Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Friluftsliv. Koppling till LGR 11 ”Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få."— Presentationens avskrift:

1 Friluftsliv

2 Koppling till LGR 11 ”Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.” ”Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.”

3 Kunskapskrav LGR 11 AEleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. CEleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. EEleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

4 Vad är friluftsliv? Ett begrepp som inte finns med i uppslagsboken men som ofta definieras enligt följande: ”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse - utan krav på prestation eller tävling."

5 Varför friluftsliv? Fysisk hälsa Fysisk hälsa Psykisk hälsa (avkopplande, naturupplevelse, estetiskt etc.) Psykisk hälsa (avkopplande, naturupplevelse, estetiskt etc.) Socialt Socialt Tradition Tradition

6 Säkerhet Med ett bra säkerhetstänk kan man undvika onödiga risker förknippade med friluftslivsaktiviteter!

7 Risker och riskhantering Bristfällig planering – alternativ plan? Bristfällig planering – alternativ plan? Förlora orienteringen Förlora orienteringen Snabba väderomslag Snabba väderomslag Otillräckligt mat- och dryckintag Otillräckligt mat- och dryckintag Otillräcklig utrustning vad gäller t ex kläder, skor, verktyg, första hjälpen, ”tak över huvudet” mm Otillräcklig utrustning vad gäller t ex kläder, skor, verktyg, första hjälpen, ”tak över huvudet” mm Bristfällig information (om området samt färdmeddelande) Bristfällig information (om området samt färdmeddelande) Olyckor/skador Olyckor/skador

8 Vad kan inträffa? Köldskador och nedkylning (även sommartid!) Köldskador och nedkylning (även sommartid!) Skavsår, blåsor och skrubbsår Skavsår, blåsor och skrubbsår Brännskador Brännskador Uttorkning Uttorkning Orkeslöshet Orkeslöshet Blödning Blödning Brott Brott Stukningar Stukningar Akuta livshotande tillstånd (puls, andning) Akuta livshotande tillstånd (puls, andning)

9 Nedkylning Sjunkande kroppstemperatur påverkar allmäntillstånd, tanke- och reaktionsförmåga Temp 35-32 graderhuttrar Temp 32-28 gradernedsatt medvetenhet Temp 28-24 gradertappar medvetandet Temp < 13 graderdöd

10 Åtgärder vid nedkylning Flytta personen till en skyddad och varm plats Flytta personen till en skyddad och varm plats Byt kläder Byt kläder Ge varm dryck Ge varm dryck Eventuell konstgjord andning Eventuell konstgjord andning Viktigt att få upp kroppsvärmen sakta!

11 Köldskador – förfrysningar Vita hudpartier, fläckar Vita hudpartier, fläckar Känselbortfall på fläckarna Känselbortfall på fläckarna Kallare hud på förfrusna kroppsdelar Kallare hud på förfrusna kroppsdelar Djupa köldskador Svår smärta Svår smärta Blödning, blåsor och svarta partier på huden Blödning, blåsor och svarta partier på huden

12 Åtgärder vid köldskador För personen i skydd och värme För personen i skydd och värme Gnid ej på skadade partier Gnid ej på skadade partier Utsätt ej för stark hetta – kan led till brännskada Utsätt ej för stark hetta – kan led till brännskada Värm det skadade stället eller kroppsdelen Värm det skadade stället eller kroppsdelen Använd händer eller armhåla för att värma Använd händer eller armhåla för att värma 40 graders vattenbad 40 graders vattenbad Allvarliga köldskador kräver snabb transport till sjukhus! Allvarliga köldskador kräver snabb transport till sjukhus!

