Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läs- och skrivkurs 7 oktober - engelska

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läs- och skrivkurs 7 oktober - engelska"— Presentationens avskrift:

1 Läs- och skrivkurs 7 oktober - engelska
Inledning Ebba Malmqvist berättar om sina erfarenheter från sin skoltid som dyslektiker Powerpoint om läs- och skrivsvårigheter i ämnet engelska (sammanfattning efter bland annat Bodil Andersson-Rack, Katedralskolan 2013) HELP Start och BRAVKOd WordChains (C. Jacobson) Alternativa verktyg i dator och iPad

2 WordChains (Christer Jacobson, Hogrefe förlag)
Engelska ordkedjor Provet består av 80 engelska ordkedjor, English WordChains. Lästiden är som övriga delprov två minuter och eleven markerar här tre ordkedjor. Standardiseringen för det engelska delprovet ägde rum under våren Normerna baseras på totalt 2628 elever från årskurs 3 till gymnasiets första år. Staninevärden presenteras per årskurs för alla elever som genomfört proven, och är inte uppdelade på basis av kön. Provet administreras och tolkas enligt de anvisningar som finns presenterade i handledningen för LäsKedjor–2. Tilläggsprovet med engelska ordkedjor kan beställas separat.

3 Typologi över världens skriftspråk Typologi - ett område inom lingvistiken som grupperar enskilda språk utefter deras uppbyggnad Skriftsystem fonetiska ideografiska -hieroglyfer, gammalkinesiska, Bliss(!) fonem stavelser - t ex koreanska, japanska (hiragana, katakana) konsonanter och vokaler konsonanter - t ex svenska, engelska t ex arabiska, hebreiska turkiska, ryska , Braille efter modell i ”Den flerspråkiga människan” (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2008)

4 I världen idag: Cirka 6700 talade språk Cirka 1000 skriftspråk Cirka 100 skriftsystem Latinska alfabetet (A,B,C…) används i ca 100 skriftspråk فارسی persiska 日本語 japanska বাংলা bengali

5 Två nyckelbegrepp Transparens och stavelsestruktur Transparens – Hur genomskinligt / förutsägbart är sambandet mellan tal och skrift?

6 Högtransparent Lågtransparent 27 ljud ljud 21 bokstäver 26 bokstäver Stavning och uttal nära Stavning och uttal mycket oförutsägbart Ex. latte, volare, minestrone Ex. cough/tough/bough cave/have pear/pair/pare

7 ”I take it you already know of tough and bough and cough and dough
”I take it you already know of tough and bough and cough and dough? (---) Well done! And now you wish, perhaps, to learn of less familiar traps? Beware of heard, a dreadful word that looks like beard and sounds like bird (---)”

8 Högtransparent Relativt transparent Lågtransparent 27 ljud ljud ljud 21 bokstäver 29 bokstäver 26 bokstäver Stavning och uttal Stavning och uttal nära mycket oförutsägbart Ex. latte, volare, minestrone Ex. cough/tough/bough cave/have pear/pair/pare

9 Stavelsestruktur Strukturen av konsonanter och vokaler inom en stavelse Ex. från svenskan Enkla stavelser – typexempel KV, KVK: Päron (pä-ron = KV-KVK) Komplexa stavelser – kluster av konsonanter skrift (KKKVKK) Enkel stavelsestruktur Komplex stavelsestruktur Italienska och finska Engelska och svenska

10

11

12 Engelska och danska når motsvarande nivå först i skolår 3.
Läs- och skrivinlärningen går snabbare på språk med hög transparens och enkel stavelsestruktur I språk som turkiska och finska ses ”takeffekt” i ord- och nonordsläsning redan efter ett år i skolan. Engelska och danska når motsvarande nivå först i skolår 3.

13

14 HELP Start Help Start Inledning Help Start Förberedelser
Multisensoriska tekniker Lektionsmall Lästräning med BRAVKOD och BRAVKOD för engelska

15 HELP Start Britt Månsson i Tomelilla - powerpoint

16 Att läsa till nästa gång
Kapitel 11 i Utredning av Läs- och skrivsvårigheter s. 305—334 Läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga av Kenneth Hyltenstam


Ladda ner ppt "Läs- och skrivkurs 7 oktober - engelska"

Liknande presentationer


Google-annonser