Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Gymnasieelevers tal om kroppsligt erfarande vid löpning Heléne Bergentoft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Gymnasieelevers tal om kroppsligt erfarande vid löpning Heléne Bergentoft."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Gymnasieelevers tal om kroppsligt erfarande vid löpning Heléne Bergentoft

2 Teoretiskt avstamp www.gu.se

3

4 Förtest Implementering & observation Val av lärandeobjekt Tentativa kritiska aspekter

5 www.gu.se Deltagare I studien ingick: 5 lärare 1 handledare 47 elever, varav 24 flickor och 23 pojkar

6 www.gu.se

7

8

9

10 •”Mina axlar började röra sig mer än vanligt, man fick en mycket svajigare springstil” •”man vet inte var man ska lägga armarna de automatiskt i sidled” •”men när man sprang så här (armrörelser framåt), det kändes ju inte naturligt det heller, det känns ju mer naturligt att springa så här (armrörelser i sidled) det är ju så vi brukar göra” www.gu.se

11 •”man fick ju mycket naturligare hållning (blicken upp)” •”alltså jag tycker det är mycket lättare när man har bröstet öppet, andningen blir lättare ryggen var rak, allting blev mycket bättre” •”genom att böja sig lite där (i höften) blev allt konstigt, påverkade benen och axlarna. Det är svårt att ha axlarna nere när man böjer sig fram” www.gu.se

12 •”det blev svårare att andas med axlarna uppåt” •”jag kunde inte ta ett djupt andetag vilket gjorde att man blev mer andfådd (drar upp axlarna)” •”så blir det också svårare att andas när man är böjd så här (pikerar i höften) när man är trött faller man gärna framåt. www.gu.se

13 •” nu känner man att man kommer högre upp och det blir lättare (blicken upp)” •”också känner man när man böjer sig ner här, att man inte kan göra sitt bästa att man inte kan ta i allt vad man kan” •”jag skulle kunna jogga mycket längre så här (visar bröstet fram, axlarna ner) än så här (skjuter fram bröstet och drar upp axlarna)” www.gu.se

14 •”man känner sig inte lika deprimerad (när blicken lyfts)” •”man blir mer medveten om det som finns runt omkring (när blicken lyfts)” •”det är ju skönare att springa så här (armarna i sidled)…men det blir säker bra när man har lärt sig och kan det” www.gu.se

15 Arbete med kontraster kan: • Tydliggöra för elever vad kroppslig förmåga vid t ex löpning kan innebära. • Explicit göra aktivitetens koppling till hälsa och prestation. • Hjälpa eleverna till självskattning av rörelsekvaliteter • Formativ bedömning underlättas då lärare och elever är ägare av gemensamma begrepp. www.gu.se Slutsats

16 www.gu.se Tack! Frågor? Heléne Bergentoft helene.bergentoft@gu.se

17 Betygskriterium A Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan (Skolverket, 2011). www.gu.se


Ladda ner ppt "Www.gu.se Gymnasieelevers tal om kroppsligt erfarande vid löpning Heléne Bergentoft."

Liknande presentationer


Google-annonser