13 Skavsår, blåsor eller skrubbsår Åtgärder vid behandling av sår och blåsor: Sårtvätt (rent vatten och tvål, sårtvättsvätska) Sårtvätt (rent vatten och tvål, sårtvättsvätska) Större sår bör förslutas med sårtejp Större sår bör förslutas med sårtejp Skavsårsplåster Skavsårsplåster Växtavkok (t ex al, blodrot, kåda, kamomill mm) Växtavkok (t ex al, blodrot, kåda, kamomill mm) Kolla såret ofta – sök läkare om infekterat Kolla såret ofta – sök läkare om infekterat

14 Brännskador Störst risk vid matlagning och eldning Första gradens brännskada ytlig hudskada, rodnad, ömmar ytlig hudskada, rodnad, ömmarÅtgärder kyl med kallt vatten minst 15 min (ej iskallt!) kyl med kallt vatten minst 15 min (ej iskallt!)

15 Brännskador Andra gradens brännskada ger blåsor ger blåsorÅtgärder kyl med kallt vatten kyl med kallt vatten punktera ej blåsorna punktera ej blåsorna tvätta smutsig hud tvätta smutsig hud

16 Brännskador Tredje gradens brännskada förstör samtliga hudlager förstör samtliga hudlager huden blir förkolnad, sårig och vitgul huden blir förkolnad, sårig och vitgul Köttiga sår med blåsbildning Köttiga sår med blåsbildningÅtgärder kyl med kallt vatten minst 20 minuter kyl med kallt vatten minst 20 minuter ta ej av kläder som sitter fast ta ej av kläder som sitter fast tvätta rent med vatten eller bakteriedödande vätska tvätta rent med vatten eller bakteriedödande vätska täck med plast och skyddande förband täck med plast och skyddande förband uppsök läkarvård uppsök läkarvård

17 Blödning Viktigt att stoppa så snabbt som möjligt! Åtgärder vid blödning höj den skadade kroppsdelen över hjärtats nivå höj den skadade kroppsdelen över hjärtats nivå tryck ihop sårkanter för att minska blodflödet tryck ihop sårkanter för att minska blodflödet täck med kompress och lägg tryckförband täck med kompress och lägg tryckförband lägg hårt föremål över kompressen (kotte, träbit, sten) lägg hårt föremål över kompressen (kotte, träbit, sten) kolla att cirkulation finns (trycka på nagel) kolla att cirkulation finns (trycka på nagel) vid stora skador – lägg förband ovanför skadan och dra åt, larma omedelbart ambulans! vid stora skador – lägg förband ovanför skadan och dra åt, larma omedelbart ambulans!

18 Brott - Fraktur Brott (frakturer) är svårare skador som efter ett första omhändertagande måste till sjukvård så snabbt som möjligt! När en fraktur uppstår på arm eller ben så behöver kroppsdelen bindas upp och avlastas mitella (färdiga eller mha tröja, skärp, rep mm mitella (färdiga eller mha tröja, skärp, rep mm Kan även behöva spjälas och fixeras träpinnar, klädesplagg, brädor, paddlar, stavar, tejp mm träpinnar, klädesplagg, brädor, paddlar, stavar, tejp mm

19 Stukningar Smärta, svullnad Smärta, svullnad Svårt att röra kroppsdelen Svårt att röra kroppsdelenÅtgärder Linda förband runt leden för att motverka svullnad (ca 30 min) Linda förband runt leden för att motverka svullnad (ca 30 min) Kyla Kyla Högläge Högläge Tillverka krycka (rak stör med mjukt upptill) Tillverka krycka (rak stör med mjukt upptill)

20 Sjukvård i vildmarken Ett personligt första hjälpen-kit bör innehålla: Första förband Första förband Plåster Plåster Skavsårsplåster Skavsårsplåster Elastiska bindor Elastiska bindor Mitella Mitella Tvål för sårtvätt Tvål för sårtvätt Bakteriedödande våtservetter Bakteriedödande våtservetter Smärtlindring Smärtlindring Pincett och sax Pincett och sax Sårtejp Sårtejp Säkerhetsnålar Säkerhetsnålar Snöre Snöre


Ladda ner ppt "Friluftsliv. Koppling till LGR 11 ”Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få."

Liknande presentationer


Google-annonser