Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat: Under de två veckorna med schemalagda promenader har de utförts 10 dagar av 14. Välbefinnandekurvan hos de boende visar på en minskad oro och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat: Under de två veckorna med schemalagda promenader har de utförts 10 dagar av 14. Välbefinnandekurvan hos de boende visar på en minskad oro och."— Presentationens avskrift:

1 Resultat: Under de två veckorna med schemalagda promenader har de utförts 10 dagar av 14. Välbefinnandekurvan hos de boende visar på en minskad oro och rastlöshet hos de boende. Det är dock svårt att dra några slutsatser om det är promenaderna eller andra faktorer som haft en positiv effekt. Gränslösa promenader - samarbete över enhetsgränserna Deltagare: Jeanette Rydberg, Margareta Eriksson, Andreas Larsson Kontakt: jeanette.rydberg@brackediakoni.sejeanette.rydberg@brackediakoni.se Norrgårdens korttidsboende och Södergårdens korttids- och permanentboende vänder sig till den som är under 65 år och som har behov av omvårdnad och stöd i vardagen, på grund av varierande grad av demens med fysiska och psykiska symtom. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt individuella behov av hjälp- och stöd i det dagliga livet. Utvecklingsområde Vi såg att våra boende hade ett fysiskt behov av promenader och annan fysisk aktivitet som vi inte kunde tillgodose. Detta på grund av de boendes förändrade individuella behov och personalresurser. Vi valde att fokusera på ett känt behov i form av promenader hos en grupp på fyra boende. Genom att schemalägga dagliga promenader lika för de boende på båda verksamheterna där personalen från båda enheterna växelvis går med på promenaderna tillgodoses behovet av fysisk aktivitet. De upprättade strukturerna utnyttjar personalresurserna på ett sätt som möjliggör promenader där det annars inte skulle vara möjligt utan samarbete – med mervärdet att personalen lär känna de boende på den andra avdelningen. Vad har vi lärt oss? Vi har lärt oss att alla förändringar tar tid men att saker och ting går att förändra. Förändringarna som sker ger ringar på vattnet och öppnar upp för nya förändringar. Vi har stött på svårigheter i form av att en boende inte vill gå ut när det är mörkt, en är i behov av individuella promenader och vi arbetar på att hitta andra former av samarbete kring promenader så att det ska passa alla boende. Vad har hänt vid sidan av utvecklingsprojektet? Då vi provat olika konstellationer av boende när det gäller att gå på promenader har vi lärt oss vilka personer som fungerar ihop. Personal från SG har löst av personal på NG kvällstid vid raster och promenaderna. Detta har lett till att personalen lärt känna varandras boende bättre. Vi har påbörjat ett samarbete där personal arbetar i varandras verksamheter under en dag för att lära känna varandra, varandras verksamheter och boende bättre. Detta pågår fortfarande. Vi har öppnat upp diskussioner när det gäller att gå vidare med andra former av samarbete gällande aktiviter för våra boende för att kunna ge våra boende en så meningsfull tillvaro som möjligt. Hur går vi vidare? Vi kommer att fortsätta med kvällspromenaderna och finslipa de praktiska detaljerna kring dessa. Vi kommer fortsätta mätningarna för att se om promenaderna blir av och om de genererar ett ökat välbefinnande hos våra boende. Vi kommer att utveckla andra samarbeten mellan Södergården och Norrgården kring aktiviteter utifrån de boendes individuella behov. Plats för logga Mätningar Övergripande mål Att kunna ge våra boende en så meningsfull tillvaro som möjligt - socialt, omvårdnadsmässigt och kulturellt. Att kunna genomföra gemensamma strukturerade aktiviteter. Målet med projektet Att tillgodose kända behov hos boende i form av promenader. Efter fyra veckor ska vi ha upprättat fyra gemensamma promenader i veckan. Vad har vi gjort och hur har vi arbetat? Intervjuer med medarbetare för att identifiera gapet mellan hur samarbetet fungerar i nuläget och hur man önskar att det skulle fungera. Viljan till samarbete uttrycktes, men strukturer för detta saknas. Vi använde oss av fiskbensmodellen. Schemalagda byten av personal mellan avdelningarna för att lära känna de boende. Promenader identifieras som ett behov som avdelningarna kan samarbeta kring. Med PGSA-modellen utformas en plan för rutiner som möjliggör promenader samt ett mätverktyg för fyra gemensamt genomförda promenader/vecka, samt eventuella effekter på välbefinnandet hos de boende som medverkar. Bilder Ett utvecklingsprojekt i Värdeforum Bild


Ladda ner ppt "Resultat: Under de två veckorna med schemalagda promenader har de utförts 10 dagar av 14. Välbefinnandekurvan hos de boende visar på en minskad oro och."

Liknande presentationer


Google-annonser