Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den offentliga sektorn och idéburna organisationer hand i hand - utvärdering i en tid av partnerskap. Josephine Massie Förvaltningshögskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den offentliga sektorn och idéburna organisationer hand i hand - utvärdering i en tid av partnerskap. Josephine Massie Förvaltningshögskolan."— Presentationens avskrift:

1 Den offentliga sektorn och idéburna organisationer hand i hand - utvärdering i en tid av partnerskap. Josephine Massie Förvaltningshögskolan

2 Vilka krav kan vi ställa på idéburna organisationer när de utför verksamhet i samarbete med den offentliga sektorn och vilka värden bör vara i fokus för utvärderingar av sådana samarbeten?

3 Org. Företag Från government till governance

4 Civilsamhället och den offentliga sektorn Civilsamhällets dubbla roller: utförare och röstbärare New Public Management innebär nya villkor för utförare Idéburna organisationer börjar präglas mer av näringslivets strukturer

5 De idéburna organisationernas särart ”Om en ideell organisation – konsekvent och över längre tid – ska kunna bidra med något annat (ett mervärde) än vad näringsliv eller offentlig sektor är eller gör så måste detta vara förankrat i någon form av stabil skillnad (en särart)”. Hultén & Wijkström 2006

6 Utvärderingens roll vid olika typer av styrning Utvärdering bär viss skuld för organisationernas hotade ställning Förskjutning av ansvar och ansvarsutkrävande som kvarstår under nätverksstyrning Motsättning mellan att säkerställa organisationers självständighet och att säkerställa ansvarsutkrävande i den offentliga verksamheten

7 Exempel på nätverksstyrning: IOP Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – en form av nätverksstyrning Ska ta tillvara resurser och kunskap utan att skada självständigheten och särarten Organisationerna ska ej granskas och detaljregleras Men – i praktiken fortsatt oro för förvaltningens kontroll och krav

8 Utvärdering vid nätverksstyrning Samma krav fungerar inte att applicera på olika aktörer Samma utvärderingsmodeller fungerar inte för olika aktörer Utvärderingar ska baseras på styrdoktrinens logik Utvärdering för lärande, utveckling och dialog – istället för kontroll

9 Fokusera på särart och mervärde vid IOP Det är en förutsättning för att det ska finnas en mångfald av aktörer Det är en förutsättning för att organisationerna ska kvarstå som opinionsbildande kraft Det kan leda till bättre samarbeten och användbara utvärderingar

10 Essentiell och kontextuell särart Org. Arenor för människors behov att uttrycka sina värderingar i ord och handling Innovationer och mångfald Annan typ av organisationsform Möjlighet att hjälpa nya målgrupper Annan typ av (bättre) brukarbemötande Handlingsfrihet Bra relation till politiker Gemensam problembild Egna värderingar/ varumärke Kvalitet, fokus, flexibilitet

11 Slutsatser Behov av utvärderingsmodeller som är anpassade till nätverkssamarbeten Dessa måste baseras på nya värden som speglar logiken i samarbetena Finns många anledningar till att basera utvärderingar av IOP-samarbeten på särart och mervärde, att skilja på essentiell och kontextuell särart tar oss en bit på vägen

12 Till sist… Hur löser vi motsättningen mellan ansvarsutkrävande och mångfald i den offentliga verksamheten? Hur stort är behovet av utvärdering i nätverkssamarbeten? Vilka utvärderingsformer passar för nätverkssamarbeten? Kontinuerlig genom styrgrupp, brukarorienterad etc..


Ladda ner ppt "Den offentliga sektorn och idéburna organisationer hand i hand - utvärdering i en tid av partnerskap. Josephine Massie Förvaltningshögskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser